fbpx
Wikipedia

Sekund

For alternative betydninger, se Sekund (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Sekund)

Sekund er en måleenhed for tid med symbolet s, og er en af de syv grundlæggende SI-enheder. Ét sekund er 1/60 minut eller 1/3600 time. 'Sekund' er en forkortelse af pars minuta secunda (latin: den anden formindskelsesgrad).

Billedet viser bevægelsen af en sekundviser på et ur.

Sekundet er siden 1967 defineret som tiden for 9.192.631.770 svingninger af den elektromagnetiske stråling der udsendes ved overgangen mellem de to hyperfinstruktur-niveauer af grundtilstanden af et cæsium-133-atom. Indtil 1956 blev sekundet defineret som 1/86.400 af middelsoldøgnet (24 × 60 × 60 = 86.400). Inden den nuværende definition blev vedtaget, var et sekund defineret, som en brøkdel af det tropiske år (1900).

Analoge ure og armbåndsure har ofte 60 mærker, som repræsenterer sekunder og en "sekund-viser", som markerer tidens passage i sekunder. Digitale ure og armbåndsure har ofte en to-cifret sekundtæller.

Sekundet benyttes også i andre enheder for mål, bl.a. i meter i sekundet ( m s ) {\displaystyle {\Big (}{\frac {m}{s}}{\Big )}} for hastighed, meter pr. sekund pr. sekund ( m s 2 ) {\displaystyle {\Big (}{\frac {m}{s^{2}}}{\Big )}} for acceleration og pr. sekund ( 1 s = s 1 ) {\displaystyle {\Big (}{\frac {1}{s}}=s^{-1}{\Big )}} for frekvens.

Flere sekunder tælles normalt i timer og minutter. Fraktioner på et sekund tælles normalt i tiendedele eller hundrededele. I videnskabeligt arbejde tælles små fraktioner på et sekund i millisekunder (tusindedele), mikrosekunder (milliondele), nanosekunder (milliarddelte) og nogle gange mindre enheder på et sekund. En daglig oplevelse med små fraktioner på et sekund er en 1-gigahertz mikroprocessor, der har en cyklustid på 1 nanosekund. Kameraets ”lukkerhastigheder” udtrykkes ofte i brøkdele af et sekund, såsom 1⁄30 sekund eller 1⁄1000 sekund.

De første tidtagere, der kunne tælle sekunder nøjagtigt, var pendelure, der blev opfundet i det 17. århundrede. Fra 1950'erne blev atomure bedre tidtagere end jordens rotation, og de fortsætter med at sætte standarden i dag.

Indholdsfortegnelse

Der har været tre forskellige definitioner af sekundet: som en brøkdel af en dag, som en brøkdel af et ekstrapoleret år og som mikrobølgefrekvensen af et cæsiumatomur

Brøkdel af en dag

De tidligste mekaniske ure, der dukkede op i det 14. århundrede, delte timen op i halvdele, tredjedele, fjerdedele og nogle gange endda 12 dele, men aldrig med 60. Timen blev altså ikke forstået som varigheden af 60 minutter. Det var ikke praktisk for tidtagerne at overveje minutter, indtil de første mekaniske ure, der viste minutter, optrådte i slutningen af 1500-tallet og på det tidspunkt var sexagesimal tidsinddeling allerede veletableret i Europa.

De første ure der viste sekunder kom frem i løbet af sidste halvdel af 1500-tallet. Sekundet blev nøjagtigt målbar da man udviklede mekaniske ure der viste tiden som dagen delt op i 24 lige lange timer, i modsætning til den tilsyneladende tid man brugte før hvor der også var 24 timer men længden af timen var forskellige så den passede med hvor mange timer der var lyst om dagen og som blev vist af solurer. Den tidligste fjeder-drevende ur med et en ekstra viser, der markerede sekunder, er et usigneret ur, der afbilder Orpheus i Fremersdorf-samlingen, dateret mellem 1560 og 1570. I 3. fjerdedel af det 16. århundrede, byggede Taqi al-Din et ur med mærker ud fra hvert 1/5 minut. I 1579 byggede Jost Bürgi et ur til William af Hesse, der markerede sekunder. I 1581 redesignede Tycho Brahe de ure på sit observatorium, der kun viste minutter så de også viste sekunder, selvom disse sekunder ikke var nøjagtige.

1656 opfandt den hollandske videnskabsmand Christiaan Huygens det første pendulur. Det havde en pendullængde på lige under en meter, hvilket gav den en svingning på et sekund og det tikkede hvert sekund. Det var det første ur, der nøjagtigt kunne holde tiden i sekunder. I 1730'erne, 80 år senere, kunne John Harrison maritime kronometre holde tiden nøjagtig inden for et sekund på 100 dage.

Den britiske sammenslutning for videnskab (BAAS) erklærede i 1862, at "alle videnskabsmænd er enige om at bruge sekundet af gennemsnitlig soltid som tidsenhed." I 1940'erne blev sekundet definerede som 1/866.400 af en gennemsnitlig soldag.

En brøkdel af et ekstrapoleret år

I slutningen af 1940'erne blev kvartsbaserede krystal oscillator-ur opfundet som havde en driftsfrekvens på ~ 100 kHz for at holde tiden med nøjagtighed bedre end 1/108 over en driftsperiode på en dag. Det blev tydeligt, at sådanne ure holdt bedre tid end Jordens rotation. Metrologer vidste også, at Jordens bane omkring solen (et år) var meget mere stabil end jordens rotation. Dette førte til forslag allerede i 1950 til at definere sekundet som en brøkdel af et år.

Jordens bevægelse blev beskrevet i Newcombs Tables of the Sun (1895), og forudsatte en formel til beregning af solens bevægelse baseret på astronomiske observationer foretaget mellem 1750 og 1892. Dette resulterede i vedtagelse af en ephemeris-tidsskala som blev udtrykket gennem eneheder af det siderealt år. Denne ekstrapolerede tidsskala bringer de observerede positioner af himmellegemerne i overensstemmelse med Newtons dynamiske teorier om deres bevægelse. I 1955 blev det tropiske år betragtet som mere grundlæggende end siderealt år og det tropiske år blev valgt af IAU som tidsenhed. Det tropiske år i definitionen blev ikke målt, men beregnet ud fra en formel, der beskriver et gennemsnit af tropisk år, der faldt lineært over tid.

I 1956 blev sekundet omdefineret i form af et år i forhold til tiden i år 1900. sekundet blev således defineret som "fraktionen 1⁄31.556.925.9747 i det tropiske år for 1900 januar 0 på 12 timer ephemeris tid". Denne definition blev vedtaget som en del af det internationale system af enheder i 1960.

Mikrobølgefrekvensen af et cæsiumatomur

Men selv de bedste mekaniske, elektriske motoriserede og kvarts krystalbaserede ure udvikler uoverensstemmelser, og praktisk talt ingen er gode nok til at realisere et ephemeris-sekund. Langt bedre til tidskrævning er den naturlige og nøjagtige "vibration" i et aktiveret atom. Frekvensen af vibrationer (dvs. stråling) er meget specifik, afhængigt af atomtypen, og hvordan det aktiveres. Siden 1967 er sekundet blevet defineret som 9.192.631.770 svingninger af den elektromagnetiske stråling der udsendes ved overgangen mellem de to hyperfinstruktur-niveauer af grundtilstanden af et cæsium-133-atom. " (ved en temperatur på 0 K). Denne længde af et sekund blev valgt til at svare nøjagtigt til længden af den tidligere definerede ephemeris-sekund. Atomur bruger en sådan frekvens til at måle sekunder ved at tælle cyklusser pr. sekund ved den frekvens. Stråling af denne art er et af de mest stabile og reproducerbare naturfænomener. Den nuværende generation af atomur er nøjagtigt til et sekund på få hundrede millioner år.

Atomure definere nu længden af sekundet og er tidsstandarden for verden.

Ligesom andre SI-enheder kan sekund få tilføjet SI-præfiks (fx nano-). Normalt benyttes kun præfikser mindre end 1, længere tidsrum angives i minutter, timer, døgn, uger, måneder eller år.

Mindre end et sekund
Værdi SI symbol Navn
10−1 s ds Decisekund
10−2 s cs Centisekund
10−3 s ms Millisekund
10−6 s µs Mikrosekund
10−9 s ns Nanosekund
10−12 s ps Picosekund
10−15 s fs Femtosekund
10−18 s as Attosekund
10−21 s zs Zeptosekund
10−24 s ys Yoctosekund
Mere end et sekund
Værdi SI symbol Navn Læsbar
101 s das Decasekund 10 sekunder
102 s hs Hektosekund 1 minut og 40 sekunder
103 s ks Kilosekund 16 minutter og 40 sekunder
106 s Ms Megasekund 11,6 dage
109 s Gs Gigasekund 31,7 år
1012 s Ts Terasekund 31.700 år
1015 s Ps Petasekund 31,7 millioner år
1018 s Es Exasekund 31,7 milliarder år
1021 s Zs Zettasekund 31,7 billioner år
1024 s Ys Yottasekund 31,7 billiarder år
  1. Niels Bohr Institutet, Arkiveret version fra nov. 2012.
Se Wiktionarys definition på ordet:
Spire
Denne artikel om tid eller kalendere er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved atudvide den.

Sekund
sekund, tidsenhed, sprog, overvåg, rediger, alternative, betydninger, flertydig, også, artikler, begynder, måleenhed, symbolet, grundlæggende, enheder, sekund, minut, eller, 3600, time, forkortelse, pars, minuta, secunda, latin, anden, formindskelsesgrad, bill. Sekund tidsenhed Sprog Overvag Rediger For alternative betydninger se Sekund flertydig Se ogsa artikler som begynder med Sekund Sekund er en maleenhed for tid med symbolet s og er en af de syv grundlaeggende SI enheder Et sekund er 1 60 minut eller 1 3600 time Sekund er en forkortelse af pars minuta secunda latin den anden formindskelsesgrad Billedet viser bevaegelsen af en sekundviser pa et ur Sekundet er siden 1967 defineret som tiden for 9 192 631 770 svingninger af den elektromagnetiske straling der udsendes ved overgangen mellem de to hyperfinstruktur niveauer af grundtilstanden af et caesium 133 atom Indtil 1956 blev sekundet defineret som 1 86 400 af middelsoldognet 24 60 60 86 400 Inden den nuvaerende definition blev vedtaget var et sekund defineret som en brokdel af det tropiske ar 1900 1 Analoge ure og armbandsure har ofte 60 maerker som repraesenterer sekunder og en sekund viser som markerer tidens passage i sekunder Digitale ure og armbandsure har ofte en to cifret sekundtaeller Sekundet benyttes ogsa i andre enheder for mal bl a i meter i sekundet m s displaystyle Big frac m s Big for hastighed meter pr sekund pr sekund m s 2 displaystyle Big frac m s 2 Big for acceleration og pr sekund 1 s s 1 displaystyle Big frac 1 s s 1 Big for frekvens Flere sekunder taelles normalt i timer og minutter Fraktioner pa et sekund taelles normalt i tiendedele eller hundrededele I videnskabeligt arbejde taelles sma fraktioner pa et sekund i millisekunder tusindedele mikrosekunder milliondele nanosekunder milliarddelte og nogle gange mindre enheder pa et sekund En daglig oplevelse med sma fraktioner pa et sekund er en 1 gigahertz mikroprocessor der har en cyklustid pa 1 nanosekund Kameraets lukkerhastigheder udtrykkes ofte i brokdele af et sekund sasom 1 30 sekund eller 1 1000 sekund De forste tidtagere der kunne taelle sekunder nojagtigt var pendelure der blev opfundet i det 17 arhundrede Fra 1950 erne blev atomure bedre tidtagere end jordens rotation og de fortsaetter med at saette standarden i dag Indholdsfortegnelse 1 Definition af et sekund gennem historien 1 1 Brokdel af en dag 1 2 En brokdel af et ekstrapoleret ar 1 3 Mikrobolgefrekvensen af et caesiumatomur 2 SI omregning 3 Se ogsa 4 Kilder og eksterne henvisningerDefinition af et sekund gennem historien RedigerDer har vaeret tre forskellige definitioner af sekundet som en brokdel af en dag som en brokdel af et ekstrapoleret ar og som mikrobolgefrekvensen af et caesiumatomur Brokdel af en dag Rediger De tidligste mekaniske ure der dukkede op i det 14 arhundrede delte timen op i halvdele tredjedele fjerdedele og nogle gange endda 12 dele men aldrig med 60 Timen blev altsa ikke forstaet som varigheden af 60 minutter Det var ikke praktisk for tidtagerne at overveje minutter indtil de forste mekaniske ure der viste minutter optradte i slutningen af 1500 tallet og pa det tidspunkt var sexagesimal tidsinddeling allerede veletableret i Europa De forste ure der viste sekunder kom frem i lobet af sidste halvdel af 1500 tallet Sekundet blev nojagtigt malbar da man udviklede mekaniske ure der viste tiden som dagen delt op i 24 lige lange timer i modsaetning til den tilsyneladende tid man brugte for hvor der ogsa var 24 timer men laengden af timen var forskellige sa den passede med hvor mange timer der var lyst om dagen og som blev vist af solurer Den tidligste fjeder drevende ur med et en ekstra viser der markerede sekunder er et usigneret ur der afbilder Orpheus i Fremersdorf samlingen dateret mellem 1560 og 1570 I 3 fjerdedel af det 16 arhundrede byggede Taqi al Din et ur med maerker ud fra hvert 1 5 minut I 1579 byggede Jost Burgi et ur til William af Hesse der markerede sekunder I 1581 redesignede Tycho Brahe de ure pa sit observatorium der kun viste minutter sa de ogsa viste sekunder selvom disse sekunder ikke var nojagtige 1656 opfandt den hollandske videnskabsmand Christiaan Huygens det forste pendulur Det havde en pendullaengde pa lige under en meter hvilket gav den en svingning pa et sekund og det tikkede hvert sekund Det var det forste ur der nojagtigt kunne holde tiden i sekunder I 1730 erne 80 ar senere kunne John Harrison maritime kronometre holde tiden nojagtig inden for et sekund pa 100 dage Den britiske sammenslutning for videnskab BAAS erklaerede i 1862 at alle videnskabsmaend er enige om at bruge sekundet af gennemsnitlig soltid som tidsenhed I 1940 erne blev sekundet definerede som 1 866 400 af en gennemsnitlig soldag En brokdel af et ekstrapoleret ar Rediger I slutningen af 1940 erne blev kvartsbaserede krystal oscillator ur opfundet som havde en driftsfrekvens pa 100 kHz for at holde tiden med nojagtighed bedre end 1 108 over en driftsperiode pa en dag Det blev tydeligt at sadanne ure holdt bedre tid end Jordens rotation Metrologer vidste ogsa at Jordens bane omkring solen et ar var meget mere stabil end jordens rotation Dette forte til forslag allerede i 1950 til at definere sekundet som en brokdel af et ar Jordens bevaegelse blev beskrevet i Newcombs Tables of the Sun 1895 og forudsatte en formel til beregning af solens bevaegelse baseret pa astronomiske observationer foretaget mellem 1750 og 1892 Dette resulterede i vedtagelse af en ephemeris tidsskala som blev udtrykket gennem eneheder af det siderealt ar Denne ekstrapolerede tidsskala bringer de observerede positioner af himmellegemerne i overensstemmelse med Newtons dynamiske teorier om deres bevaegelse I 1955 blev det tropiske ar betragtet som mere grundlaeggende end siderealt ar og det tropiske ar blev valgt af IAU som tidsenhed Det tropiske ar i definitionen blev ikke malt men beregnet ud fra en formel der beskriver et gennemsnit af tropisk ar der faldt lineaert over tid I 1956 blev sekundet omdefineret i form af et ar i forhold til tiden i ar 1900 sekundet blev saledes defineret som fraktionen 1 31 556 925 9747 i det tropiske ar for 1900 januar 0 pa 12 timer ephemeris tid Denne definition blev vedtaget som en del af det internationale system af enheder i 1960 Mikrobolgefrekvensen af et caesiumatomur Rediger Men selv de bedste mekaniske elektriske motoriserede og kvarts krystalbaserede ure udvikler uoverensstemmelser og praktisk talt ingen er gode nok til at realisere et ephemeris sekund Langt bedre til tidskraevning er den naturlige og nojagtige vibration i et aktiveret atom Frekvensen af vibrationer dvs straling er meget specifik afhaengigt af atomtypen og hvordan det aktiveres Siden 1967 er sekundet blevet defineret som 9 192 631 770 svingninger af den elektromagnetiske straling der udsendes ved overgangen mellem de to hyperfinstruktur niveauer af grundtilstanden af et caesium 133 atom ved en temperatur pa 0 K Denne laengde af et sekund blev valgt til at svare nojagtigt til laengden af den tidligere definerede ephemeris sekund Atomur bruger en sadan frekvens til at male sekunder ved at taelle cyklusser pr sekund ved den frekvens Straling af denne art er et af de mest stabile og reproducerbare naturfaenomener Den nuvaerende generation af atomur er nojagtigt til et sekund pa fa hundrede millioner ar Atomure definere nu laengden af sekundet og er tidsstandarden for verden SI omregning RedigerLigesom andre SI enheder kan sekund fa tilfojet SI praefiks fx nano Normalt benyttes kun praefikser mindre end 1 laengere tidsrum angives i minutter timer dogn uger maneder eller ar Mindre end et sekundVaerdi SI symbol Navn10 1 s ds Decisekund10 2 s cs Centisekund10 3 s ms Millisekund10 6 s µs Mikrosekund10 9 s ns Nanosekund10 12 s ps Picosekund10 15 s fs Femtosekund10 18 s as Attosekund10 21 s zs Zeptosekund10 24 s ys YoctosekundMere end et sekundVaerdi SI symbol Navn Laesbar101 s das Decasekund 10 sekunder102 s hs Hektosekund 1 minut og 40 sekunder103 s ks Kilosekund 16 minutter og 40 sekunder106 s Ms Megasekund 11 6 dage109 s Gs Gigasekund 31 7 ar1012 s Ts Terasekund 31 700 ar1015 s Ps Petasekund 31 7 millioner ar1018 s Es Exasekund 31 7 milliarder ar1021 s Zs Zettasekund 31 7 billioner ar1024 s Ys Yottasekund 31 7 billiarder arSe ogsa RedigerSkudsekund Radionavigation Buesekund TidsperiodeKilder og eksterne henvisninger Rediger Niels Bohr Institutet Hvad er tid Arkiveret version fra nov 2012 Se Wiktionarys definition pa ordet sekundPublic domain article about definition of seconds and leap seconds Spire Denne artikel om tid eller kalendere er en spire som bor udbygges Du er velkommen til at hjaelpe Wikipedia ved at udvide den Hentet fra https da wikipedia org w index php title Sekund amp oldid 10564032, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.