fbpx
Wikipedia

SI-præfiks

For alternative betydninger, se Præfiks (flertydig).

Et SI-præfiks er et præfiks, som kan anvendes på enhver SI-enhed.

For eksempel ganger præfikset "kilo" med ét tusind, så én kilometer er 1 000 meter og én kilowatt er 1 000 watt. Præfikset "milli" dividerer med ét tusind, så én millimeter er en tusindedel af en meter (der går 1 000 millimeter på en meter); og én milliliter er én tusindedel af en liter. Dét at det samme præfiks kan anvendes på enhver SI-enhed, er en af styrkerne af SI systemet.

Indholdsfortegnelse

De mest almindelige anvendte præfikser er:

  • giga = 109 = milliard = 1.000.000.000 (dvs. ét tusind millioner)
  • mega = million = 1.000.000
  • kilo = tusind = 1.000
  • deci = en tiendedel = 0,1
  • centi = en hundrededel = 0,01
  • milli = en tusindedel = 0,001
Præfiks Tal Præfiks fra
Navn Symbol Navn 1000m 10n Decimaltal År Etymologi
yotta Y kvadrillion 10008 1024 1 000 000 000 000 000 000 000 000 1991 græsk ὀκτώ, okto, otte for 10008
zetta Z trilliard 10007 1021 1.000.000.000.000.000.000.000 græsk bogstav ζ, zeta, i oldgr. ζῆτα, sept, syv for 10007
exa E trillion 10006 1018 1.000.000.000.000.000.000 1975 græsk ἕξ, hex, seks for 10006
peta P billiard 10005 1015 1.000.000.000.000.000 græsk πέντε, pente, fem for 10005
tera T billion 10004 1012 1.000.000.000.000 1960 græsk τέρας, teras, monster
giga G milliard 10003 109 1.000.000.000 græsk γίγας, gigas, kæmpe
mega M million 10002 106 1.000.000 græsk μέγας, megas, stort
kilo k tusind 10001 103 1.000 1795 græsk χίλιοι, khilioi, tusind
hekto h hundrede 1000 2/3 102 100 græsk ἑκατόν, hekaton, hundrede
deka da ti 10001/3 101 10 græsk δέκα, deka, ti
en / et 10000 100 1
deci d tiendedel 1000-1/3 10-1 0,1 1795 latin decimus, tiende
centi c hundrededel 1000- 2/3 10-2 0,01 latin centum, hundrede
milli m tusindedel 1000-1 10−3 0,001 latin mille, tusind
mikro µ milliontedel 1000-2 10−6 0,000 001 1960 græsk μικρός, mikros, småt
nano n milliardtedel 1000-3 10−9 0,000 000 001 græsk νάνος, nanos, dværg
piko p billiontedel 1000-4 10−12 0,000 000 000 001 italiensk piccolo, småt
femto f billiardtedel 1000-5 10−15 0,000 000 000 000 001 1964 dansk femten for 10−15
atto a trilliontedel 1000-6 10−18 0,000 000 000 000 000 001 dansk atten for 10−18
zepto z trilliardtedel 1000-7 10−21 0,000 000 000 000 000 000 001 1991 latin septem, syv for 1000-7
yokto y kvadrilliontedel 1000-8 10−24 0,000 000 000 000 000 000 000 001 græsk ὀκτώ, okto, otte for 1000-8

Selv om mikro (µ) først blev officielt præfiks i 1960, blev det anvendt af naturvidenskabsfolk allerede fra begyndelsen af 1900-tallet. Mega og mikro blev foreslået af British Association for the Advancement of Science i 1873.

Bemærk at man i forskellige lande bruger to forskellige systemer for navne på store tal, sådan at f.eks. en milliard hedder a billionamerikansk. Ordet billion kan således være tvetydigt i en international sammenhæng. En af fordelene ved SI-præfikserne er, at de er entydige.

Stavningen af de forskellige præfikser kan dog variere lidt fra sprog til sprog. Som et eksempel staves hekto- og kilo- henholdsvis etto- og chilo-italiensk. De samme to præfikser staves hecto- og kilo-engelsk, der er ingen stavemåde, som er mere korrekt end andre da det, ligesom andre ord, afhænger af sproget.

Symbolerne for præfikserne er internationale og ufravigelige, så italienerne bruger også km som symbol for chilometro.

Bemærk at symbolet for kilo er et lille "k"; det store "K" er symbolet for temperaturenheden Kelvin.

Der har været en del forslag om udvidelse af området med præfikser.

Den daværende fysikstuderende Austin Sendek har foreslået "hella" som præfiks for 1027.

Fysikeren Brian C. Lacki har foreslået at fortsætte i omvendt alfabetisk orden fra Z og Y med symbolerne X, W og V for 1027, 1030 og 1033.

Og så foreslår DigitalDan at bruge "vectra (V)" om 1027 og "vimto (v)" om 10-27.

De oprindelige præfikser fra 1795 var:

Præfiks Tal Etymologi
Navn Navn 10n Decimaltal Sprog Betydning
myria titusind 104 10 000 græsk μύριοι, mýrioi, titusind
kilo tusind 103 1 000 χίλιοι, khilioi, tusind
hekto hundrede 102 100 ἑκατόν, hekaton, hundrede
deka ti 101 10 δέκα, deka, ti
en / et 100 1
deci tiendedel 10-1 0,1 latin decimus, tiende
centi hundrededel 10-2 0,01 centum, hundrede
milli tusindedel 10−3 0,001 mille, tusind

Desuden havde man "double" for dobbelt og "demi" for halvt, og man kunne sætte præfikser sammen, f.eks. er et pund et demikilogram. Den franske lov fra 1795 har ikke nogen symboler eller forkortelser for præfiksene.

Præfiksene "demi", "double" og "myria" er udgået, men enheden en myriameter (ti kilometer) har overlevet som en mil í Norge og Sverige.

Præfiksene, der ikke er hele potenser af 1000, altså "hekto", "deka", "deci" og "centi", har begrænset anvendelse. Det er tilladt at skrive 1013 hPa for atmosfæretrykket 101 300 Pa. Derimod må man ikke skrive 101,3 hV for den elektriske spænding 10 130 V, men gerne f.eks. 10,13 kV.

  • 5 cm = 5 × 10-2 m = 5 × 0,01 m = 0,05 m
  • 3 MW = 3 × 106 W = 3 × 1 000 000 W = 3 000 000 W

Præfikset har altid højere operatorpræcedens end en hvilkensomhelst eksponentiering; derfor betyder km² kvadratkilometer og ikke kilokvadratmeter. For eksempel er 3 km2 = 3 × (1000 m)2 = 3 000 000 m2.

Det anbefales at anvende præfikser med eksponenter, der er delelige med tre. Hellere '100 meter' end 'en hektometer'. Bemærkelsesværdige undtagelser er centimeter, hektar (hekto-ar), centiliter og 1 dm3 (det samme som rumfanget én liter).

Af de 20 præfikser er 13 afledt af græsk, fire af latin, to (femto og atto) er afledt af dansk, og et (piko) er afledt af italiensk.

SI-præfiks
præfiks, sprog, overvåg, rediger, alternative, betydninger, præfiks, flertydig, præfiks, anvendes, enhver, enhed, eksempel, ganger, præfikset, kilo, tusind, kilometer, meter, kilowatt, watt, præfikset, milli, dividerer, tusind, millimeter, tusindedel, meter, g. SI praefiks Sprog Overvag Rediger For alternative betydninger se Praefiks flertydig Et SI praefiks 1 er et praefiks som kan anvendes pa enhver SI enhed 2 For eksempel ganger praefikset kilo med et tusind sa en kilometer er 1 000 meter og en kilowatt er 1 000 watt Praefikset milli dividerer med et tusind sa en millimeter er en tusindedel af en meter der gar 1 000 millimeter pa en meter og en milliliter er en tusindedel af en liter Det at det samme praefiks kan anvendes pa enhver SI enhed er en af styrkerne af SI systemet Indholdsfortegnelse 1 Almindelige praefikser 2 Komplet SI praefiks tabel 3 Udvidelse 4 Oprindelige metriske praefikser 5 Eksempler 6 Operatorpraecedens 7 Anbefalinger 8 Navnenes oprindelse 9 Se ogsa 10 KilderAlmindelige praefikser RedigerDe mest almindelige anvendte praefikser er giga 109 milliard 1 000 000 000 dvs et tusind millioner mega million 1 000 000 kilo tusind 1 000 deci en tiendedel 0 1 centi en hundrededel 0 01 milli en tusindedel 0 001Komplet SI praefiks tabel RedigerPraefiks Tal Praefiks fraNavn Symbol Navn 1000m 10n Decimaltal Ar Etymologiyotta Y kvadrillion 10008 1024 1 000 000 000 000 000 000 000 000 1991 graesk ὀktw okto otte for 10008zetta Z trilliard 10007 1021 1 000 000 000 000 000 000 000 graesk bogstav z zeta i oldgr zῆta sept syv for 10007exa E trillion 10006 1018 1 000 000 000 000 000 000 1975 graesk ἕ3 hex seks for 10006peta P billiard 10005 1015 1 000 000 000 000 000 graesk pente pente fem for 10005tera T billion 10004 1012 1 000 000 000 000 1960 graesk teras teras monstergiga G milliard 10003 109 1 000 000 000 graesk gigas gigas kaempemega M million 10002 106 1 000 000 graesk megas megas stortkilo k tusind 10001 103 1 000 1795 graesk xilioi khilioi tusindhekto h hundrede 1000 2 3 102 100 graesk ἑkaton hekaton hundrededeka da ti 10001 3 101 10 graesk deka deka tien et 10000 100 1deci d tiendedel 1000 1 3 10 1 0 1 1795 latin decimus tiendecenti c hundrededel 1000 2 3 10 2 0 01 latin centum hundredemilli m tusindedel 1000 1 10 3 0 001 latin mille tusindmikro µ milliontedel 1000 2 10 6 0 000 001 1960 graesk mikros mikros smatnano n milliardtedel 1000 3 10 9 0 000 000 001 graesk nanos nanos dvaergpiko p billiontedel 1000 4 10 12 0 000 000 000 001 italiensk piccolo smatfemto f billiardtedel 1000 5 10 15 0 000 000 000 000 001 1964 dansk femten for 10 15atto a trilliontedel 1000 6 10 18 0 000 000 000 000 000 001 dansk atten for 10 18zepto z trilliardtedel 1000 7 10 21 0 000 000 000 000 000 000 001 1991 latin septem syv for 1000 7yokto y kvadrilliontedel 1000 8 10 24 0 000 000 000 000 000 000 000 001 graesk ὀktw okto otte for 1000 8 Selv om mikro µ forst blev officielt praefiks i 1960 blev det anvendt af naturvidenskabsfolk allerede fra begyndelsen af 1900 tallet Mega og mikro blev foreslaet af British Association for the Advancement of Science i 1873 3 Bemaerk at man i forskellige lande bruger to forskellige systemer for navne pa store tal sadan at f eks en milliard hedder a billion pa amerikansk Ordet billion kan saledes vaere tvetydigt i en international sammenhaeng En af fordelene ved SI praefikserne er at de er entydige Stavningen af de forskellige praefikser kan dog variere lidt fra sprog til sprog Som et eksempel staves hekto og kilo henholdsvis etto og chilo pa italiensk De samme to praefikser staves hecto og kilo pa engelsk der er ingen stavemade som er mere korrekt end andre da det ligesom andre ord afhaenger af sproget Symbolerne for praefikserne er internationale og ufravigelige sa italienerne bruger ogsa km som symbol for chilometro Bemaerk at symbolet for kilo er et lille k det store K er symbolet for temperaturenheden Kelvin Udvidelse RedigerDer har vaeret en del forslag om udvidelse af omradet med praefikser Den davaerende fysikstuderende Austin Sendek har foreslaet hella som praefiks for 1027 4 Fysikeren Brian C Lacki har foreslaet at fortsaette i omvendt alfabetisk orden fra Z og Y med symbolerne X W og V for 1027 1030 og 1033 5 Og sa foreslar DigitalDan at bruge vectra V om 1027 og vimto v om 10 27 6 Oprindelige metriske praefikser RedigerDe oprindelige praefikser fra 1795 var Praefiks Tal EtymologiNavn Navn 10n Decimaltal Sprog Betydning myria titusind 104 10 000 graesk myrioi myrioi titusind kilo tusind 103 1 000 xilioi khilioi tusind hekto hundrede 102 100 ἑkaton hekaton hundrede deka ti 101 10 deka deka tien et 100 1 deci tiendedel 10 1 0 1 latin decimus tiende centi hundrededel 10 2 0 01 centum hundrede milli tusindedel 10 3 0 001 mille tusind Desuden havde man double for dobbelt og demi for halvt 7 og man kunne saette praefikser sammen f eks er et pund et demikilogram Den franske lov fra 1795 har ikke nogen symboler eller forkortelser for praefiksene 8 Praefiksene demi double og myria er udgaet men enheden en myriameter ti kilometer har overlevet som en mil i Norge og Sverige 9 Praefiksene der ikke er hele potenser af 1000 altsa hekto deka deci og centi har begraenset anvendelse Det er tilladt at skrive 1013 hPa for atmosfaeretrykket 101 300 Pa Derimod ma man ikke skrive 101 3 hV for den elektriske spaending 10 130 V men gerne f eks 10 13 kV Eksempler Rediger5 cm 5 10 2 m 5 0 01 m 0 05 m 3 MW 3 106 W 3 1 000 000 W 3 000 000 WOperatorpraecedens RedigerPraefikset har altid hojere operatorpraecedens end en hvilkensomhelst eksponentiering derfor betyder km kvadratkilometer og ikke kilokvadratmeter For eksempel er 3 km2 3 1000 m 2 3 000 000 m2 Anbefalinger RedigerDet anbefales at anvende praefikser med eksponenter der er delelige med tre Hellere 100 meter end en hektometer Bemaerkelsesvaerdige undtagelser er centimeter hektar hekto ar centiliter og 1 dm3 det samme som rumfanget en liter Navnenes oprindelse RedigerAf de 20 praefikser er 13 afledt af graesk fire af latin to femto og atto er afledt af dansk og et piko er afledt af italiensk Se ogsa RedigerBinaert praefiks danske enheder procent promille ppm ppb ppt SI enhed Navne pa store tal en Unified Code for Units of MeasureKilder Rediger SI Brochure Section 3 1 SI prefixes SI Brochure The International System of Units British Association for the Advancement of Science Report 1873 Page 224 Physics major has a name for a really big number Los Angeles Times 6 juli 2010 Lacki B C 2015 SETI at Planck Energy When Particle Physicists Become Cosmic Engineers DigitalDan s Scientific Website SI Prefixes L Histoire Du Metre La Loi Du 18 Germinal An 3 The History of the Meter The 7 April 1795 Act Art 6 7 amp 8 Store norske leksikon MilHentet fra https da wikipedia org w index php title SI praefiks amp oldid 10668376, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.