fbpx
Wikipedia

Strejke

En strejke er en organiseret arbejdsnedlæggelse. Strejken er et kampvåben for arbejderne i indsatsen for at opnå bedre løn- og arbejdsvilkår.

Ordet kommer af engelsk (strike) som egentlig betyder stryge sejlene og sætte skibet i stå.

Strejkevåbnet blev taget i brug i de tidligste fagforeninger, hvor arbejderne solidarisk nægtede at arbejde under de budte forhold. Strejken kan undertiden følges af en blokade, hvor de strejkende hindrer andres (ikke-medlemmer af fagforeningen) adgang til den strejkeramte arbejdsplads.

I slutningen af 1800-tallet var den almindeligste strejkeform i Danmark den såkaldte skrue, hvor arbejderne i en branche nedlagde arbejdet på de forskellige arbejdspladser efter tur, således at de ikke-strejkende arbejdere understøttede de strejkende.

Mange regimer har i tidens løb forbudt strejker.

Strejker bliver ofte kaldt for ulovlige, hvilket de ikke er, strejker er derimod ofte overenskomststridige og ikke ulovlige, da de ikke strider mod dansk lovgivning.

Retten til at strejke er en del af beskyttelsen i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 11. Retten til at strejke er dog ikke absolut, idet Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sagen Enerji Yapi-Yol mod Tyrkiet af 21. april 2009 udtalte, at retten til at strejke vil kunne udsættes for visse betingelser og restriktioner.

Retten til at strejke og navnlig omfanget af de restriktioner og begrænsninger der retmæssigt måtte kunne foretages mod strejkeretten er af central betydning for hvorledes arbejdsmarkedet udvikler sig. Ønsker man at begrænse strejkeretten vil man søge mod EU-domstolen i Luxembourg og påberåbe sig Viking line-dommen og Laval-dommen. Ønsker man at udvide strejkeretten vil man søge mod Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg og påberåbe sig Enerji Yapi Yol-dommen og Demir og Baykara mod Tyrkiet-dommen. Dette skisma giver udsigt til et klassisk "showdown" mellem domstolen i Strasbourg og domstolen i Luxembourg.

EU-kommissionen fremsatte d. 21. marts 2012 forslag til Forordning som opfølgning på ovennævnte 2 EU-domme. Forordningen indeholder i artikel 3 et vagt formuleret krav til medlemslandene om at sikre alternative tvistbilæggelsesordninger. Forslaget ses af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen som et angreb på strejkeretten, primært under henvisning til at der i artikel 4 indføres varslingsregler gældende for staterne, men også under henvisning til formuleringen af forslaget. Da 1/3 af EUs nationale parlamenter har forkastet forslaget er forordningsforslaget trukket tilbage. Det vides ikke om det vil blive genfremsat i revideret udgave eller om det bliver helt opgivet.

  1. ;
  2. 3. juni 2015 hos Wayback Machine"Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 21.4.2009(engelsk)"];
  3. ;
  4. 29. april 2012 hos Wayback Machine;
  5. Afsnit 3.4.2. i begrundelsen for Forordningen: "For at undgå, at fagforeningerne i praksis forhindres i eller tilmed forbydes at udøve deres kollektive rettigheder effektivt som følge af truslen om erstatningssager på grundlag af Viking Line-afgørelsen fra arbejdsgivere, der påberåber sig grænseoverskridende elementer, skal det påpeges, at det i situationer med manglende eller hypotetiske grænseoverskridende elementer formodes, at de kollektive skridt ikke udgør en krænkelse af etableringsfriheden eller den frie udveksling af tjenesteydelser." Forordningen cementerer således tilsyneladende Viking-Line-afgørelsen, idet erstatningsansvar for faglige organisationer for krænkelse af Servicedirektivet eller etableringsfriheden fastholdes.
  6. ;
Søsterprojekter med yderligere information:

Strejke
strejke, kollektiv, afvisning, sprog, overvåg, rediger, strejke, organiseret, arbejdsnedlæggelse, kampvåben, arbejderne, indsatsen, opnå, bedre, løn, arbejdsvilkår, cover, rebel, girl, hill, indholdsfortegnelse, historie, international, beskyttelse, kommission. Strejke kollektiv afvisning Sprog Overvag Rediger En strejke er en organiseret arbejdsnedlaeggelse Strejken er et kampvaben for arbejderne i indsatsen for at opna bedre lon og arbejdsvilkar Cover til The Rebel Girl af Joe Hill Indholdsfortegnelse 1 Strejkens historie 2 International beskyttelse 3 EU kommissionens Forordningsforslag af 21 marts 2012 4 Referencer 5 Se ogsaStrejkens historie RedigerOrdet kommer af engelsk strike som egentlig betyder stryge sejlene og saette skibet i sta Strejkevabnet blev taget i brug i de tidligste fagforeninger hvor arbejderne solidarisk naegtede at arbejde under de budte forhold Strejken kan undertiden folges af en blokade hvor de strejkende hindrer andres ikke medlemmer af fagforeningen adgang til den strejkeramte arbejdsplads I slutningen af 1800 tallet var den almindeligste strejkeform i Danmark den sakaldte skrue hvor arbejderne i en branche nedlagde arbejdet pa de forskellige arbejdspladser efter tur saledes at de ikke strejkende arbejdere understottede de strejkende Mange regimer har i tidens lob forbudt strejker Strejker bliver ofte kaldt for ulovlige hvilket de ikke er strejker er derimod ofte overenskomststridige og ikke ulovlige da de ikke strider mod dansk lovgivning 1 International beskyttelse RedigerRetten til at strejke er en del af beskyttelsen i henhold til Den Europaeiske Menneskerettighedskonvention artikel 11 2 Retten til at strejke er dog ikke absolut idet Den Europaeiske Menneskerettighedsdomstol i sagen Enerji Yapi Yol mod Tyrkiet af 21 april 2009 udtalte at retten til at strejke vil kunne udsaettes for visse betingelser og restriktioner 3 Retten til at strejke og navnlig omfanget af de restriktioner og begraensninger der retmaessigt matte kunne foretages mod strejkeretten er af central betydning for hvorledes arbejdsmarkedet udvikler sig Onsker man at begraense strejkeretten vil man soge mod EU domstolen i Luxembourg og paberabe sig Viking line dommen og Laval dommen Onsker man at udvide strejkeretten vil man soge mod Den Europaeiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg og paberabe sig Enerji Yapi Yol dommen og Demir og Baykara mod Tyrkiet dommen Dette skisma giver udsigt til et klassisk showdown mellem domstolen i Strasbourg og domstolen i Luxembourg EU kommissionens Forordningsforslag af 21 marts 2012 RedigerEU kommissionen fremsatte d 21 marts 2012 forslag til Forordning som opfolgning pa ovennaevnte 2 EU domme 4 Forordningen indeholder i artikel 3 et vagt formuleret krav til medlemslandene om at sikre alternative tvistbilaeggelsesordninger Forslaget ses af beskaeftigelsesminister Mette Frederiksen som et angreb pa strejkeretten primaert under henvisning til at der i artikel 4 indfores varslingsregler gaeldende for staterne men ogsa under henvisning til formuleringen af forslaget 5 6 Da 1 3 af EUs nationale parlamenter har forkastet forslaget er forordningsforslaget trukket tilbage 7 Det vides ikke om det vil blive genfremsat i revideret udgave eller om det bliver helt opgivet Referencer Rediger Er en overenskomststridig strejke ulovlig www familieadvokaten dk Strejkeret er en menneskeret https web archive org web 20150603162151 http www ier org uk sites ier org uk files European 20Court 20of 20Human 20Rights 20Chamber 20Judgement 20Enerji 20Yapi Yol 20Sen 20V 20Turkey pdf Arkiveret 3 juni 2015 hos Wayback Machine Den Europaeiske Menneskerettighedsdomstols dom af 21 4 2009 engelsk EU kommissionens Forordningsforslag om udovelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser af 21 3 2012 Mette Frederiksen EU truer strejkeretten Arkiveret 29 april 2012 hos Wayback Machine Afsnit 3 4 2 i begrundelsen for Forordningen For at undga at fagforeningerne i praksis forhindres i eller tilmed forbydes at udove deres kollektive rettigheder effektivt som folge af truslen om erstatningssager pa grundlag af Viking Line afgorelsen fra arbejdsgivere der paberaber sig graenseoverskridende elementer skal det papeges at det i situationer med manglende eller hypotetiske graenseoverskridende elementer formodes at de kollektive skridt ikke udgor en kraenkelse af etableringsfriheden eller den frie udveksling af tjenesteydelser Forordningen cementerer saledes tilsyneladende Viking Line afgorelsen idet erstatningsansvar for faglige organisationer for kraenkelse af Servicedirektivet eller etableringsfriheden fastholdes EU forslag om strejke sparkes til hjorne Se ogsa Rediger Sosterprojekter med yderligere information Kategorien Strikes pa Wikimedia Commons Opslag i WikiordbogenLockout ForhandlingsretHentet fra https da wikipedia org w index php title Strejke amp oldid 10733824, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.