fbpx
Wikipedia

Platin

For alternative betydninger, se Platin (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Platin)

Platin (af platina, spansk for "lille sølv") er det 78. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Pt: Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangsmetal som et tungt, sølvskinnende og korrosionsbestandigt metal. Den første reference til platin er fra 1557 skrevet af Julius Scaliger. Platin udgør sammen med iridium og osmium de tunge platinmetaller.

Platin
Gråhvidt, sølvskinnende metal
Periodiske system
Generelt
Atomtegn Pt
Atomnummer 78
Elektronkonfiguration 2, 8, 18, 32, 17, 1
Gruppe 10 (Overgangsmetal)
Periode 6
Blok d
CAS-nummer 7440-06-4
Atomare egenskaber
Atommasse 195.084
Kovalent radius 128 pm
Van der Waals-radius 175 pm
Elektronkonfiguration [Xe] 4f14 5d9 6s1
Elektroner i hver skal 2, 8, 18, 32, 17, 1
Kemiske egenskaber
Oxidationstrin +1, +2, +3, +4, +5, +6
(svagt basisk oxid)
Elektronegativitet 2,28 (Paulings skala)
Fysiske egenskaber
Tilstandsform Fast
Krystalstruktur Kubisk fladecentreret
Massefylde (fast stof) 21,45 g/cm3
Massefylde (væske) 19,77 g/cm3
Smeltepunkt 2041,1K / 1768,3 °C
Kogepunkt 4098K / 3825 °C
Smeltevarme 22,17 kJ/mol
Fordampningsvarme 469 kJ/mol
Varmefylde (25 °C) 25,86
Varmeledningsevne (300K) 71,6 W·m–1K–1
Varmeudvidelseskoeff. (25 °C) 8,8 μm/(m·K)
Elektrisk resistivitet (20 °C) 105 nΩ·m
Magnetiske egenskaber Paramagnetisk
Mekaniske egenskaber
Youngs modul 168 GPa
Forskydningsmodul 61 GPa
Kompressibilitetsmodul 230 GPa
Poissons forhold 0,38
Hårdhed (Mohs' skala) 4–4,5
Hårdhed (Vickers) 549 MPa
Hårdhed (Brinell) 392 MPa
Information med symbolet hentes fra Wikidata.

Indholdsfortegnelse

Platin er en alsidig kemisk katalysator. Dets korrosionsbestandighed, som gør metallet velegnet til brug i smykker, illustreres af at metallet ikke iltes, end ikke ved høje temperaturer. Heller ikke saltsyre eller salpetersyre angriber platin; det gør til gengæld cyanider, halogener, svovl samt stærke baser. Metallet kan desuden opløses i kongevand, hvorved det danner klorplatinsyre.

I kemiske forbindelser optræder platin almindeligvis med oxidationstrin +2 og +4. I sjældnere tilfælde ses det i oxidationstrin +1 og +3; i disse tilstande er det ofte stabiliseret af metalbindinger i forbindelser med to eller flere metalatomer.

Prisen på platin varierer med udbuddet, men er normalt knap 50% dyrere end guld. I det 18. århundrede erklærede Ludvig den 15. at det sjældne platin var det eneste metal der passede sig for en konge.

Platin anvendes som katalysator til en række kemiske processer, blandt andet den katalysator der indgår i de fleste bilers udstødningssystem, men også til kemiske processer som hærdning af silikone, samt i brændselsceller: Man arbejder på at reducere den mængde platin der skal bruges, for der igennem at sænke prisen på sådanne celler. Platins katalytiske egenskaber udnyttes i den såkaldte Clark-elektrode til måling af ilt.

De varme- og korrosionsbestandige egenskaber ved platin udnyttes i modstandstermometre til måling af høje temperaturer i kemisk "barske" miljøer, og i digler til smeltning af glas.

Visse platinholdige, kemiske forbindelser er i stand til at krydsforbinde DNA-sekvenser og på den måde dræbe celler. Det udnyttes i kemoterapi, i form af medikamenter som cisplatin, carboplatin og oxaliplatin.

Kemi baseret på platin bruges undertiden til at lave "langtidsholdbare" kopier af fotografier der kan arkiveres længe uden at falme, og som en "sidegevinst" kan denne form for fotografier gengive flere gråtoner end andre sort/hvide fotograferingsteknikker. Ulempen er at de platinbaserede kemikalier er mindre lysfølsomme end andre former for "fotokemi" – af den grund kan det kun bruges til kontaktkopiering, hvilket udelukker muligheden for at forstørre og formindske billedet i samme "arbejdsgang".

Indenfor urmagerfaget værdsættes platin for dets modstandsdygtighed overfor korrosion og slitage, og dertil er det velegnet til at "montere" ædelsten i. Ur-fabrikanten Vacheron Constantin begyndte at bruge metallet i 1820, og siden har Patek Philippe, Rolex, Breitling og andre lanceret ure af, eller indeholdende, platin.

Klumper af naturligt forekommende, metallisk platin.

Platin er yderst sjældent; ud af et "gennemsnitligt" ton af jordskorpen udgøres blot 3 mikrogram af platin. Det hævdes undertiden at hvis alverdens platin blev "hældt" i et svømmebassin af olympiske dimensioner, ville det kun lige akkurat nå ankelhøjde. Gjorde man det samme med det 30 gange mindre sjældne guld, ville man kunne fylde tre sådanne bassiner.

I 2006 androg verdensproduktionen af platin 217,7 tons. Året før var Sydafrika den største producent af platin, med 80 procent af verdensproduktionen, fulgt af Rusland og Canada. Platin findes ofte som frit metal samt i en naturlig legering med iridium, kaldet platiniridium. Dertil indeholder mineralet sperrylit (platinarsinid; PtAs2), som udvindes som en "sidegevinst" af nikkel-udvinding i Ontario i Canada: De enorme mængder malm der behandles her, gør det rentabelt at udvinde platinet selv om hvert ton malm blot indeholder et halvt gram af dette metal.

For at fremstille rent, metallisk platin, knuser man først malmen og blander den med vand så der dannes en art "mudder". Så tilsættes et middel der binder sig til platinen, og luft blæses igennem blandingen; derved skilles metalpartiklerne fra de øvrige bestanddele ved flotation. Derefter smeltes de udskilte metalpartikler sammen til større blokke eller barrer.

Naturligt forekommende platin og platinholdige legeringer har været kendt og brugt af præcolumbianske kulturer, men i Europa stammer de første beskrivelser fra 1557, hvor den italienske humanist Julius Caesar Scaliger skriver om et mystisk metal fundet i miner i området mellem Darién (Panama) og Mexico, som ikke kunne smeltes eller bearbejdes.

Antonio de Ulloa og Don Jorge Juan y Santacilia blev udpeget af den spanske kong Filip den 5. til en geografisk ekspedition i Peru i årene 1735 til 1745: På denne færd fandt Ulloa det mystiske, usmeltelige metal i Colombia, men under sejladsen tilbage blev hans skib opbragt af engelske kapere. Om end han blev behandlet pænt i England, og endda blev medlem af Royal Society, blev han forindret i at offentliggøre noget om det mystiske metal indtil 1748. Inden da havde Charles Wood uafhængigt af Ulloa formået at isolere platin i 1741.

Platin har sit navn fra det spanske ord platina, der betyder "lille sølv". I 1819 fandt man store forekomster af platin i Rusland; disse forekomster stod bag 90% af verdensproduktionen ved indgangen til det 20. århundrede.

Alkymisternes symbol for platin.

På grund af dets sjældenhed bruges platin ofte som symbol på noget dyrt og eksklusivt; "platin"-kreditkort har for eksempel større privilegier end tilsvarende "guld"-kort. I musikbranchen præmieres musikudgivelser der har solgt i mere end en million eksemplarer med en platinplade; kun overgået af diamant, som tildeles efter 10 millioner solgte eksemplarer

Naturligt forekommende platin består af fire stabile isotoper (192Pt, 194Pt, 195Pt og 196Pt) samt to der "på papiret" er radioaktive, men med så lange halveringstider (190Pt med 650 milliarder år, og 198Pt med 320 billioner år) at de i praksis også kan betragtes som stabile. Dertil kendes yderligere 31 isotoper hvis radioaktivitet ikke er negligerbar; heraf er 193Pt den mest "langlivede" med en halveringstid omkring et halvt hundrede år, mens de øvrige isotopers halveringstider måles i døgn eller mindre.

Platin
platin, grundstof, atomnummer, sprog, overvåg, rediger, alternative, betydninger, flertydig, også, artikler, begynder, platina, spansk, lille, sølv, grundstof, periodiske, system, kemiske, symbol, under, normale, tryk, temperaturforhold, optræder, dette, overg. Platin grundstof med atomnummer 78 Sprog Overvag Rediger For alternative betydninger se Platin flertydig Se ogsa artikler som begynder med Platin Platin af platina spansk for lille solv er det 78 grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Pt Under normale tryk og temperaturforhold optraeder dette overgangsmetal som et tungt solvskinnende og korrosionsbestandigt metal Den forste reference til platin er fra 1557 skrevet af Julius Scaliger Platin udgor sammen med iridium og osmium de tunge platinmetaller PlatinGrahvidt solvskinnende metalPeriodiske system GenereltAtomtegnPtAtomnummer78Elektronkonfiguration2 8 18 32 17 1Gruppe10 Overgangsmetal Periode6BlokdCAS nummer7440 06 4Atomare egenskaberAtommasse195 084Kovalent radius128 pmVan der Waals radius175 pmElektronkonfiguration Xe 4f14 5d9 6s1Elektroner i hver skal2 8 18 32 17 1Kemiske egenskaberOxidationstrin 1 2 3 4 5 6 svagt basisk oxid Elektronegativitet2 28 Paulings skala Fysiske egenskaberTilstandsformFastKrystalstrukturKubisk fladecentreretMassefylde fast stof 21 45 g cm3Massefylde vaeske 19 77 g cm3Smeltepunkt2041 1K 1768 3 CKogepunkt4098K 3825 CSmeltevarme22 17 kJ molFordampningsvarme469 kJ molVarmefylde 25 C 25 86Varmeledningsevne 300K 71 6 W m 1K 1Varmeudvidelseskoeff 25 C 8 8 mm m K Elektrisk resistivitet 20 C 105 nW mMagnetiske egenskaberParamagnetiskMekaniske egenskaberYoungs modul168 GPaForskydningsmodul61 GPaKompressibilitetsmodul230 GPaPoissons forhold0 38Hardhed Mohs skala 4 4 5Hardhed Vickers 549 MPaHardhed Brinell 392 MPaInformation med symbolet hentes fra Wikidata rediger pa Wikidata vdr Indholdsfortegnelse 1 Egenskaber 2 Tekniske anvendelser 3 Forekomst og udvinding 4 Historie 5 Symbolik 6 Isotoper af platin 7 Eksterne henvisningerEgenskaber RedigerPlatin er en alsidig kemisk katalysator Dets korrosionsbestandighed som gor metallet velegnet til brug i smykker illustreres af at metallet ikke iltes end ikke ved hoje temperaturer Heller ikke saltsyre eller salpetersyre angriber platin det gor til gengaeld cyanider halogener svovl samt staerke baser Metallet kan desuden oploses i kongevand hvorved det danner klorplatinsyre I kemiske forbindelser optraeder platin almindeligvis med oxidationstrin 2 og 4 I sjaeldnere tilfaelde ses det i oxidationstrin 1 og 3 i disse tilstande er det ofte stabiliseret af metalbindinger i forbindelser med to eller flere metalatomer Prisen pa platin varierer med udbuddet men er normalt knap 50 dyrere end guld I det 18 arhundrede erklaerede Ludvig den 15 at det sjaeldne platin var det eneste metal der passede sig for en konge Tekniske anvendelser RedigerPlatin anvendes som katalysator til en raekke kemiske processer blandt andet den katalysator der indgar i de fleste bilers udstodningssystem men ogsa til kemiske processer som haerdning af silikone samt i braendselsceller Man arbejder pa at reducere den maengde platin der skal bruges for der igennem at saenke prisen pa sadanne celler Platins katalytiske egenskaber udnyttes i den sakaldte Clark elektrode til maling af ilt De varme og korrosionsbestandige egenskaber ved platin udnyttes i modstandstermometre til maling af hoje temperaturer i kemisk barske miljoer og i digler til smeltning af glas Visse platinholdige kemiske forbindelser er i stand til at krydsforbinde DNA sekvenser og pa den made draebe celler Det udnyttes i kemoterapi i form af medikamenter som cisplatin carboplatin og oxaliplatin Kemi baseret pa platin bruges undertiden til at lave langtidsholdbare kopier af fotografier der kan arkiveres laenge uden at falme og som en sidegevinst kan denne form for fotografier gengive flere gratoner end andre sort hvide fotograferingsteknikker Ulempen er at de platinbaserede kemikalier er mindre lysfolsomme end andre former for fotokemi af den grund kan det kun bruges til kontaktkopiering hvilket udelukker muligheden for at forstorre og formindske billedet i samme arbejdsgang Indenfor urmagerfaget vaerdsaettes platin for dets modstandsdygtighed overfor korrosion og slitage og dertil er det velegnet til at montere aedelsten i Ur fabrikanten Vacheron Constantin begyndte at bruge metallet i 1820 og siden har Patek Philippe Rolex Breitling og andre lanceret ure af eller indeholdende platin Forekomst og udvinding Rediger Klumper af naturligt forekommende metallisk platin Platin er yderst sjaeldent ud af et gennemsnitligt ton af jordskorpen udgores blot 3 mikrogram af platin Det haevdes undertiden at hvis alverdens platin blev haeldt i et svommebassin af olympiske dimensioner ville det kun lige akkurat na ankelhojde Gjorde man det samme med det 30 gange mindre sjaeldne guld ville man kunne fylde tre sadanne bassiner I 2006 androg verdensproduktionen af platin 217 7 tons Aret for var Sydafrika den storste producent af platin med 80 procent af verdensproduktionen fulgt af Rusland og Canada Platin findes ofte som frit metal samt i en naturlig legering med iridium kaldet platiniridium Dertil indeholder mineralet sperrylit platinarsinid PtAs2 som udvindes som en sidegevinst af nikkel udvinding i Ontario i Canada De enorme maengder malm der behandles her gor det rentabelt at udvinde platinet selv om hvert ton malm blot indeholder et halvt gram af dette metal For at fremstille rent metallisk platin knuser man forst malmen og blander den med vand sa der dannes en art mudder Sa tilsaettes et middel der binder sig til platinen og luft blaeses igennem blandingen derved skilles metalpartiklerne fra de ovrige bestanddele ved flotation Derefter smeltes de udskilte metalpartikler sammen til storre blokke eller barrer Historie RedigerNaturligt forekommende platin og platinholdige legeringer har vaeret kendt og brugt af praecolumbianske kulturer men i Europa stammer de forste beskrivelser fra 1557 hvor den italienske humanist Julius Caesar Scaliger skriver om et mystisk metal fundet i miner i omradet mellem Darien Panama og Mexico som ikke kunne smeltes eller bearbejdes Antonio de Ulloa og Don Jorge Juan y Santacilia blev udpeget af den spanske kong Filip den 5 til en geografisk ekspedition i Peru i arene 1735 til 1745 Pa denne faerd fandt Ulloa det mystiske usmeltelige metal i Colombia men under sejladsen tilbage blev hans skib opbragt af engelske kapere Om end han blev behandlet paent i England og endda blev medlem af Royal Society blev han forindret i at offentliggore noget om det mystiske metal indtil 1748 Inden da havde Charles Wood uafhaengigt af Ulloa formaet at isolere platin i 1741 Platin har sit navn fra det spanske ord platina der betyder lille solv I 1819 fandt man store forekomster af platin i Rusland disse forekomster stod bag 90 af verdensproduktionen ved indgangen til det 20 arhundrede Symbolik Rediger Alkymisternes symbol for platin Pa grund af dets sjaeldenhed bruges platin ofte som symbol pa noget dyrt og eksklusivt platin kreditkort har for eksempel storre privilegier end tilsvarende guld kort I musikbranchen praemieres musikudgivelser der har solgt i mere end en million eksemplarer med en platinplade kun overgaet af diamant som tildeles efter 10 millioner solgte eksemplarerIsotoper af platin RedigerNaturligt forekommende platin bestar af fire stabile isotoper 192Pt 194Pt 195Pt og 196Pt samt to der pa papiret er radioaktive men med sa lange halveringstider 190Pt med 650 milliarder ar og 198Pt med 320 billioner ar at de i praksis ogsa kan betragtes som stabile Dertil kendes yderligere 31 isotoper hvis radioaktivitet ikke er negligerbar heraf er 193Pt den mest langlivede med en halveringstid omkring et halvt hundrede ar mens de ovrige isotopers halveringstider males i dogn eller mindre Eksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til PlatinHentet fra https da wikipedia org w index php title Platin amp oldid 10420557, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.