fbpx
Wikipedia

Recept

En recept (fra latin receptum, "det modtagne") er en ordination fra en læge, tandlæge eller dyrlæge om udlevering af lægemidler fra et apotek eller sygehusapotek.

Rx – det internationale receptsymbol
Receptkuverter – til opbevaring af recepter

Læger – herunder speciallæger – må ordinere alle slags lægemidler på recept til brug for bestemte personer (patienter), til brug i lægepraksis eller på sygehus samt til eget personligt brug (latin: ad usum proprium).

Tandlæger må ordinere lægemidler på recept til brug for bestemte personer (patienter), til brug i tandlægepraksis samt til eget personligt brug. Tandlægevirksomhed omfatter dog (ifølge autorisationslovens § 49) kun forebyggelse af instrumentel og medikamentel art, diagnostik og behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tænder, mund og kæber. Som følge heraf må tandlæger udelukkende ordinere lægemidler, der skal bruges som led i behandling af tand- eller mundhulelidelser – hvilket typisk omfatter smertestillende medicin samt antibiotika som f.eks. penicillin. Det er således forbudt for tandlæger at ordinere enhver form for andre lægemidler (hvad enten det er til eget brug eller til andre personer), som f.eks. blodtryksmedicin, astmamedicin, p-piller, gigtmedicin, impotensmedicin, influenzavacciner, epilepsimedicin, insulin til sukkersyge osv. osv. – hvilket gennem årene er blevet indskærpet flere gange fra Sundhedsstyrelsens side (f.eks. i 1984, og senest i 2011). Overtrædelse af disse lovbestemmelser er strafbart og medfører – foruden retsforfølgelse – endvidere fratagelse af autorisation udstedt af Sundhedsstyrelsen.

Dyrlæger må ordinere lægemidler på recept til brug for dyr samt til brug i dyrlægepraksis. Dyrlæger må ordinere alle slags veterinære lægemidler. Dog må dyrlægen også ordinere et almindeligt lægemiddel, hvis der ikke findes et tilsvarende veterinært lægemiddel på markedet.

Læger og tandlæger kan vælge enten at give patienten en skreven recept i hånden, at indtelefonere recepten til apoteket eller at sende recepten direkte til apoteket elektronisk (via Receptserveren) eller med telefax.

Dyrlæger kan ligeledes vælge enten at give klienten en skreven recept i hånden, at indtelefonere recepten til apoteket eller at sende recepten direkte til apoteket med telefax – men ikke elektronisk.

Oftest indleder lægen, tandlægen eller dyrlægen recepten med et dobbeltkors (#), der tolkes som in nomine Dei ("i Guds navn"). Derefter følger Rp. ("recipe", i betydningen "tag") fulgt af lægemidlets navn, lægemiddelform, dosering, indikation og udleveringsbestemmelse. Ds. står for detur signatur (udlever brugsanvisning) og indikerer den anvisning, receptudskriveren ønsker, at recepttageren får ved lægemiddeludleveringen. I Danmark sker dette i praksis ved et print af et klistermærke med brugsanvisningen, som sættes på lægemidlet.

  1. Hvis en tandlæge skal ordinere et afhængighedsskabende, angstdæmpende/beroligende lægemiddel, f.eks. et benzodiazepinpræparat, til en nervøs patient (for at dæmpe dennes tandlægeskræk forud for en tandbehandling), må tandlægen kun ordinere korttidsvirkende angstmedicin – og kun den mindste pakningsstørrelse på markedet. Dette udelukker ordination af f.eks. diazepam (se ).
Spire
Denne artikel om apoteksvæsen er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved atudvide den.

Recept
recept, sprog, overvåg, rediger, recept, latin, receptum, modtagne, ordination, læge, tandlæge, eller, dyrlæge, udlevering, lægemidler, apotek, eller, sygehusapotek, internationale, receptsymbol, kuverter, opbevaring, recepter, læger, herunder, speciallæger, o. Recept Sprog Overvag Rediger En recept fra latin receptum det modtagne er en ordination fra en laege tandlaege eller dyrlaege om udlevering af laegemidler fra et apotek eller sygehusapotek Rx det internationale receptsymbol Receptkuverter til opbevaring af recepter Laeger herunder speciallaeger ma ordinere alle slags laegemidler pa recept til brug for bestemte personer patienter til brug i laegepraksis eller pa sygehus samt til eget personligt brug latin ad usum proprium Tandlaeger ma ordinere laegemidler pa recept til brug for bestemte personer patienter til brug i tandlaegepraksis samt til eget personligt brug Tandlaegevirksomhed omfatter dog ifolge autorisationslovens 49 kun forebyggelse af instrumentel og medikamentel art diagnostik og behandling af anomalier laesioner og sygdomme i taender mund og kaeber 1 Som folge heraf ma tandlaeger udelukkende ordinere laegemidler der skal bruges som led i behandling af tand eller mundhulelidelser hvilket typisk omfatter smertestillende medicin samt antibiotika som f eks penicillin 2 Det er saledes forbudt for tandlaeger at ordinere enhver form for andre laegemidler hvad enten det er til eget brug eller til andre personer som f eks blodtryksmedicin astmamedicin p piller gigtmedicin impotensmedicin influenzavacciner epilepsimedicin insulin til sukkersyge osv osv hvilket gennem arene er blevet indskaerpet flere gange fra Sundhedsstyrelsens side f eks i 1984 3 og senest i 2011 4 Overtraedelse af disse lovbestemmelser er strafbart og medforer foruden retsforfolgelse endvidere fratagelse af autorisation udstedt af Sundhedsstyrelsen 4 Dyrlaeger ma ordinere laegemidler pa recept til brug for dyr samt til brug i dyrlaegepraksis Dyrlaeger ma ordinere alle slags veterinaere laegemidler Dog ma dyrlaegen ogsa ordinere et almindeligt laegemiddel hvis der ikke findes et tilsvarende veterinaert laegemiddel pa markedet Laeger og tandlaeger kan vaelge enten at give patienten en skreven recept i handen at indtelefonere recepten til apoteket eller at sende recepten direkte til apoteket elektronisk via Receptserveren eller med telefax Dyrlaeger kan ligeledes vaelge enten at give klienten en skreven recept i handen at indtelefonere recepten til apoteket eller at sende recepten direkte til apoteket med telefax men ikke elektronisk Oftest indleder laegen tandlaegen eller dyrlaegen recepten med et dobbeltkors der tolkes som in nomine Dei i Guds navn Derefter folger Rp recipe i betydningen tag fulgt af laegemidlets navn laegemiddelform dosering indikation og udleveringsbestemmelse Ds star for detur signatur udlever brugsanvisning og indikerer den anvisning receptudskriveren onsker at recepttageren far ved laegemiddeludleveringen I Danmark sker dette i praksis ved et print af et klistermaerke med brugsanvisningen som saettes pa laegemidlet Eksterne kilder og henvisninger RedigerLaegemiddelstyrelsens Bekendtgorelse af 20 02 2007 om recepterNoter Rediger Bekendtgorelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed retsinformation dk Hvis en tandlaege skal ordinere et afhaengighedsskabende angstdaempende beroligende laegemiddel f eks et benzodiazepinpraeparat til en nervos patient for at daempe dennes tandlaegeskraek forud for en tandbehandling ma tandlaegen kun ordinere korttidsvirkende angstmedicin og kun den mindste pakningsstorrelse pa markedet Dette udelukker ordination af f eks diazepam se Tandlaegebladet Ophaevet 01 10 1984 Skr om tandlaegers ordination af laegemidler a b Tandlaegebladet Spire Denne artikel om apoteksvaesen er en spire som bor udbygges Du er velkommen til at hjaelpe Wikipedia ved at udvide den Hentet fra https da wikipedia org w index php title Recept amp oldid 9759191, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.