fbpx
Wikipedia

Samfund

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Et samfund er et fællesskab af individer. Etymologisk er det afledt af "at finde sammen". Begrebet ses anvendt om dyr, men refererer hyppigst til mennesker. Ifølge antropologen Maurice Godelier er det menneskelige samfund i kontrast til de nærmest stående biologiske slægtninge blandt primaterne baseret på hankønnets dominans i familien.

Alle mennesker fødes ind i en gruppe, som normalt er en familie, hvor barnet hurtigt knytter sig til sine forældre og søskende. Når gruppen har organiseret sig således, at dens medlemmer i et eller andet omfang deler institutioner, kultur, regler og/eller normer, udgør den et samfund. Samfundene kan operationelt opdeles ud fra lokale, regionale og nationale forhold. I en national kontekst opfattes samfundet ofte som en magt, der udgår fra staten eller kontrollen over statens myndigheder. Efter 2. verdenskrig har begrebet "verdenssamfundet" været anvendt, som regel med henvisning til FN som organisatorisk udgangspunkt for dette samfunds retningslinjer. Den skotske økonom Adam Smith hævdede, at "et samfund kan bestå af forskellige mennesker, eller af forskellige merkantile interesser med udgangspunkt i dets nytteværdi, uden nogen form for indbyrdes kærlighed eller venskabelige følelser, når blot de ikke gør hinanden skade".

Indholdsfortegnelse

Et samfund er et system, der bygger på sociale relationer mellem medlemmerne. I den klassiske liberalisme og socialisme opfattes samfundet som synonymt med en nation eller stat. I den klassiske konservatisme anses samfundet for at være institutioner, der er underlagt statslig kontrol og udfylder væsentlige funktioner. Samfundets virkefelt har tidligere været analyseret med udgangspunkt i suverænitetsbegrebet, men nyere forskning opfatter samfundet som noget, der både kan være mere omfattende og mere afgrænset end en given stats suverænitetsområde.

Eksempelvis danner de kristne menigheder i Danmark et samfund, som har helt andre dimensioner end den danske stats. Samfund kan også være identisk med subkulturer, hvilket i reglen ikke skaber problemer (jf. det ovenstående eksempel). Kun når småsamfundene begynder at anfægte statens autoritet (retshåndhævelse, suverænitet, grænsekontrol, flagning osv.) kan der opstå konflikter. Hizb ut-Tahrir er et eksempel på et samfund, der både overskrider nationale grænser og har givet anledning til konflikter med myndighederne., blandt andet fordi organisationen opfatter selvmordsbomber som "legitime martyrhandlinger".

Samfundene og deres struktur har ændret sig gennem tiden. Normalt inddeles denne udvikling i faser: det traditionelle samfund, det moderne samfund og det senmoderne samfund. I Danmark betegner det traditionelle samfund tiden indtil industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet. Den næste periode er det moderne samfund, som er karakteristisk for det danske samfund indtil murens fald i 1989. Det senmoderne samfund er den samfundstype, som også betegnes som "videnssamfundet", baseret på datateknologi.

Samfund associerer til begreber som: statistik, demografi, politik, økonomi, lov og ret, statsforvaltning, lokalforvaltning, uddannelse, opdragelse, undervisning, kulturformidling, forsikring, forsorg, omsorg, folkekultur mv.

Den mindste enhed i et samfund er familien. I sociologien kan familien opfattes som grundstrukturen i et samfund, men oftere anses den som en institution i samfundet.

En anden afgrænset samfundsenhed er foreningen, hvor individerne gennem medlemskab udøver en fælles interesse, f.eks. idræt. Lokalt findes der ligeledes en række offentlige institutioner, som er indordnet samfundsstrukturen og løser forskellige opgaver.

Uddybende artikel: Den offentlige sektor

Staterne er de lokale samfunds fælles aktør, som bl.a. varetager borgernes fælles interesser og sikkerhed. Staterne kan enten opfattes som et anarki, hvor forskellige magtkonstellationer kæmper om herredømmet eller som en ordnet struktur, der er underkastet fælles spilleregler.Efter afslutningen af 2. verdenskrig etableredes FN med henblik på at skabe konsensus mellem staterne og undgå krige fremover. FN's muligheder for sanktioner overfor medlemslandene er nedfældet i en række konventioner.

Uddybende artikel: International politik
 1. Maurice Godelier, Métamorphoses de la parenté, 2004
 2. Jack Goody. . New Left Review. Hentet 24. juli 2007.
 3. Israel, bd. 1, s. 46f.
 4. Briggs (2000), s. 9
 5. Israel, bind 1, s. 68
 6. Rasmussen, Lise Hedegaard (2002). "Introduktion til suverænitetsbegrebet - historie og begrebsafklaring". Jean Monnets Skriftserie. s. 18.Manglende eller tom |url= (hjælp)
 7. Sydney Morning Herald(engelsk)
 8. , BBC, 27. august 2003.(engelsk)
 9. Israel, Joachim (1975): Sociologisk Grundbog, Bind 1, s. 26
 10. Petersen, Nikolaj og Mette Skak (1998): Teorier om International Politik, Skjern (DUPI), s. 18-22
 • Andersen, Heine & Lars Bo Kaspersen (2000): Klassisk og moderne samfundsteori', Hans Reitzels forlag
 • Briggs, Asa (2000). The Age of Improvement (2nd udgave). Longman. ISBN 0-582-36959-2.
 • Israel, Joachim (1975). Sociologisk Grundbog, Bind 1. Gyldendal.
 • Israel, Joachim (1975). Sociologisk Grundbog, Bind 2. Gyldendal.
 • Rasmussen, Lise Hedegaard (2002). Introduktion til suverænitetsbegrebet - historie og begrebsafklaring. Jean Monnets Skriftserie. s. 18.

Samfund
samfund, sprog, overvåg, rediger, eller, ingen, kildehenvisninger, denne, artikel, hvilket, problem, hjælpe, angive, troværdige, kilder, påstande, fremføres, artiklen, samfund, fællesskab, individer, etymologisk, afledt, finde, sammen, begrebet, anvendt, refer. Samfund Sprog Overvag Rediger Der er for fa eller ingen kildehenvisninger i denne artikel hvilket er et problem Du kan hjaelpe ved at angive trovaerdige kilder til de pastande som fremfores i artiklen Et samfund er et faellesskab af individer Etymologisk er det afledt af at finde sammen Begrebet ses anvendt om dyr men refererer hyppigst til mennesker Ifolge antropologen Maurice Godelier er det menneskelige samfund i kontrast til de naermest staende biologiske slaegtninge blandt primaterne baseret pa hankonnets dominans i familien 1 2 Alle mennesker fodes ind i en gruppe som normalt er en familie hvor barnet hurtigt knytter sig til sine foraeldre og soskende Nar gruppen har organiseret sig saledes at dens medlemmer i et eller andet omfang deler institutioner kultur regler og eller normer udgor den et samfund Samfundene kan operationelt opdeles ud fra lokale regionale og nationale forhold I en national kontekst opfattes samfundet ofte som en magt der udgar fra staten eller kontrollen over statens myndigheder 3 Efter 2 verdenskrig har begrebet verdenssamfundet vaeret anvendt som regel med henvisning til FN som organisatorisk udgangspunkt for dette samfunds retningslinjer 4 Den skotske okonom Adam Smith haevdede at et samfund kan besta af forskellige mennesker eller af forskellige merkantile interesser med udgangspunkt i dets nyttevaerdi uden nogen form for indbyrdes kaerlighed eller venskabelige folelser nar blot de ikke gor hinanden skade 5 Indholdsfortegnelse 1 Begrebsafklaring 2 Samfundets institutioner 3 Referencer 4 LitteraturBegrebsafklaring RedigerEt samfund er et system der bygger pa sociale relationer mellem medlemmerne 6 I den klassiske liberalisme og socialisme opfattes samfundet som synonymt med en nation eller stat I den klassiske konservatisme anses samfundet for at vaere institutioner der er underlagt statslig kontrol og udfylder vaesentlige funktioner Samfundets virkefelt har tidligere vaeret analyseret med udgangspunkt i suveraenitetsbegrebet men nyere forskning opfatter samfundet som noget der bade kan vaere mere omfattende og mere afgraenset end en given stats suveraenitetsomrade 7 Eksempelvis danner de kristne menigheder i Danmark et samfund som har helt andre dimensioner end den danske stats Samfund kan ogsa vaere identisk med subkulturer hvilket i reglen ikke skaber problemer jf det ovenstaende eksempel Kun nar smasamfundene begynder at anfaegte statens autoritet retshandhaevelse suveraenitet graensekontrol flagning osv kan der opsta konflikter Hizb ut Tahrir er et eksempel pa et samfund der bade overskrider nationale graenser og har givet anledning til konflikter med myndighederne 8 blandt andet fordi organisationen opfatter selvmordsbomber som legitime martyrhandlinger 9 Samfundene og deres struktur har aendret sig gennem tiden Normalt inddeles denne udvikling i faser det traditionelle samfund det moderne samfund og det senmoderne samfund I Danmark betegner det traditionelle samfund tiden indtil industrialiseringen i slutningen af 1800 tallet Den naeste periode er det moderne samfund som er karakteristisk for det danske samfund indtil murens fald i 1989 Det senmoderne samfund er den samfundstype som ogsa betegnes som videnssamfundet baseret pa datateknologi Samfund associerer til begreber som statistik demografi politik okonomi lov og ret statsforvaltning lokalforvaltning uddannelse opdragelse undervisning kulturformidling forsikring forsorg omsorg folkekultur mv Samfundets institutioner RedigerDen mindste enhed i et samfund er familien I sociologien kan familien opfattes som grundstrukturen i et samfund men oftere anses den som en institution i samfundet 10 En anden afgraenset samfundsenhed er foreningen hvor individerne gennem medlemskab udover en faelles interesse f eks idraet Lokalt findes der ligeledes en raekke offentlige institutioner som er indordnet samfundsstrukturen og loser forskellige opgaver Uddybende artikel Den offentlige sektor Staterne er de lokale samfunds faelles aktor som bl a varetager borgernes faelles interesser og sikkerhed Staterne kan enten opfattes som et anarki hvor forskellige magtkonstellationer kaemper om herredommet eller som en ordnet struktur der er underkastet faelles spilleregler 11 Efter afslutningen af 2 verdenskrig etableredes FN med henblik pa at skabe konsensus mellem staterne og undga krige fremover FN s muligheder for sanktioner overfor medlemslandene er nedfaeldet i en raekke konventioner Uddybende artikel International politikReferencer Rediger Maurice Godelier Metamorphoses de la parente 2004 Jack Goody The Labyrinth of Kinship New Left Review Hentet 24 juli 2007 Israel bd 1 s 46f Den danske ordbog Opslag Verdenssamfundet Briggs 2000 s 9 Israel bind 1 s 68 Rasmussen Lise Hedegaard 2002 Introduktion til suveraenitetsbegrebet historie og begrebsafklaring Jean Monnets Skriftserie s 18 Manglende eller tom url hjaelp Watkins wants Muslim group ban Sydney Morning Herald engelsk Hizb ut Tahrir BBC 27 august 2003 engelsk Israel Joachim 1975 Sociologisk Grundbog Bind 1 s 26 Petersen Nikolaj og Mette Skak 1998 Teorier om International Politik Skjern DUPI s 18 22Litteratur RedigerAndersen Heine amp Lars Bo Kaspersen 2000 Klassisk og moderne samfundsteori Hans Reitzels forlag Briggs Asa 2000 The Age of Improvement 2nd udgave Longman ISBN 0 582 36959 2 Israel Joachim 1975 Sociologisk Grundbog Bind 1 Gyldendal Israel Joachim 1975 Sociologisk Grundbog Bind 2 Gyldendal Rasmussen Lise Hedegaard 2002 Introduktion til suveraenitetsbegrebet historie og begrebsafklaring Jean Monnets Skriftserie s 18 Wikimedia Commons har flere filer relateret til SamfundHentet fra https da wikipedia org w index php title Samfund amp oldid 10109879, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.