fbpx
Wikipedia

Popmusik

For alternative betydninger, se Pop (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Pop)

Pop er som musikgenre den mest udbredte musikstilart i moderne tid - væsentlig mere udbredt end fx rock, jazz og folkemusik. Navnet er en afledning af ordet "populær" (eng. "popular").

Definitionen på pop er flydende og foranderlig, da den jævne folkelige smag hele tiden ændrer sig over tid. Men karakteristisk for denne stærkt kommercialiserede musikgenre er, at den i modsætning til både den klassiske europæiske kunstmusik, jazzmusikken og til dels også rockmusikken, ikke motiveres af nogen som helst bagvedliggende musikalske, kunstneriske eller samfundskritiske intentioner - men alene af størst mulig økonomisk profit til såvel de optrædende som til den altdominerende, magtfuldt styrende popmusik-industri (dvs. musikselskaberne, radio- & TV-kanalerne, de kulørte musik-ugeblade, de stærkt meningsdannende hit-liste redaktioner, osv.).

Betegnelsen popsang blev første gang anvendt i USA i 1920'erne om en sang "der appellerede til den brede befolkning", og sange der ikke var klassisk musik. Senere betegnede pop mere specifikke musikgenrer, som schlagere, country, hillbillies o.l.

Musikalsk og kulturelt fik betegnelsen dog først sit egentlige større gennembrud i tilknytning til 1950- og 1960'ernes rock'n-roll og beatmusik. Men hvor disse rytmiske musikgenrer ofte opstod eller dyrkedes i et undergrundsmiljø med samfundsproblematiserende, evt. ligefrem provokerende temaer, blev popmusikken hurtig udskilt som den pæne, overfladiske, virkelighedsfjerne og udglattende musikstil, med hovedvægten lagt på sangstemmen på bekostning af de akkompagnerende spilleinstrumenter.

Set ud fra en musikpsykologisk synsvinkel skal pop'ens aktuelle meget store succes utvivlsomt søges i dens evne til at skabe kortvarig mental velvære ved at aflede og fortrænge dagliglivets mange problemer og udfordringer. Denne funktion hos popmusikken blev således ret hurtigt opdaget og udnyttet af bl.a. handelsstandens supermarkedkæder i de vestlige samfund. Under afspilning af langsom, dæmpet non-stop popmusik i baggrunden kunne supermarkederne forstærke kundernes midlertidigt oplevede velvære, hvilket medførte en gennemsnitlig øget omsætning på mere end 35 % som resultat.

Popmusikken benytter sig gerne af akkord- og melodiforløb fra andre musikgenrer/numre - ofte i en forenklet eller endog forsimplet form, og sjældent ved at tilføre noget originalt.

Mens instrumentale soli stort set er fraværende, er den vokale side som nævnt absolut dominerende i musikgenren - et meget enkelt og fængende refræn gentages mange gange med korte intervaller i hele sangen og gør det lettere at huske musiknummeret. Tekstmæssigt er der i reglen kun tale om de mest banale budskaber - hovedsagelig med et kærligheds-tema - i mere eller mindre fragmenteret form. Rytmisk laves der heller ikke mange eksperimenter, da popmusikkens rytmer i langt overvejende grad styres af fabriksfremstillede automatiserede rytmebokse.

Navnlig disse virkemidler gør popmusikken til en let tilgængelig musikstil med korte og ikke særlig "langtidsholdbare" enkeltnumre. Men netop dette gør til gengæld også denne musik til en kommercielt set meget lukrativ vare, fordi den ofte skal fornys, eftersom lytterne hurtigt bliver trætte af de musikalsk set ret sterile sangnumre på et både tekstmæssigt og kompositorisk relativt fattigt niveau. Sangenes succes (eller mangel på samme) hænger som oftest uløseligt sammen med solistens image, udseende eller adfærd. Musikere og især sangere inden for denne genre er ikke desto mindre hyppigt genstand for intens idoldyrkelse, især blandt det yngre publikum.

Popmusik kan bl.a. opleves i det årligt tilbagevendende Melodi-grandprix, hvor den fremstår som lydsiden af et glamour-show, styret af både TV-kanalernes seer-tal og den bagvedliggende stærkt profitorienterede business. Herfra styrkes opfattelsen af, at den, der optræder med pop, hurtigt kan blive endog meget berømt og overmåde rig. Alt imens de tilsvarende mere seriøse komponister og musikudøvere sjældent eller kun langsomt plejer at blive anerkendte - og i givet fald da til en noget mere beskeden indtjening.

Nu om stunder kræves ikke mere nogen særlige musikalske forudsætninger eller færdigheder hos popmusikkens udøvere. I vore dage står en lang række forskelligartede "kosmetiske" elektroniske hjælpemidler til rådighed med henblik på kunstig raffineret lydforbedring o.l., hvor dette tiltrænges. Det gælder ikke mindst brugen af de meget avancerede elektroniske lydfiltre som "Auto-Tune", "Melodyne" eller "Waves Tune", o.l., som bl.a. korrigerer for falske toner, dårlig timing, og utilstrækkelig beherskelse af såvel stemmeføring som stemmevibrato, m.m. Disse hjælpemidler benyttes i dag i stærkt stigende omfang blandt popmusikkens udøvere under såvel indspilningen af studiealbums som under afviklingen af popkoncerter - og praktisk taget altid, når det er nødvendigt at måtte skulle dække over en popsangers evt. manglende musikalske færdigheder.

Popmusikken ses i øvrigt ofte fusioneret med andre musikgenrer, som f.eks. pop-rock og soul-pop, og kan i den forbindelse ses tilført visse musikalske kvaliteter.

  1. Ronald E. Milliman: "Using Background Music to Affect the Behavior of Supermarket Shoppers", Journal of Marketing, vol. 46, p 86-91 (1982).
  2. En verdensberømt popsangerinde, som fx Britney Spears, er således kendt for at råde over en overraskende beskeden sangstemme.
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
Wikimedia Commons har medier relateret til:

Popmusik
popmusik, musikgenre, sprog, overvåg, rediger, alternative, betydninger, flertydig, også, artikler, begynder, musikgenre, mest, udbredte, musikstilart, moderne, væsentlig, mere, udbredt, rock, jazz, folkemusik, navnet, afledning, ordet, populær, popular, defin. Popmusik musikgenre Sprog Overvag Rediger For alternative betydninger se Pop flertydig Se ogsa artikler som begynder med Pop Pop er som musikgenre den mest udbredte musikstilart i moderne tid vaesentlig mere udbredt end fx rock jazz og folkemusik Navnet er en afledning af ordet populaer eng popular Definitionen pa pop er flydende og foranderlig da den jaevne folkelige smag hele tiden aendrer sig over tid Men karakteristisk for denne staerkt kommercialiserede musikgenre er at den i modsaetning til bade den klassiske europaeiske kunstmusik jazzmusikken og til dels ogsa rockmusikken ikke motiveres af nogen som helst bagvedliggende musikalske kunstneriske eller samfundskritiske intentioner men alene af storst mulig okonomisk profit til savel de optraedende som til den altdominerende magtfuldt styrende popmusik industri dvs musikselskaberne radio amp TV kanalerne de kulorte musik ugeblade de staerkt meningsdannende hit liste redaktioner osv Historie RedigerBetegnelsen popsang blev forste gang anvendt i USA i 1920 erne om en sang der appellerede til den brede befolkning og sange der ikke var klassisk musik Senere betegnede pop mere specifikke musikgenrer som schlagere country hillbillies o l Musikalsk og kulturelt fik betegnelsen dog forst sit egentlige storre gennembrud i tilknytning til 1950 og 1960 ernes rock n roll og beatmusik Men hvor disse rytmiske musikgenrer ofte opstod eller dyrkedes i et undergrundsmiljo med samfundsproblematiserende evt ligefrem provokerende temaer blev popmusikken hurtig udskilt som den paene overfladiske virkelighedsfjerne og udglattende musikstil med hovedvaegten lagt pa sangstemmen pa bekostning af de akkompagnerende spilleinstrumenter Set ud fra en musikpsykologisk synsvinkel skal pop ens aktuelle meget store succes utvivlsomt soges i dens evne til at skabe kortvarig mental velvaere ved at aflede og fortraenge dagliglivets mange problemer og udfordringer Denne funktion hos popmusikken blev saledes ret hurtigt opdaget og udnyttet af bl a handelsstandens supermarkedkaeder i de vestlige samfund Under afspilning af langsom daempet non stop popmusik i baggrunden kunne supermarkederne forstaerke kundernes midlertidigt oplevede velvaere hvilket medforte en gennemsnitlig oget omsaetning pa mere end 35 som resultat 1 Beskrivelse RedigerPopmusikken benytter sig gerne af akkord og melodiforlob fra andre musikgenrer numre ofte i en forenklet eller endog forsimplet form og sjaeldent ved at tilfore noget originalt Mens instrumentale soli stort set er fravaerende er den vokale side som naevnt absolut dominerende i musikgenren et meget enkelt og faengende refraen gentages mange gange med korte intervaller i hele sangen og gor det lettere at huske musiknummeret Tekstmaessigt er der i reglen kun tale om de mest banale budskaber hovedsagelig med et kaerligheds tema i mere eller mindre fragmenteret form Rytmisk laves der heller ikke mange eksperimenter da popmusikkens rytmer i langt overvejende grad styres af fabriksfremstillede automatiserede rytmebokse Navnlig disse virkemidler gor popmusikken til en let tilgaengelig musikstil med korte og ikke saerlig langtidsholdbare enkeltnumre Men netop dette gor til gengaeld ogsa denne musik til en kommercielt set meget lukrativ vare fordi den ofte skal fornys eftersom lytterne hurtigt bliver traette af de musikalsk set ret sterile sangnumre pa et bade tekstmaessigt og kompositorisk relativt fattigt niveau Sangenes succes eller mangel pa samme haenger som oftest uloseligt sammen med solistens image udseende eller adfaerd Musikere og isaer sangere inden for denne genre er ikke desto mindre hyppigt genstand for intens idoldyrkelse isaer blandt det yngre publikum Popmusik kan bl a opleves i det arligt tilbagevendende Melodi grandprix hvor den fremstar som lydsiden af et glamour show styret af bade TV kanalernes seer tal og den bagvedliggende staerkt profitorienterede business Herfra styrkes opfattelsen af at den der optraeder med pop hurtigt kan blive endog meget beromt og overmade rig Alt imens de tilsvarende mere seriose komponister og musikudovere sjaeldent eller kun langsomt plejer at blive anerkendte og i givet fald da til en noget mere beskeden indtjening Nu om stunder kraeves ikke mere nogen saerlige musikalske forudsaetninger eller faerdigheder hos popmusikkens udovere 2 I vore dage star en lang raekke forskelligartede kosmetiske elektroniske hjaelpemidler til radighed med henblik pa kunstig raffineret lydforbedring o l hvor dette tiltraenges Det gaelder ikke mindst brugen af de meget avancerede elektroniske lydfiltre som Auto Tune Melodyne eller Waves Tune o l som bl a korrigerer for falske toner darlig timing og utilstraekkelig beherskelse af savel stemmeforing som stemmevibrato m m Disse hjaelpemidler benyttes i dag i staerkt stigende omfang blandt popmusikkens udovere under savel indspilningen af studiealbums som under afviklingen af popkoncerter og praktisk taget altid nar det er nodvendigt at matte skulle daekke over en popsangers evt manglende musikalske faerdigheder Popmusikken ses i ovrigt ofte fusioneret med andre musikgenrer som f eks pop rock og soul pop og kan i den forbindelse ses tilfort visse musikalske kvaliteter Referencer Rediger Ronald E Milliman Using Background Music to Affect the Behavior of Supermarket Shoppers Journal of Marketing vol 46 p 86 91 1982 En verdensberomt popsangerinde som fx Britney Spears er saledes kendt for at rade over en overraskende beskeden sangstemme Der er for fa eller ingen kildehenvisninger i denne artikel hvilket er et problem Du kan hjaelpe ved at angive trovaerdige kilder til de pastande som fremfores i artiklen Wikimedia Commons har medier relateret til PopmusikHentet fra https da wikipedia org w index php title Popmusik amp oldid 10666679, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.