fbpx
Wikipedia

Skuespiller

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

En skuespiller er en person, der agerer i en dramatisk tekst og arbejder i teater, film, tv eller radio. Skuespillere kan også optræde som sangere, dansere, stand-up'ere eller lægge stemmer til roller i tegnefilm. En kvindelig skuespiller kan benævnes skuespillerinde.

Indholdsfortegnelse

Oprindelsen til det danske ord skuespiller er det tyske Schauspieler. Det græske ord for skuespiller, hypokritēs, betyder 'at foregive', 'at agere' eller 'den, der svarer koret'. Skuespilleren er således den, der handler under opdigtede omstændigheder og ved at foregive at være en anden. En tidlig dansk betegnelse for skuespiller var aktør, jf. den engelske betegnelse for skuespiller: actor. Aktøraspektet henviser til skuespilleren som en handlende/agerende person. 1800-tallets betegnelse for personerne i et skuespil var 'de handlende' eller 'de agerende'.

Mosaik fra Pompeji, der fremstiller skuespillere i teatret

Det første historiske vidnebyrd om en navngiven skuespillers optræden var i Aristoteles' 'Poetik' fra 534 f.Kr. Han nævner en skuespiller på Dionysosteatret i Grækenland der hed Thespis, og denne Thespis opfandt angiveligt skuespilkunsten i Vesten, fordi han i stedet for at fortælle en historie som sig selv, talte og handlede som en anden. Navnet indgår i udtrykket 'Thespiskærren', der bruges om omrejsende teaterselskaber.

I antikkens Rom opnåede flere skuespillere, skønt de var slaver, stor berømmelse i opførelser af bl.a. Plautus' værker.

I almindeligt omdømme var skuespillere ikke-respektable. Den opfattelse varede til op i renæssancen, hvor skuespillere end ikke kunne begraves i indviet jord. Først med Shakespeare og det Elizabethanske Teater genvandt skuespilleren en vis borgerlig agtelse.

Frem til det 17. århundrede blev kvinderollerne spillet af mænd eller drenge, fordi det var forbudt kvinder at optræde. Det blev betragtet som skamløst og uværdigt. Venedig var det første sted, der tillod kvindelige aktører, og det spredte sig derfra til resten af Europa. I samme periode begyndte skuespillerens anseelse at vokse, og med filmens fremkomst i det 20. århundrede blev faget attraktivt. Populære skuespillere oplevede (og oplever) verdenomspændende berømmelse. Den amerikanske skuespiller og teaterpædagog Stella Adler gik så vidt som til at hævde, at de bedste og mest berømte skuespillere udgjorde 'the American Aristocracy' – det amerikanske aristokrati. Der er dog stadig dem, der ikke anser skuespil for at være 'rigtigt arbejde'.

Skuespillerens teknik, altså de greb skuespilleren anvender til at agere en anden, blev videregivet i form af mesterlære helt frem til det 19. århundrede.

De skrevne kilder til skuespillets teknik før det 18. århundrede er få og spredte. Den bedst kendte beskrivelse stammer fra Shakespeares skuespil Hamlet (3. akt scene 2), hvor Hamlet fortæller skuespillerne hvordan de skal spille:

Tilpas handlingen til ordet og ordet til handlingen, med den særlige begrænsning at du ikke overskrider naturens egen beskedenhed. For alt der overgøres sådan har ikke noget med spillets formål at gøre, som altid har været og stadig er at holde et spejl op for naturen; at vise dydens hendes træk, håne hendes billede af sig selv, og vise selve tidsånden sin egenart og sit udtryk. Hvis det overgøres eller er for svagt, vil det – selv om det får den uvidende til at grine – få kenderen til at græmme sig. Og kenderens dom opvejer en hel sal af de andres. Årh! Jeg har set og hørt skuespillere, som andre har rost til skyerne, skuespillere – de kunne hverken tale eller gå som kristne, som hedninge eller som mennesker – der spankulerede og brølte sådan at man skulle tro at en eller anden elendig omrejsende håndværker havde lavet dem på en dårlig dag, så elendigt imiterede de det menneskelige.

Først i 1700-tallet begyndte intellektuelle overvejelser om, hvori skuespillerens kunst består og hvad skuespilleren gør og kan. Franskmanden Dennis Diderot skrev i 1777 Dialog om skuespilkunsten (dansk 1949) og rejste spørgsmålet om skuespilleren er 'varm' eller 'kold'. Altså om skuepilleren føler noget eller forstiller sig.

En egentlig systematisk undersøgelse af skuespillets teknik kom først med den russiske skuespiller, instruktør og teaterleder Konstantin Stanislavski (1863-1938). Han brugte et helt liv på at udforske metoder til at opnå skuespillerens realistiske, overbevisende og inspirerede ageren på scenen og hans arbejde har lige siden været referencepunkt for den vestlige verdens skuespilteknik.

Kernen i Stanislavskis teknik var indlevelse og virkelighedsforbundet fantasi, således at skuespillerens ægte følelser og sande adfærd kunne vækkes for dermed at overbevise publikum om det virkelige i den fiktive situation. Dermed evner skuespilleren at rive publikum med i en overbevisende fremstilling.

Over for Stanislavskis indlevelse hævdede tyskeren Bertolt Brecht (1898-1956), at skuespillerens vigtigste teknik var Verfremdung (fremmedgørelse), idet han mente at skuespilkunst drejer sig om at få publikum til at reflektere over handlingen i et stykke ved at gøre det velkendte fremmed.

Brechts overvejelser har stadig indflydelse på den europæiske tankegang, hvorimod Stanislavskis arbejde især videreførtes og blev videreudviklet i USA. I 1929 grundlagdes The Group Theatre – en sammenslutning af ca. 30 skuespillere, instruktører og forfattere, der havde det erklærede mål at gøre Stanislavski kunsten efter eller ligefrem forbedre hans teknik. The Group bestod kun i 10 år, men lagde grunden til en række verdensberømte skuespilteknikker og dermed til det 20. århundredes amerikanske dominans på filmområdet. Forfatteren Arthur Miller og filminstruktøren Harold Clurman var med i gruppen.

Med hensyn til skuespilteknik skilte tre sig ud fra The Group:

  • Stella Adler (1901-92). Adler var den der videreførte Stanislavskis arbejde mest loyalt. Hun lagde især vægt på 'de givne omstændigheder' i forlængelse af sine samtaler med Stanislavski. Hun oprettede sit eget studio SAS (Stella Adler Studio), der stadig eksisterer. Blandt hendes elever var Marlon Brando og Robert de Niro.

Disse tres videreudvikling af Stanislavskis teknik har fået den upræcise overskrift method-acting. Det er en populær misforståelse af The Method, at skuespilleren 'bliver' rollen[kilde mangler], men realiteten er, at alle tre teknikker udgør en skridt for skridt-metode til at opnå skuespillerens overbevisende, medrivende og usynlige præstation.

Der er endnu i dag ganske stor forskel på den amerikanske og den europæiske spillestil. Det amerikanske ideal er – i forlængelse af Stanislavski – at være 100 % naturtro gennem indlevelse, mens der i den kontinentale europæiske stil er en større tendens til at gestalte en rolle og dermed distancere sig fra den.

Uddannelse

I Danmark findes både uddannede og selvlærte skuespillere. Der er intet arbejdsgiverkrav om uddannelse, og titlen skuespiller er ikke beskyttet.

Der findes tre statsstøttede skuespillerskoler og ét statsstøttet musicalakademi samt et par privatskoler i landet, der nyder professionel anerkendelse.

Statens Teaterskole i København, skuespilleruddannelsen ved Aarhus Teater, Skuespillerskolen i Odense, samt Det Danske Musicalakademi i Fredericia er offentligt støttet. Ophelia (skuespillerskole) på Gasværksvej på Vesterbro samt Film/Teaterskolen Holberg i København er private metodeskoler.

Skuespiller
skuespiller, person, optræder, dramatik, værk, film, teater, eller, radio, sprog, overvåg, rediger, eller, ingen, kildehenvisninger, denne, artikel, hvilket, problem, hjælpe, angive, troværdige, kilder, påstande, fremføres, artiklen, skuespiller, person, agere. Skuespiller person der optraeder i dramatik vaerk pa film teater tv eller radio Sprog Overvag Rediger Der er for fa eller ingen kildehenvisninger i denne artikel hvilket er et problem Du kan hjaelpe ved at angive trovaerdige kilder til de pastande som fremfores i artiklen En skuespiller er en person der agerer i en dramatisk tekst og arbejder i teater film tv eller radio Skuespillere kan ogsa optraede som sangere dansere stand up ere eller laegge stemmer til roller i tegnefilm En kvindelig skuespiller kan benaevnes skuespillerinde Indholdsfortegnelse 1 Etymologi 2 Historie 3 Teknik 3 1 Uddannelse 4 Se ogsa 5 Eksterne henvisningerEtymologi RedigerOprindelsen til det danske ord skuespiller er det tyske Schauspieler Det graeske ord for skuespiller hypokrites betyder at foregive at agere eller den der svarer koret Skuespilleren er saledes den der handler under opdigtede omstaendigheder og ved at foregive at vaere en anden En tidlig dansk betegnelse for skuespiller var aktor jf den engelske betegnelse for skuespiller actor Aktoraspektet henviser til skuespilleren som en handlende agerende person 1800 tallets betegnelse for personerne i et skuespil var de handlende eller de agerende Historie Rediger Mosaik fra Pompeji der fremstiller skuespillere i teatret Det forste historiske vidnebyrd om en navngiven skuespillers optraeden var i Aristoteles Poetik fra 534 f Kr Han naevner en skuespiller pa Dionysosteatret i Graekenland der hed Thespis og denne Thespis opfandt angiveligt skuespilkunsten i Vesten fordi han i stedet for at fortaelle en historie som sig selv talte og handlede som en anden Navnet indgar i udtrykket Thespiskaerren der bruges om omrejsende teaterselskaber I antikkens Rom opnaede flere skuespillere skont de var slaver stor berommelse i opforelser af bl a Plautus vaerker I almindeligt omdomme var skuespillere ikke respektable Den opfattelse varede til op i renaessancen hvor skuespillere end ikke kunne begraves i indviet jord Forst med Shakespeare og det Elizabethanske Teater genvandt skuespilleren en vis borgerlig agtelse Frem til det 17 arhundrede blev kvinderollerne spillet af maend eller drenge fordi det var forbudt kvinder at optraede Det blev betragtet som skamlost og uvaerdigt Venedig var det forste sted der tillod kvindelige aktorer og det spredte sig derfra til resten af Europa I samme periode begyndte skuespillerens anseelse at vokse og med filmens fremkomst i det 20 arhundrede blev faget attraktivt Populaere skuespillere oplevede og oplever verdenomspaendende berommelse Den amerikanske skuespiller og teaterpaedagog Stella Adler gik sa vidt som til at haevde at de bedste og mest beromte skuespillere udgjorde the American Aristocracy det amerikanske aristokrati Der er dog stadig dem der ikke anser skuespil for at vaere rigtigt arbejde Teknik RedigerSkuespillerens teknik altsa de greb skuespilleren anvender til at agere en anden blev videregivet i form af mesterlaere helt frem til det 19 arhundrede De skrevne kilder til skuespillets teknik for det 18 arhundrede er fa og spredte Den bedst kendte beskrivelse stammer fra Shakespeares skuespil Hamlet 3 akt scene 2 hvor Hamlet fortaeller skuespillerne hvordan de skal spille Tilpas handlingen til ordet og ordet til handlingen med den saerlige begraensning at du ikke overskrider naturens egen beskedenhed For alt der overgores sadan har ikke noget med spillets formal at gore som altid har vaeret og stadig er at holde et spejl op for naturen at vise dydens hendes traek hane hendes billede af sig selv og vise selve tidsanden sin egenart og sit udtryk Hvis det overgores eller er for svagt vil det selv om det far den uvidende til at grine fa kenderen til at graemme sig Og kenderens dom opvejer en hel sal af de andres Arh Jeg har set og hort skuespillere som andre har rost til skyerne skuespillere de kunne hverken tale eller ga som kristne som hedninge eller som mennesker der spankulerede og brolte sadan at man skulle tro at en eller anden elendig omrejsende handvaerker havde lavet dem pa en darlig dag sa elendigt imiterede de det menneskelige Forst i 1700 tallet begyndte intellektuelle overvejelser om hvori skuespillerens kunst bestar og hvad skuespilleren gor og kan Franskmanden Dennis Diderot skrev i 1777 Dialog om skuespilkunsten dansk 1949 og rejste sporgsmalet om skuespilleren er varm eller kold Altsa om skuepilleren foler noget eller forstiller sig En egentlig systematisk undersogelse af skuespillets teknik kom forst med den russiske skuespiller instruktor og teaterleder Konstantin Stanislavski 1863 1938 Han brugte et helt liv pa at udforske metoder til at opna skuespillerens realistiske overbevisende og inspirerede ageren pa scenen og hans arbejde har lige siden vaeret referencepunkt for den vestlige verdens skuespilteknik Kernen i Stanislavskis teknik var indlevelse og virkelighedsforbundet fantasi saledes at skuespillerens aegte folelser og sande adfaerd kunne vaekkes for dermed at overbevise publikum om det virkelige i den fiktive situation Dermed evner skuespilleren at rive publikum med i en overbevisende fremstilling Over for Stanislavskis indlevelse haevdede tyskeren Bertolt Brecht 1898 1956 at skuespillerens vigtigste teknik var Verfremdung fremmedgorelse idet han mente at skuespilkunst drejer sig om at fa publikum til at reflektere over handlingen i et stykke ved at gore det velkendte fremmed Brechts overvejelser har stadig indflydelse pa den europaeiske tankegang hvorimod Stanislavskis arbejde isaer viderefortes og blev videreudviklet i USA I 1929 grundlagdes The Group Theatre en sammenslutning af ca 30 skuespillere instruktorer og forfattere der havde det erklaerede mal at gore Stanislavski kunsten efter eller ligefrem forbedre hans teknik The Group bestod kun i 10 ar men lagde grunden til en raekke verdensberomte skuespilteknikker og dermed til det 20 arhundredes amerikanske dominans pa filmomradet Forfatteren Arthur Miller og filminstruktoren Harold Clurman var med i gruppen Med hensyn til skuespilteknik skilte tre sig ud fra The Group Lee Strasberg 1901 82 Med noget der lignede fanatisme jagtede Strasberg den aegte folelse hos skuespilleren Han grundlagde Actors Studio som dominerede 40 ernes 50 ernes og 60 ernes skuepilteknik Skuespillere som Marilyn Monroe James Dean og Montgomery Clift var blandt hans elever I dag driver bl a Al Pacino Actors Studio videre Stella Adler 1901 92 Adler var den der videreforte Stanislavskis arbejde mest loyalt Hun lagde isaer vaegt pa de givne omstaendigheder i forlaengelse af sine samtaler med Stanislavski Hun oprettede sit eget studio SAS Stella Adler Studio der stadig eksisterer Blandt hendes elever var Marlon Brando og Robert de Niro Sanford Meisner 1905 97 udviklede sin egen metode kaldet repetitions teknik eller Meisner teknik som i dag er en af de mest udbredte Han underviste i en menneskealder pa Neighborhood Playhouse hvor han formulerede en definition pa skuespil som nyder bred anerkendelse at spille skuespil er at leve sandfaerdigt under opdigtede omstaendigheder Blandt hans mest kendte elever er Sandra Bullock Robert Duvall Diane Keaton og Susan Sarandon Ogsa instruktoren Sydney Pollack og forfatteren David Mamet er uddannet af Meisner Disse tres videreudvikling af Stanislavskis teknik har faet den upraecise overskrift method acting Det er en populaer misforstaelse af The Method at skuespilleren bliver rollen kilde mangler men realiteten er at alle tre teknikker udgor en skridt for skridt metode til at opna skuespillerens overbevisende medrivende og usynlige praestation Der er endnu i dag ganske stor forskel pa den amerikanske og den europaeiske spillestil Det amerikanske ideal er i forlaengelse af Stanislavski at vaere 100 naturtro gennem indlevelse mens der i den kontinentale europaeiske stil er en storre tendens til at gestalte en rolle og dermed distancere sig fra den Uddannelse Rediger I Danmark findes bade uddannede og selvlaerte skuespillere Der er intet arbejdsgiverkrav om uddannelse og titlen skuespiller er ikke beskyttet Der findes tre statsstottede skuespillerskoler og et statsstottet musicalakademi samt et par privatskoler i landet der nyder professionel anerkendelse Statens Teaterskole i Kobenhavn skuespilleruddannelsen ved Aarhus Teater Skuespillerskolen i Odense samt Det Danske Musicalakademi i Fredericia er offentligt stottet Ophelia skuespillerskole pa Gasvaerksvej pa Vesterbro samt Film Teaterskolen Holberg i Kobenhavn er private metodeskoler Se ogsa Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til Skuespiller Wikimedia Commons har flere filer relateret til Skuespillerinder Se Wiktionarys definition pa ordet skuespiller Se Wiktionarys definition pa ordet skuespillerinde Aktor Sanger Scenekunstner Stuntman LydbogsindlaeserEksterne henvisninger RedigerSkuespiller Uddannelsesguiden Hentet fra https da wikipedia org w index php title Skuespiller amp oldid 10777124, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.