fbpx
Wikipedia

Retskrivningsordbogen

Retskrivningsordbogen (RO) er en ordbog udgivet af Dansk Sprognævn med det formål at fastlægge den officielle retskrivning for det danske sprog.

Ifølge retskrivningslovens §2 skal Retskrivningsordbogen følges af alle dele af den offentlige forvaltning, af Folketinget og myndigheder med tilknytning til Folketinget samt af domstolene. Undervisningsministeren kan dog fastlægge nærmere bestemmelser om undtagelser. I praksis bliver den også fulgt af de fleste andre brugere af det danske sprog.

Indholdsfortegnelse

Den første officielle danske retskrivningsordbog var Svend Grundtvigs Dansk Haandordbog, der udkom i 1872.

I 1891 kom Dansk Retskrivningsordbog af Viggo Saaby. 2. udgave kom i 1892 og 3. udgave i 1896. Ordbogen blev fortsat af P.K. Thorsen under navnet Saabys Retskrivningsordbog. Med den titel udkom 4. udgave i 1904, 5. udgave i 1909, 6. udgave i 1913, 7. udgave i 1918 og 8. udgave i 1918. Ordbogens udgaver fulgte Undervisningsministeriets bekendtgørelser om retskrivning fra 1889, 1892, 1900 og 1902. 7. og 8. udgave var decideret autoriseret af Undervisningsministeriet og indeholdt en af ministeriet godkendt retskrivningsvejledning udarbejdet af Henrik Bertelsen.

I 1923 udkom en ny Dansk Retskrivningsordbog udgivet af Undervisningsministeriets Retskrivningudvalg med Jørgen Glahder i spidsen. 2. udgave kom i 1923, 1925 og 1929. 3. udgaves sidste oplag udkom i 1946.

Retskrivningsudvalget blev opløst i 1948. Et nyt udvalg udarbejdede 1953-1955 den første retskrivningsordbog efter retskrivningsreformen i 1948. Den blev udgivet af det nystiftede Dansk Sprognævn i 1955 med titlen Retskrivningsordbog. Den udkom i en udgave, men i mange oplag. I 2. og 3. oplag (1956 og 1957) blev der foretaget mindre rettelser, men derefter blev bogen udsendt i fotografiske genoptryk til og med 19. oplag, 1985.

I 1986 udkom 1. udgave af Retskrivningsordbogen, den første ordbog udarbejdet og udgivet af Dansk Sprognævn. 2. udgave udkom i 1996 og 3. udgave i 2001. De nye kommaregler fra 2003 var medtaget i 4. oplag af Retskrivningsordbogens 3. udgave fra 2005.

9. november 2012 udkom 4. udgave af Retskrivningsordbogen, som er en helt ny og gennemrevideret udgave af 3. udgave.

Alle officielle retskrivningsvejledninger til og med den første udgave af Retskrivningsordbogen indeholdt regler for to kommasystemer, som man frit kunne vælge mellem: grammatisk komma og pausekomma.

Med 2. udgave af Retskrivningsordbogen i 1996 skete der grundliggende ændringer: Pausekommaet blev fjernet som officielt dansk kommasystem. Det hidtidige grammatiske komma blev omdøbt til det traditionelle komma, og et nyt grammatisk kommasystem det ny komma blev indført. De to grammatiske kommasystemer var meget ens. Eneste forskel var, at man med brug af nyt komma ikke skulle sætte komma ved begyndelsen af ikke-parentetiske ledsætninger. Det skulle man ved brug af traditionelt komma. Sprognævnet anbefalede officielt brugen af nyt komma. Der var ingen principielle ændringer vedrørende kommaer i 3. udgave, der udkom i 2001.

Det ny komma var ikke meget brugt trods ihærdige forsøg fra Sprognævnets side på at promovere det, og det var ofte kritiseret i den offentlige debat. I 2003 lavede Sprognævnet igen om på kommareglerne med opbakning fra kultur- og undervisningsministerne. De to temmelig ens grammatiske kommasystemer blev slået sammen til ét system, hvor der er nu valgfrihed på det ene punkt som adskilte dem. Ændringerne i 2003 går således mere på navngivning end på det egentlige indhold. En af få reelle ændringer er at det ikke længere er obligatorisk altid at sætte komma (eller et andet tegn) foran ordet men.

De nye regler udkom i 2004 i et hæfte med titlen Kommaregler og blev optaget i Retskrivningsordbogen fra og med 4. oplag af 3. udgave (2005).

Retskrivningsordbogen er tilgængelig som et traditionelt opslagsværk på Dansk Sprognævns hjemmeside, og fås desuden i en udvidet udgave Retskrivningsordbogen Plus eller RO+, der startede med at være en betalingsservice, men som ved en ekstrabevilling blev gjort gratis pr. 2/1-2019. RO+ udkommer både som en webapplikation understøttet af moderne browsere, der har en speciel offlinetilstand så den kan tilgås uden internetforbindelse, samt som mobilapplikationer til Android og iOS.

 1. . 1997-05-14. Hentet2021-02-09.
 2. . 2019-01-02. Hentet2021-02-09.
 3. . Hentet2021-02-09.
 4. . Hentet2021-02-09.
 • Sven Tarp: "Kritiske bemærkninger til den officielle danske retskrivningsordbog", i LexicoNordica 9-2002, 195-208.
 • H.P. Holst udgav i 1863 Dansk Retskrivningsordbog på P.G Phillipsens Forlag
 • på dsn.dk
 • dsn.dk
 • sproget.dk
 • Retskrivningsordbogen Plus (RO+)
 • (fra 2012 og frem)
 • (fra 2004-2012)

Retskrivningsordbogen
retskrivningsordbogen, sprog, overvåg, rediger, ordbog, udgivet, dansk, sprognævn, formål, fastlægge, officielle, retskrivning, danske, sprog, ifølge, retskrivningslovens, skal, følges, alle, dele, offentlige, forvaltning, folketinget, myndigheder, tilknytning. Retskrivningsordbogen Sprog Overvag Rediger Retskrivningsordbogen RO er en ordbog udgivet af Dansk Sprognaevn med det formal at fastlaegge den officielle retskrivning for det danske sprog Ifolge retskrivningslovens 2 skal Retskrivningsordbogen folges af alle dele af den offentlige forvaltning af Folketinget og myndigheder med tilknytning til Folketinget samt af domstolene Undervisningsministeren kan dog fastlaegge naermere bestemmelser om undtagelser I praksis bliver den ogsa fulgt af de fleste andre brugere af det danske sprog 1 Indholdsfortegnelse 1 Bogens historie 2 Kommaregler 3 Digitalisering 4 Referencer 5 Litteratur 6 Eksterne henvisningerBogens historie RedigerDen forste officielle danske retskrivningsordbog var Svend Grundtvigs Dansk Haandordbog der udkom i 1872 I 1891 kom Dansk Retskrivningsordbog af Viggo Saaby 2 udgave kom i 1892 og 3 udgave i 1896 Ordbogen blev fortsat af P K Thorsen under navnet Saabys Retskrivningsordbog Med den titel udkom 4 udgave i 1904 5 udgave i 1909 6 udgave i 1913 7 udgave i 1918 og 8 udgave i 1918 Ordbogens udgaver fulgte Undervisningsministeriets bekendtgorelser om retskrivning fra 1889 1892 1900 og 1902 7 og 8 udgave var decideret autoriseret af Undervisningsministeriet og indeholdt en af ministeriet godkendt retskrivningsvejledning udarbejdet af Henrik Bertelsen I 1923 udkom en ny Dansk Retskrivningsordbog udgivet af Undervisningsministeriets Retskrivningudvalg med Jorgen Glahder i spidsen 2 udgave kom i 1923 1925 og 1929 3 udgaves sidste oplag udkom i 1946 Retskrivningsudvalget blev oplost i 1948 Et nyt udvalg udarbejdede 1953 1955 den forste retskrivningsordbog efter retskrivningsreformen i 1948 Den blev udgivet af det nystiftede Dansk Sprognaevn i 1955 med titlen Retskrivningsordbog Den udkom i en udgave men i mange oplag I 2 og 3 oplag 1956 og 1957 blev der foretaget mindre rettelser men derefter blev bogen udsendt i fotografiske genoptryk til og med 19 oplag 1985 I 1986 udkom 1 udgave af Retskrivningsordbogen den forste ordbog udarbejdet og udgivet af Dansk Sprognaevn 2 udgave udkom i 1996 og 3 udgave i 2001 De nye kommaregler fra 2003 var medtaget i 4 oplag af Retskrivningsordbogens 3 udgave fra 2005 9 november 2012 udkom 4 udgave af Retskrivningsordbogen som er en helt ny og gennemrevideret udgave af 3 udgave 2 Kommaregler RedigerAlle officielle retskrivningsvejledninger til og med den forste udgave af Retskrivningsordbogen indeholdt regler for to kommasystemer som man frit kunne vaelge mellem grammatisk komma og pausekomma Med 2 udgave af Retskrivningsordbogen i 1996 skete der grundliggende aendringer Pausekommaet blev fjernet som officielt dansk kommasystem Det hidtidige grammatiske komma blev omdobt til det traditionelle komma og et nyt grammatisk kommasystem det ny komma blev indfort De to grammatiske kommasystemer var meget ens Eneste forskel var at man med brug af nyt komma ikke skulle saette komma ved begyndelsen af ikke parentetiske ledsaetninger Det skulle man ved brug af traditionelt komma Sprognaevnet anbefalede officielt brugen af nyt komma Der var ingen principielle aendringer vedrorende kommaer i 3 udgave der udkom i 2001 Det ny komma var ikke meget brugt trods ihaerdige forsog fra Sprognaevnets side pa at promovere det og det var ofte kritiseret i den offentlige debat I 2003 lavede Sprognaevnet igen om pa kommareglerne med opbakning fra kultur og undervisningsministerne De to temmelig ens grammatiske kommasystemer blev slaet sammen til et system hvor der er nu valgfrihed pa det ene punkt som adskilte dem AEndringerne i 2003 gar saledes mere pa navngivning end pa det egentlige indhold En af fa reelle aendringer er at det ikke laengere er obligatorisk altid at saette komma eller et andet tegn foran ordet men De nye regler udkom i 2004 i et haefte med titlen Kommaregler og blev optaget i Retskrivningsordbogen fra og med 4 oplag af 3 udgave 2005 Digitalisering RedigerRetskrivningsordbogen er tilgaengelig som et traditionelt opslagsvaerk pa Dansk Sprognaevns hjemmeside 2 og fas desuden i en udvidet udgave Retskrivningsordbogen Plus eller RO der startede med at vaere en betalingsservice men som ved en ekstrabevilling blev gjort gratis pr 2 1 2019 3 RO udkommer bade som en webapplikation understottet af moderne browsere der har en speciel offlinetilstand sa den kan tilgas uden internetforbindelse samt som mobilapplikationer til Android og iOS 4 5 Referencer Rediger LOV nr 332 af 14 05 1997 Lov om dansk retskrivning 1997 05 14 Hentet 2021 02 09 a b Retskrivningsordbogen online Retskrivningsordbogen i ny app 2019 01 02 Hentet 2021 02 09 Velkommen til Retskrivningsordbogen Plus Hentet 2021 02 09 Vejledning vedr RO pa smartphones og tabletcomputere Hentet 2021 02 09 Litteratur RedigerSven Tarp Kritiske bemaerkninger til den officielle danske retskrivningsordbog i LexicoNordica 9 2002 195 208 H P Holst udgav i 1863 Dansk Retskrivningsordbog pa P G Phillipsens ForlagEksterne henvisninger RedigerRetskrivningsordbogen pa dsn dk Retskrivningsregler pa dsn dk Retskrivningsregler pa sproget dk Retskrivningsordbogen Plus RO som webapplikation som Android applikation som iOS applikation Gaeldende kommaregler fra udgivelsen Retskrivningsregler fra 2012 og frem Historiske kommaregler fra udgivelsen Kommaregler fra 2004 2012 Lov om dansk retskrivning Hentet fra https da wikipedia org w index php title Retskrivningsordbogen amp oldid 10621978, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.