fbpx
Wikipedia

Spanager

Spanager er en tidligere hovedgård i Ejby Sogn, Københavns Amt. Indtil 1808 lå den i Roskilde Amt. I dag er det et behandlingshjem under Københavns Kommune, og der hører 30 tønder land til ejendommen.

Spanager
Først nævnt/oprettet 1384
Opførelse påbegyndt 1870
Opførelse afsluttet 1871
Bygherre Knud greve Brockenhuus-Schack
Arkitekt Vilhelm Tvede
Arkitektonisk stil Historicisme
Region Region Hovedstaden
Kommune Skovbo Kommune
Kommune efter 2007 Køge Kommune
Amt før 1970 Københavns Amt
Herred Ramsø Herred
Sogn Ejby Sogn
Areal 30 tønder land
Første kendte ejer Edele Andersdatter
Første kendte ejer (år) 1384
Nuværende ejer Københavns Kommune
Nuværende ejer (år) 1923
Adresse Spanagervej 14, 4623 Lille Skensved
Websted
Oversigtskort
Information med symbolet hentes fra Wikidata.Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Spanager var oprindelig en landsby, hvori der fordum lå en sædegård. År 1384 levede fru Edele Andersdatter af Spongagræ; 1414 afstod Sorø Kloster Spanager til Roskilde Domkirke; 1417-19 ejedes den af Erik Jakobsen (Due) og gik så i arv til Oluf Grubbe, hvis datter fru Kirsten, hr. Jep Jensen Sparres hustru, skal have skænket Spanager og Sandby til Roskilde Domkapitel, som vistnok har nedbrudt hovedgården. I den svenske krig 1658 blev også byen ødelagt, hvorpå der oprettedes af jorderne en herregård, der gaves til kongens køkkenskriver. Derefter ejedes den af gehejmeråd Caspar Schøller (død 1719), hvis enke, Johanne Thune, solgte den 1720 (hovedgårdstakst 72 tønder hartkorn) for 26.600 rigsdaler til Christian Carl Gabel (død 1748), der samme år købte Giesegård og 1736 solgte godserne til Anna Sophie Rantzau, enke efter grev Hans Schack til Schackenborg.

Ifølge hendes testamente af 20. september 1760 skulle hendes godser — samlede i et stamhus — tilfalde Frederik Christian Schack, en sønnesøn af hendes ægtefælle i dennes første ægteskab. Stamhuset Giesegaard med de grevelige Schackske fideikommisgodser Gram og Nybøl oprettedes derefter 1776 (kgl. konfirmation 18. juni 1777). Ved Frederik Christian Schacks død 1790 overtog sønnen Knud Bille greve Schack stamhuset; han døde ugift 1821, hvorefter dette tilfaldt hans søstersøn Henrik Adolph Brockenhuus (1822 optaget i grevestanden som greve Brockenhuus-Schack), der døde 1847, hvorefter besiddelsen tiltrådtes af hans søn Knud Bille greve Brockenhuus-Schack.

Efter den gamle hovedgårds brand 1870 lod Knud Bille greve Brockenhuus-Schack en ny opføre 1871 i to stokværk ved arkitekt Vilhelm Tvede. Bygningen, der har en uregelmæssig form og et hjørnetårn med pyramidetag mod sydvest, er opført i simpel rød blankmur, men har vinduesomramninger i cement, som imiterer italiensk renæssancestil. Taget er dækket med skifer. Efter hans død 1892 beholdt enken Sophie grevinde Brockenhuus-Schack, født von Lowzow, Spanager som sommerbolig til sin død 1917.

1923 blev jorden udstykket til statshusmandsbrug. Her udstykkedes 44 jordrentebrug på tilsammen 287 hektar samt 9 tillægsparceller. Hovedbygningen (med ca. 33 hektar) solgtes til Københavns Kommune, der samme år oprettede Spanager Børnehjem, oprindeligt for 60 svagt begavede, fattige og syge børn, og som siden har anvendt området til forskellige formål inden for socialforsorgen. Hovedbygningen er siden blevet forlænget med en fløj til brug for børnehjemmet og flere andre bygninger.

Historiske data

I 1898 havde Spanager 75 tønder hartkorn og ½ tønder skov, omtrent 16 tønder hartkorn fæstegods og 279 tønder hartkorn arvefæstegods, beliggende i Ejby, Dalby, Højelse og Bjæverskov Sogne, 613 tønder land, hvoraf 40 eng, 61 skov, resten ager.

Denne artikel om en bygning eller et bygningsværk kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.

Spanager
spanager, tidligere, hovedgård, vest, ejby, sjælland, sprog, overvåg, rediger, tidligere, hovedgård, ejby, sogn, københavns, indtil, 1808, roskilde, behandlingshjem, under, københavns, kommune, hører, tønder, land, ejendommen, først, nævnt, oprettet1384opførel. Spanager tidligere hovedgard vest for Ejby pa Sjaelland Sprog Overvag Rediger Spanager er en tidligere hovedgard i Ejby Sogn Kobenhavns Amt Indtil 1808 la den i Roskilde Amt I dag er det et behandlingshjem under Kobenhavns Kommune og der horer 30 tonder land til ejendommen SpanagerForst naevnt oprettet1384Opforelse pabegyndt1870Opforelse afsluttet1871BygherreKnud greve Brockenhuus SchackArkitektVilhelm TvedeArkitektonisk stilHistoricismeRegionRegion HovedstadenKommuneSkovbo KommuneKommune efter 2007Koge KommuneAmt for 1970Kobenhavns AmtHerredRamso HerredSognEjby SognAreal30 tonder landForste kendte ejerEdele AndersdatterForste kendte ejer ar 1384Nuvaerende ejerKobenhavns KommuneNuvaerende ejer ar 1923AdresseSpanagervej 14 4623 Lille SkensvedWebstedhttps spanager kk dk OversigtskortSpanagerSpanagers beliggenhed 55 28 55 7 N 12 3 25 2 O 55 482139 N 12 057000 O 55 482139 12 057000 Koordinater 55 28 55 7 N 12 3 25 2 O 55 482139 N 12 057000 O 55 482139 12 057000Information med symbolet hentes fra Wikidata Kildehenvisninger foreligger sammesteds rediger pa Wikidata vdrHistorie RedigerSpanager var oprindelig en landsby hvori der fordum la en saedegard Ar 1384 levede fru Edele Andersdatter af Spongagrae 1414 afstod Soro Kloster Spanager til Roskilde Domkirke 1417 19 ejedes den af Erik Jakobsen Due og gik sa i arv til Oluf Grubbe hvis datter fru Kirsten hr Jep Jensen Sparres hustru skal have skaenket Spanager og Sandby til Roskilde Domkapitel som vistnok har nedbrudt hovedgarden I den svenske krig 1658 blev ogsa byen odelagt hvorpa der oprettedes af jorderne en herregard der gaves til kongens kokkenskriver Derefter ejedes den af gehejmerad Caspar Scholler dod 1719 hvis enke Johanne Thune solgte den 1720 hovedgardstakst 72 tonder hartkorn for 26 600 rigsdaler til Christian Carl Gabel dod 1748 der samme ar kobte Giesegard og 1736 solgte godserne til Anna Sophie Rantzau enke efter grev Hans Schack til Schackenborg Ifolge hendes testamente af 20 september 1760 skulle hendes godser samlede i et stamhus tilfalde Frederik Christian Schack en sonneson af hendes aegtefaelle i dennes forste aegteskab Stamhuset Giesegaard med de grevelige Schackske fideikommisgodser Gram og Nybol oprettedes derefter 1776 kgl konfirmation 18 juni 1777 Ved Frederik Christian Schacks dod 1790 overtog sonnen Knud Bille greve Schack stamhuset han dode ugift 1821 hvorefter dette tilfaldt hans sosterson Henrik Adolph Brockenhuus 1822 optaget i grevestanden som greve Brockenhuus Schack der dode 1847 hvorefter besiddelsen tiltradtes af hans son Knud Bille greve Brockenhuus Schack Efter den gamle hovedgards brand 1870 lod Knud Bille greve Brockenhuus Schack en ny opfore 1871 i to stokvaerk ved arkitekt Vilhelm Tvede Bygningen der har en uregelmaessig form og et hjornetarn med pyramidetag mod sydvest er opfort i simpel rod blankmur men har vinduesomramninger i cement som imiterer italiensk renaessancestil Taget er daekket med skifer Efter hans dod 1892 beholdt enken Sophie grevinde Brockenhuus Schack fodt von Lowzow Spanager som sommerbolig til sin dod 1917 1923 blev jorden udstykket til statshusmandsbrug Her udstykkedes 44 jordrentebrug pa tilsammen 287 hektar samt 9 tillaegsparceller Hovedbygningen med ca 33 hektar solgtes til Kobenhavns Kommune der samme ar oprettede Spanager Bornehjem oprindeligt for 60 svagt begavede fattige og syge born og som siden har anvendt omradet til forskellige formal inden for socialforsorgen Hovedbygningen er siden blevet forlaenget med en floj til brug for bornehjemmet og flere andre bygninger Historiske data Rediger I 1898 havde Spanager 75 tonder hartkorn og tonder skov omtrent 16 tonder hartkorn faestegods og 279 tonder hartkorn arvefaestegods beliggende i Ejby Dalby Hojelse og Bjaeverskov Sogne 613 tonder land hvoraf 40 eng 61 skov resten ager Kilder og eksterne henvisninger RedigerSpanager i J P Trap Kongeriget Danmark udarbejdet af H Weitemeyer 3 udgave 2 bind 1898 Hjemmeside for Spanager skole og behandlingshjem Denne artikel om en bygning eller et bygningsvaerk kan blive bedre hvis der indsaettes et bedre billede Du kan hjaelpe ved at afsoge Wikimedia Commons for et passende billede eller laegge et op pa Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsaette det i artiklen Hentet fra https da wikipedia org w index php title Spanager amp oldid 9699382, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.