fbpx
Wikipedia

Produktion

Produktion er fremstilling af et produkt gennem en eller flere processer med henblik på salg.

En arbejder monterer et turbineblad på en fabrik tilhørende Siemens AG.

Produktion kan foregå i private hjem (køkkenbord og garage) over mindre værksteder til meget store fabrikker I sidstnævnte tilfælde benævnes produktion også som fabrikation. Ved produktion af større mængder anvedes til tider betegnelsen masseproduktion eller serieproduktion.

Produktion kan deles op efter produktionstype, eksempelvis filmproduktion, landbrugsproduktion, etc.

På samfundsplan opgøres værdien af den samlede produktion i Nationalregnskabet. Her defineres et lands produktion som den samlede værdi af al (markedsmæssig samt ikke-markedsmæssig) aktivitet i landet. Med markedsmæssig aktivitet tænkes på varer og tjenester, der fremstilles med salg på et marked for øje. Ikke-markedsmæssige aktiviteter er f.eks. landmænds forbrug af egne produkter i hjemmet, den løbende brugsværdi (lejeværdien) af ejerboliger og produktionen af offentlige tjenester som undervisning og hospitalsbehandlinger, der typisk ikke sælges, men stilles gratis til rådighed for borgerne.

Produktionsværdien i Nationalregnskabet inkluderer værdien af de råvarer og halvfabrikata, som er indgået i produktionsprocessen (kaldet "forbrug i produktionen"). Trækker man værdien af disse fra produktionsværdien, fås værditilvæksten. Afhængigt af, hvordan indirekte skatter medregnes i regnestykket, betegnes værditilvæksten som bruttonationalproduktet (BNP), bruttoværditilvæksten (BVT) eller bruttofaktorindkomsten (BFI).

Den samlede produktion i samfundet er altså et større tal end bruttonationalproduktet, da råvareforbruget indgår i førstnævnte, men ikke i sidstnævnte. I 2013 udgjorde produktionsværdien i Danmark således 3.371 mia. kr. (målt i basispriser). Heraf udgjorde værdien af forbrug i produktionen imidlertid over halvdelen, nemlig 1.767 mia. kr. Selve bruttoværditilvæksten var dermed "kun" 1.604 mia. kr., og bruttonationalproduktet (som er lig med bruttoværditilvæksten tillagt produktskatter fratrukket produktsubsidier) var 1.858 mia. kr.


Produktion
produktion, proces, hvor, skabes, varer, eller, services, sprog, overvåg, rediger, fremstilling, produkt, gennem, eller, flere, processer, henblik, salg, arbejder, monterer, turbineblad, fabrik, tilhørende, siemens, foregå, private, hjem, køkkenbord, garage, o. Produktion proces hvor der skabes varer eller services Sprog Overvag Rediger Produktion er fremstilling af et produkt gennem en eller flere processer med henblik pa salg En arbejder monterer et turbineblad pa en fabrik tilhorende Siemens AG Produktion kan forega i private hjem kokkenbord og garage over mindre vaerksteder til meget store fabrikker I sidstnaevnte tilfaelde benaevnes produktion ogsa som fabrikation Ved produktion af storre maengder anvedes til tider betegnelsen masseproduktion eller serieproduktion Produktion kan deles op efter produktionstype eksempelvis filmproduktion landbrugsproduktion etc Produktion i Nationalregnskabet RedigerPa samfundsplan opgores vaerdien af den samlede produktion i Nationalregnskabet Her defineres et lands produktion som den samlede vaerdi af al markedsmaessig samt ikke markedsmaessig aktivitet i landet Med markedsmaessig aktivitet taenkes pa varer og tjenester der fremstilles med salg pa et marked for oje Ikke markedsmaessige aktiviteter er f eks landmaends forbrug af egne produkter i hjemmet den lobende brugsvaerdi lejevaerdien af ejerboliger og produktionen af offentlige tjenester som undervisning og hospitalsbehandlinger der typisk ikke saelges men stilles gratis til radighed for borgerne 1 Produktionsvaerdien i Nationalregnskabet inkluderer vaerdien af de ravarer og halvfabrikata som er indgaet i produktionsprocessen kaldet forbrug i produktionen Traekker man vaerdien af disse fra produktionsvaerdien fas vaerditilvaeksten Afhaengigt af hvordan indirekte skatter medregnes i regnestykket betegnes vaerditilvaeksten som bruttonationalproduktet BNP bruttovaerditilvaeksten BVT eller bruttofaktorindkomsten BFI Den samlede produktion i samfundet er altsa et storre tal end bruttonationalproduktet da ravareforbruget indgar i forstnaevnte men ikke i sidstnaevnte I 2013 udgjorde produktionsvaerdien i Danmark saledes 3 371 mia kr malt i basispriser Heraf udgjorde vaerdien af forbrug i produktionen imidlertid over halvdelen nemlig 1 767 mia kr Selve bruttovaerditilvaeksten var dermed kun 1 604 mia kr og bruttonationalproduktet som er lig med bruttovaerditilvaeksten tillagt produktskatter fratrukket produktsubsidier var 1 858 mia kr 2 Kilder Rediger Danmarks Statistik Statistisk Tiarsoversigt 2012 S 183 Danmarks Statistik Statistikbanken Tabel NATHO02 Hentet 5 juni 2014 Hentet fra https da wikipedia org w index php title Produktion amp oldid 10301496, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.