fbpx
Wikipedia

Thessaloniki

Thessaloniki (græsk:Θεσσαλονίκη) er Grækenlands næststørste by og den største by i regionen Centralmakedonien. Byen er også hovedstad i præfekturet Thessaloniki. Thessaloníki kaldes for Selânik (på tyrkisk, Salonika eller Salonica (Σαλονίκη, Солун, Solun, סלוניקה). Byens kaldes historisk også “med-hovedstad”, hvilket refererer til, at den i det østromerske kejserrige var hovedstad sammen med Konstantinopel.

Thessaloniki
Θεσσαλονίκη
Byflag

Thessaloniki
Overblik
LandGrækenland
Borgmester Giannis Boutaris
Region Centralmakedonien
Regional enhed Thessaloniki
Grundlagt 315 f. Kr.
Postnr. 53xxx, 54xxx, 55xxx, 56xxx
Demografi
Thessaloniki 790.824(2011)
- Areal 111,703 km²
- Befolkningstæthed 7.080 pr. km²
Storthessaloniki 1.006.730(2011)
- Areal 1.455,62 km²
- Befolkningstæthed 692 pr. km²
Andet
Tidszone UTC +2
Højde m.o.h. 0-250 m
Hjemmeside
Oversigtskort

Thessaloniki kommune havde ved en folketælling (2011) 325.182 indbyggere. Det sammenhængende byområde, som omfatter syv kommuner, havde ca. 790.000 indbyggere, mens hele storbyområdets 1.455 km2 rummede godt 1,1 millioner mennesker.

Thessaloniki er Grækenlands næststørste økonomiske, industrielle, kommercielle og politiske center og det største trafikknudepunkt for resten af sydøsteuropa. Byen er kendt for sine festivaler, musik-, film- og teaterbegivenheder, som sammen med et levende kulturliv i det hele taget gør den til landets kulturelle hovedstad. Thessaloniki var i 1997 europæisk kulturhovedstad og i 2014 europæisk ungdomshovedstad.

I 2013 medtog National Geographic byen blandt verdens fremmeste turistdestinationer, og i 2014 erklærede Financial Times den for Europas bedste mellemstore storby i fremtiden, hvad angår menneskelig kapital og livsstil.

Byen blev grundlagt i 315 før vor tidsregning af Kassander af Makedonien. I romertiden var den en vigtig storby og blev siden de byzantinske og osmanniske kejserrigers rigeste og næststørste by og rummer mange monumenter fra sin fortid. Af disse er 15 optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Byen var i århundreder præget af sine store jødiske, tyrkiske og græske befolkningsgrupper, hvoraf den jødiske var den største helt frem til 1920'erne.

Af byens to universiteter er Aristoteles Universitetet med sine 95.000 studerende Grækenlands største.

Indholdsfortegnelse

Fra antikken til romerriget

Thessaloniki blev grundlagt omkring 315 før vor tidsregning (fvt.) af kong Kassander af Makedonien, som opkaldte den efter sin hustru, Thessalonika, Aleksander den Stores halvsøster og datter af Filip den 2. Under det makedonske kongedømme opnåede byen selvstyre med eget parlament og udviklede sig til Makedoniens vigtigste by. Efter kongerigets sammenbrud i 168 fvt. blev Thessaloniki en del af den romerske republik. I 41 fvt. gav Marcus Antonius byen status som fristat. Med sin beliggenhed på Via Egnatia – som forbandt Dürres med Byzans – blev byen et knudepunkt for handel mellem Byzans og Rom. Nord-syd-handelsruten mellem Balkan og Grækenland krydsede også Thessaloniki.

På et tidspunkt blev den hovedstad for det romerske kejserriges samtlige græske provinser. Da imperiet overgik til Tetrarkiet, fik Thessaloniki status af administrationsby for Galerius Maximianus Cæsars del af riget. Galerius lod i byen opføre et kejserpalads, en ny hippodrom, en triumfbue

Galerius' triumfbue på Via Egnatia I Thessaloniki.

og et mausoleum.

I året 379 blev Illyricum, som denne fjerdedel af romerriget kaldtes, delt mellem det østromerske og det vestromerske kejserrige, og Thessaloniki blev hovedstad i et område, der omfatter det meste af Balkan-halvøen. Ved romerrigets opløsning i 476 blev byen det østromerske riges næststørste by. Byen spillede også en rolle i kristendommens udbredelse. Nogle lærde hævder ligefrem, at Paulus første brev til thessalonikerne er Det nye Testamentes ældste skrift.

Den byzantinske periode og Middelalderen

Thessaloniki blev regnet for at være det byzantinske kejserriges vigtigste by efter Konstantinopel i størrelse og rigdom. I midten af 1100-tallet havde den omkring 150.000 indbyggere. Siden svingede tallet noget, men endnu i 1300-tallet overgik den f.eks. London i størrelse, og dens status i kejserriget holdt sig helt frem til 1423, hvor den blev underlagt Venedig.

Hagia Sofia i Thessaloniki. Opført i 700-tallet og inspireret af Hagia Sofia i Konstantinopel.

Byens velstand og størrelse gjorde den til mål for mange erobringsforsøg. Således avarer og slaviske folk i 500- og 600-tallet. Senere, i år 904 betød et arabisk angreb voldsomme plyndringer. I forbindelse med korsridderes erobring af Konstantinopel under det 4. korstog i 1200-tallet oprettedes kongeriget Thessaloniki – det tysk-romerske kejserriges største vasal – som dog kun overlevede i 20 år, da det i 1224 blev generobret af efterkommere af Byzans' kejser, som udråbte området til kejserriget Thessaloniki med en udstrækning som nutidens Nordgrækenland. Blot seks år senere blev dette regime så fjernet, og regionen blev vasal under det 2. bulgarske kejserdømme. Allerede i 1246 overgik magten til endnu et hold efterkommere af Byzans. Fra da af og frem til 1423 nu hed det det nikæanske kejserrige. Fra 1342 til 1350 var det dog i hænderne på , en social-revolutionær gruppe af antiaristokratiske fattige og søfolk. I 1423 overlod despoten Andronicus magten over sin stat til Venedig for at beskytte den mod osmanernes erobringsforsøg, som dog blev gennemført under Sultan Murad 2. den 29. marts 1430.

Osmanniske rige

Thessalonikis nye moské.

Efter Murads erobring og plyndring af Thessaloniki i 1430 anslår samtidige beregninger, at omkring 20 % af byens befolkning var gjort til slaver, samtidig med, at en del fremtrædende borgere var flygtet. Det ændrede dog ikke ved byens status som en af kejserrigets vigtigste storbyer og som økonomisk kraftcenter. Vigtigst her var søfarten foruden fremstillingsvirksomheder og handel.

Blandt byens mangfoldige befolkningsgrupper voksede især græske jøder og osmanniske muslimer. Sidstnævnte rummede tyrkere, albanere, bulgarere og græske konvertitter. I 1478 var der 4.320 muslimer, 6.094 græsk-ortodokse og nogle få katolikker, men endnu ingen jøder. I løbet af de næste 100 år kom næsten 20.000 sefardiske jøder til byen i takt med, at de blev deporteret fra Spanien efter i 1492. Omkring år 1500 fordelte indbyggertallet sig med 7.986 grækere, 8.575 muslimer og 3.770 jøder, men allerede i 1519 udgjorde 15.715 jøder 54 % af Thessalonikis befolkning. Nogle historikere mener, at osmanerne stimulerede jødisk bosætning for at forhindre, at etniske grækere kom til at dominere byen.

Thessaloniki bevarede i resten af osmanner-tidens skiftende administrative strukturer sin position som provinshovedstad. Byen rummede en garnison af janitsjarer. Det var den osmanniske herskers personlige livgarde, hvis medlemmer var af mange nationaliteter. Da det rygtedes, at herskeren, Mahmud 2., ville udskifte dem med tyrkiske soldater, gjorde de oprør. I juni 1826 blev dette oprør slået ned, og dets ledere halshugget i det fort i Thessaloniki, som nu udgør byens vartegn, Det hvide Tårn, som efter nedslagtningen i folkemunde kom til at hedde Blodtårnet. De sidste årtier under osmannisk regime blomstrede byen op. Styret moderniserede infrastrukturen efter europæiske forbilleder og med hjælp fra bl.a. franske byplanlæggere. Det meste af bymuren blev revet ned mellem 1869 og 1889, de første sporvogne begyndte at køre i 1888. Samme år åbnedes jernbanelinjen til Beograd, i 1893 til Monastir (nu Bitola) og i 1896 til Konstantinopel. Elektrisk gadebelysning indførtes i 1908.

Siden 1912

I begyndelsen af det 1900-tallet var Thessaloniki præget af forskellige radikale gruppers oprør mod det osmanniske rige. Den bulgarske Interne Makedoniske Revolutionære Organisation, grundlagt i 1897, den græske Makedonisk Komité, grundlagt i 1903, en bulgarsk anarkistisk terror-gruppe kaldet Thessalonikis bådsmænd og Ungtyrkerne fra 1908.

Den sidste osmanniske sultan, Abdul Hamid 2., blev efter sin afsættelse holdt i husarrest i Villa Allatini i Thessaloniki.

Første og anden Balkankrig

Ved 1. balkan-krigs udbrud erklærede Grækenland det osmanniske rige krig og gik over grænsen. Da den græske premierminister, Eleftherios Venizelos, blev spurgt, om hæren skulle gå mod Monastir (nu Bitola, Republikken Makedonien) eller mod Thessaloniki, svarede han: "Salonique à tout prix!" (Thessaloniki for enhver pris). Da såvel Bulgarien som Grækenland ønskede at indlemme Thessaloniki i deres respektive nationer, indledte den osmanniske garnisonskommandant forhandlinger om overgivelse med begge lande. På festdagen for byens skytshelgen, St. Demetrius, 8. november 1912, accepterede den græske hær osmannernes overgivelse. Dagen efter ankom den bulgarske hær, over for hvilken osmannernes kommandant, Tahsin Pasha, beklagende erklærede: ”Jeg har kun én Thessaloniki, og den har jeg allerede overgivet”. Med Bukarest-aftalen af 1913, som markerede afslutningen af 2. Balkankrig, blev Thessaloniki sammen med resten af den græske del af Makedonien og Thrakien en del af Grækenland. Den 18. marts samme år blev Grækenlands konge gennem 50 år, den danskfødte Georg 1., myrdet på åben gade i Thessaloniki af en græsk anarkist, Alexandros Schinas.

Første verdenskrig

1. bataljon af den Venizelos-tro Nationale Forsvarshær går gennem Thessaloniki.

I 1915, under 1. verdenskrig, etablerede de allieredes ekspeditionsstyrker en base i Thessaloniki, hvorfra de opererede mod Bulgarien, som var på Tysklands side i krigen. Bulgarien, som havde mistet store landområder under 2. balkankrig i 1915, så nu chancen for at vinde det tabte tilbage. De allierede åbnede Den Makedonske Front, som bl.a. skulle hjælpe Serbien mod Østrig-Ungarn og Bulgarien. Grækenland holdt sig formelt neutralt i krigen, men der var stærke indre modsætninger i landet. Kongen, Konstantin 1., var på Tysklands side, mens premierministeren, Eleftherios Venizelos, støttede Serbien, Frankrig og Storbritannien. I 1916 gjorde Venizelos-tro officerer, støttet af de allierede, oprør mod kongen og dannede en midlertidig regering med hovedsæde i Thessaloniki. Denne regering kontrollerede de områder, Grækenland havde erobret fra osmannerne under Balkan-krigene, det vil sige det meste af Nordgrækenland, inklusive Makedonien og det nordlige Ægæerhav samt øen Kreta. Kongens regering i Athen kontrollerede det gamle, monarkistiske Grækenland. Thessaloniki-staten faldt fra hinanden, da de to stridende regeringer blev slået sammen under Venizelos' ledelse i forbindelse med, at kong Konstantin abdicerede.

Den store brand

Det centrale Thessaloniki efter branden i 1917.

Den 18, august 1917 blev størsteparten af byens nedre centrum ødelagt af en brand, som gjorde 72.000 mennesker – en fjerdedel af byens befolkning – hjemløse, heraf 50.000 jøder. Det meste af forretningskvarteret nedbrændte ligesom kirker, synagoger og moskeer. Mange af de ramte mistede deres livsgrundlag og forlod byen. Regeringen standsede spontane initiativer til at genopbygge byen og bad i stedet udenlandske arkitekter og byplanlæggere forestå en opbygning af bymidten efter moderne europæisk forbillede. Ikke alt af dette lykkedes; dels som følge af manglende finansiering, dels på grund af modstand blandt nogle af de besiddende klasser.

Befolkningsudvekslingen i 1923

Efter Grækenlands nederlag i den græsk-tyrkiske krig i Lilleasien 1919-22 fastsatte Lausanne-traktaten fra juli 1923, at alle etniske tyrkere skulle deporteres fra Grækenland til Tyrkiet, mens alle etniske grækere skulle fordrives den anden vej. For Thessaloniki betød det på ganske kort tid en voldsom ændring i befolkningssammensætningen – og stigning i indbyggertallet; 20.000 tyrkere forlod byen til gengæld for 160.000 grækere, der kom til.

2. verdenskrig

Tyske kampvogne på patrulje ad Leoforos Nikis ved havnen i Thessaloniki.

Da italienske styrker den 28. oktober 1940 angreb Grækenland, blev Thessaloniki udsat for kraftige bombardementer. Alene i november var der 232 dræbte, 871 sårede og mere end 800 ødelagte bygninger. Da den italienske offensiv mislykkedes, greb Tyskland ind og besatte Grækenland i april 1941.

Hitler tillagde Thessaloniki så stor betydning, at han oprindeligt havde planer om gøre byen til en del af Det tredje Rige, administreret direkte fra Berlin og ikke af en eventuel græsk lydregering. Han havde stillet Jugoslavien i udsigt, at de som delvis betaling for at indtræde i krigen på tysk side siden kunne indlemme Thessaloniki i deres land. Ligesom byen var den første store by, der blev besat, var det også i Thessaloniki, den første modstandsgruppe opstod. Eleftheria, græsk for Frihed, kaldte den sig; samme navn bar den første illegale avis, som var en af de første af sin slags I det tyskbesatte Europa. Tyskerne gjorde en af byens kaserner til fangelejr for arresterede modstandere fra hele Grækenland: "Konzentrationslager Pavlo Mela" fungerede som en mellemstation, inden fangerne enten blev sendt videre til lejre andre steder i Europa eller blev myrdet på stedet.

Udryddelse af byens jøder

Jødiske mænd udskrevet til tvangsarbejde afventer i Thessaloniki transport til Tyskland.

I 1941 var jøderne den største befolkningsgruppe i Thessaloniki. Nogle få lykkedes det at flygte, men langt de fleste blev interneret i Pavlo Mela-lejren og andre opsamlingslejre i byen.

Besættelsesmagten opkrævede enorme beløb i beskyttelsespenge af de internerede. Herudover sløjfede de den store jødiske kirkegård og brugte gravstenene til at bygge svømmebade til tyske soldater eller solgte dem som byggematerialer. Kirkegårdsgrundene er siden bebygget med Aristoteles-universitetet. I 1943, mellem 20. marts og 18. august deporterede tyskerne omkring 50.000 mennesker til udryddelseslejrene Auschwitz, Birkenau og Treblinka. De fleste blev myrdet umiddelbart i gaskamrene, mens 11.000 blev slavearbejdere i omliggende industrier. Næsten ingen overlevede. Transporten til udryddelseslejrene foregik med tog, og Deutsche Bahn krævede betaling af de rejsende; Thessalonikis jødiske samfund har efter krigen rejst krav om erstatning herfor hos DB.

Holocaustmuseum

I 2019 forventes indviet et museum for jødeudryddelserne. Museet opføres i det område, hvor opsamlingslejren lå ved den gamle jernbanestation. Et midlertidigt monument blev rejst på stedet i januar 2017.

Geologi

Luftfoto af Thessaloniki taget mod øst.

Thessaloniki ligger i bunden og langs østsiden af Thermaikos-bugten. Sydøst for byen dominerer Choriatis-bjerget. De nære omgivelsers rigdom på bjerge, bakker og forkastninger gør den udsat for geologiske forandringer.

Jordskælv

I nyere tid er der registreret alvorlige jordskælv i 1759, 1902, 1978 og 1995. I 1978 ramtes byen af en serie af skælv, målt til 5,5 og 6,5 på Richterskalaen, hvorved mange bygninger og monumenter led betydelig skade. Da en beboelsesbygning i centrum kollapsede, omkom 51 mennesker.

Klima

Thessalonikis klima er direkte påvirket af, at byen ligger ved havet. Ifølge Köppens klimaklassifikation ligger den i grænseområdet mellem fugtigt og tørt subtropisk klima, med en årlig nedbør på 449 millimetr. Juni-august er den tørreste periode, oktober-december den fugtigste. Sne kan forekomme de fleste vintre, men den bliver sjældent liggende mere end et par dage. Det er ofte tåget; gennemsnitligt 193 dage årligt. I snit når temperaturen i løbet af et år 32 dage under nulpunktet. Den laveste registrerede temperatur er minus 14 °C, og de fleste vintre kan den gå ned til minus 10 °C. Januar er koldeste måned med en døgntemperatur på 6 °C. Det blæser mest om vinteren, hvor december og januar har et vindgennemsnit på 26 kilometer i timen. Et særligt vejrfænomen er Vardaris-vinden, som kommer nordfra med en kraftig styrke og ekstra afkølet af de bjerge, den passerer undervejs til Thessaloniki. Sommerne er varme med ret fugtige nætter. Maksimumtemperaturen ligger for det meste over 30 °C, men sjældent over 40 °C. Hedebølger forekommer. Den højest målte temperatur er 42 °C. Døgngennemsnittet for juli er 26 °C. Det regner sjældent og som regel i forbindelse med tordenvejr. Vindgennemsnittet er 20 km/t.

Vejr for Thessaloniki
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Gennemsnitlig maks °C 9 11 14 19 25 29 32 31 27 21 15 11 20
Gennemsnitlig min °C 1 2 5 8 12 16 19 18 15 11 7 3 10
Gennemsnitlig nedbør mm 37 38 41 38 44 30 24 20 27 41 54 55 449
Kilde: Weatherbase

Havn

Thessalonikis merkantile havn er Grækenlands næstvigtigste efter Piræus og knudepunkt for godstransporten til og fra det øvrige Balkan. Havnen ejes af det offentlige selskab OLTH. Landets kreditorer har som led i forsøgene på at rydde op i landets gæld forlangt mange offentlige selskaber solgt til private investorer; det gælder også Thessalonikis havn, som statens privatiseringsselskab TAIPED forhandler med en række inden- og udenlandske selskaber om. Forhandlingerne er primo 2017 gået ind i en afgørende fase og forventes afsluttet i marts 2017.

Lokalt

Et af Giannis Boutaris' valgløfter var at rydde op i byens store renovationsproblemer, som skyldtes nedslidt materiel og hyppige strejker.

Ved lokalvalgene i november 2010 valgtes Giannis Boutaris til borgmester med kun 300 stemmers flertal. I de foregående 24 år kom borgmesteren fra det borgerlige parti Nea Demokratia, mens Boutaris med en baggrund i kommunistpartiet og senere miljølister stillede op som uafhængig, men med støtte af socialdemokratiske PASOK. Boutaris' valgsejr var en overraskelse. Blandt hans markante modstandere var den ortodokse ærkebiskop, som havde erklæret, at det ville blive over hans lig, at Boutaris overtog borgmesterkontoret.

Boutaris' forgænger i borgmesterstolen, Vassilios Papageorgopoulos, blev i februar 2013, efter at staten havde anklaget ham for økonomiske uregelmæssigheder i sin borgmestertid, ligesom to af kommunens ledende embedsmænd, idømt livsvarigt fængsel for underslæb på 18 millioner euro. I juli 2014 nedsatte en appelret dog straffen til 20 års fængsel.

Boutaris blev genvalgt i 2014, nu med et komfortabelt flertal på 58 % af stemmerne.

Landspolitisk

Ved det seneste parlamentsvalg, 25. januar 2015, fordeltes stemmerne sig således i Thessaloniki:

Parlamentsvalget 25. januar 2015 Resultatet for Thessalonikis 1. kreds
Parti Stemmer % Ændring fra

forrige valg

Mandater
SYRIZA 118.353 34,12 % 7,17 % 7
Nea Demokratia 86.172 24,84 % 2,91 % 4
XA 24.534 7,07 % 0.29 % 1
To Potami 24.284 7,00 % 0 % 1
KKE 19.467 5,61 % 1.11 % 1
ANEL 19.285 5,56 % 3.36 % 1
Enosi Kentroon 17.735 5,11 % 4.60 % 0
PASOK 14.280 4,12 % 6.11 % 1
Øvrige 22.726 6,39 % 1.02 % 0

I forlængelse af byens historiske, multikulturelle status planlægges opført et Holocaust-museum på den grund, der tidligere rummede hovedbanegården, hvorfra 50.000 af byens jøder fra 1943 sendtes til Auschwitz.

Metroudgravning under Via Egnatia.

Busser

Kollektiv transport i Thessaloniki og nærmeste omegn dækkes af bybusser. Der er 75 linjer, som med 604 busser betjener de rejsende. Busserne drives af det offentligt ejede selskab OASTH. De fleste stoppesteder er forsynet med elektroniske tavler, der løbende orienterer om ventetider.

Regionalbusserne har to terminaler, en nær jernbanestationen i den vestlige del af centrum, en anden – der benyttes af busserne til Halkidiki-området – ligger i byens sydlige udkant. Der er også langdistancebusser, f.eks. til Athen.

Metro

Kort over Thessalonikis kommende metro. Den røde linje er 1. etape, som forventes i drift inden 2020.

Bygningen af Thessalonikis Metro gik i gang i 2006 og forventes færdig i 2018. Den var oprindeligt planlagt åbnet i 2011, men arkæologiske fund medførte store forsinkelser. Første fase af byggeriet omfatter én linje på 9,6 kilometer. Metroen med 13 stationer forventes af få 250.000 passagerer dagligt. Der er planlagt forlængelser til lufthavnen mod øst samt til forstæder i nord og vest. EU har med direkte støtte og lån bidraget til projektet, hvis samlede budget er 1,1 milliarder euro. Et italiensk-græsk konsortium står for byggeriet, der bygger på samme principper som Københavns metro med førerløse tog og aflukkede perroner.

Jernbane

Fra Thessalonikis hovedbanegård udgår linjer mod syd (Athen), øst (Alexandropouli), og nord (Edessa). Tidligere tiders direkte forbindelser til Skopje, Moskva, Wien, Budapest, Bukarest og Istanbul er som følge af Grækenlands voldsomme økonomiske vanskeligheder nedlagt siden 2011. Tilbage er – i 2014 – forbindelserne til Sofia og Beograd.

Byen er dog fortsat et knudepunkt, ikke mindst takket være havnen, og rangerterrænnet er landets største.

Der er to elektrisk drevne forstadsbaner med 11 stationer i byens nærområder.

Færger

I feriesæsonen er der daglige færgeforbindelser til Sporaderne og andre øer i det nordlige Ægæerhav. Havnen benyttes af et stigende antal krydstogtsskibe.

Luftfart

Lufthavnens startbaner er under forlængelse ud i Thessalonikibugten.

Med fem millioner2014 passagerer – heraf 3 millioner udlændinge – er Thessalonikis Internationale Lufthavn ”Makedonia” (lufthavnskode SKG) en af Grækenlands største. Over 30 luftfartsselskaber benytter den, som har forbindelse til alle større europæiske lufthavne. Der er ingen interkontinentale forbindelser, delvis fordi startbanerne aktuelt er for korte til de tungeste fly.

I sæsonen bruges den især af turister, der skal til Halkidikis ferieområder. Fra Danmark er der i sommersæsonen direkte forbindelse med SAS fra København. Lufthavnen ligger 15 kilometer fra byens centrum og vil blive endestation for metroen, når denne bliver færdig i 2018.

Veje

De store veje gennem og omkring Thessaloniki.

I Thessaloniki mødes motorvejene A1/E75, A2/E90 og A25, som forbinder byen med andre dele af Grækenland samt Republikken Makedonien, Bulgarien og Tyrkiet.

Byen er på landsiden indrammet af den C-formede Thessaloniki Indre Ringvej ( Εσωτερική Περιφεριακή Οδός - Esoterikí Peripheriakí Odós), som de nævnte motorveje rammer, og hvorfra 12 veje stråler ind mod centrum. Ringvejen begynder i vest i bydelen Lachanagora og svinger derfra gennem de nordvestlige forstæder, Seich Sou-skoven og rundt til den sydøstlige forstadskommune Kalamariá, hvor den løber sammen med A25, der fortsætter sydpå mod Halkidiki. Den seks-sporede ringvej passeres dagligt af 120.000 køretøjer2014. Da den blev bygget i 1975 var den beregnet til 30.000.

Nuværende2015 – Motor- og hovedveje

Langsigtede fremtidsplaner sigter mod af fjerne noget af indre ringvejs mere og mere udefra kommende trafik til lufthavnen og ferieområdet Haldiki ved at bygge en ydre ringvej, som via en 4,5 kilometer lang bro skal krydse Thermibugten.

 1. Harry Coccossis, Yannis Psycharis (2008). Regional analysis and policy: the Greek experience. Hentet 19. august 2011.
 2. Manos G. Birēs, Marō Kardamitsē-Adamē (2004). Neoclassical architecture in Greece. Retrieved 10 August 2011.
 3. Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός [Detailed census results 2011] (XLS) (in Greek). Hellenic Statistical Authority. 6 September 2013. Retrieved 20 February 2015.
 4. Nicholas Konsolas, Athanassios Papadaskalopoulos, Ilias Plaskovitis (2002). Regional development in Greece. Retrieved 16 August 2011.
  <references></references>
  Introducing Thessaloniki". Lonely Planet travel guides. Retrieved 19 August 2011.
 5. "Η Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014" [Thessaloniki the European Youth Capital 2014]. Municipality of Thessaloniki. Retrieved 23 November 2011.
 6. "Best Trips 2013 - Thessaloniki". National Geographic. Retrieved 6 January 2013.
 7. "European Cities and Regions of the Future 2014/15" (PDF). 17 February 2014. Retrieved 7 December 2014.
 8. ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI". www.auth.gr. Retrieved 19 August 2011.
 9. Richard Wallace, Wynne Williams (1998). The three worlds of Paul of Tarsus. Retrieved 13 August 2011.
 10. Dionysios Politis (2008). E-Learning Methodologies and Computer Applications in Archaeology. Retrieved 18 June 2012.
 11. Earl J. Richard (2007). First and Second Thessalonians. Retrieved 24 June 2012.
 12. David W. J. Gill, Conrad Gempf (1994). The Book of Acts in Its Graeco-Roman Setting. Retrieved 13 August 2011.
 13. V. A. Fine, Jr., John (1991). The Early Medieval Balkans. University of Michigan Press. p. 336. ISBN 978-0-472-08149-3.
 14. Pat Southern (2001). The Roman Empire from Severus to Constantine. Retrieved 13 August 2011
 15. Alexandros Ph Lagopoulos, Karin Boklund-Lagopoulou (1992). Meaning and geography: the social conception of the region in northern Greece. Retrieved 13 August 2011.
 16. Fred S. Kleiner (2010). A History of Roman Art, Enhanced Edition. Retrieved 13 August 2011.
 17. Matthew P. Canepa (2009). The two eyes of the Earth: art and ritual of kingship between Rome and Sasanian Iran. Retrieved 13 August 2011.
 18. Amy-Jill Levine, Marc Z. Brettler (2011). The Jewish Annotated New Testament. Retrieved 24 June 2012.
 19. Donald MacGillivray Nicol (1993). The last centuries of Byzantium, 1261–1453. Retrieved 14 August 2011.
 20. Treadgold, W.T. (1997). A History of the Byzantine State and Society. Stanford University Press. p. 702. ISBN 978-0-8047-2630-6. Retrieved 7 December 2014.
 21. Karl Kaser (2011). The Balkans and the Near East: Introduction to a Shared History. Retrieved 5 August 2011.
 22. Richard Britnell, John Hatcher (2002). Progress and Problems in Medieval England: Essays in Honour of Edward Miller. Retrieved 14 August 2011.
 23. V. A. Fine, Jr., John (2000). The early medieval Balkans : a critical survey from the sixth to the late twelfth century (1. paperback ed., 10.[Dr.] ed.). Ann Arbor: Univ. of Michigan Press. p. 140. ISBN 978-0-472-08149-3.
 24. Jonathan Riley-Smith (2005). The Crusades: A History. Retrieved 14 August 2011.
 25. Warwick William Wroth (1911). Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards: And of the Empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum. Retrieved 14 August 2011.
 26. Mark C. Bartusis (1997). The late Byzantine army: arms and society, 1204–1453. Retrieved 14 August 2011.
 27. Timothy E. Gregory (2010). A History of Byzantium. Retrieved 14 August 2011.
 28. Melville-Jones, John R. Venice and Thessalonica 1423-1430: The Greek Accounts. Archivio del Litorale Adriatico, 8. Padova: Unipress, 2006. ISBN 88-8098-228-1.
 29. Nicol, Donald M. (1992). Byzantium and Venice: A Study in Diplomatic and Cultural Relations. Cambridge University Press. p. 371. ISBN 0-521-42894-7. "The capture and sack of Thessalonica is vividly described by an eye-witness, John Anagnostes ... He reckoned that 7000 citizens, perhaps one-fifth of the population, were carried off to slavery."
 30. Harris, Jonathan (1995). Greek emigres in the West 1400–1520. Porphyrogenitus. p. 12. ISBN 1-871328-11-X. "Many of the inhabitants of Thessalonica fled to the Venetian colonies in the early 15th century, in the face of sporadic attacks which culminated in the city's capture by Murad II in the 1430s."
 31. John R. Lampe, Marvin R. Jackson (1982). Balkan economic history, 1550–1950: from imperial borderlands to developing nations. Retrieved 14 August 2011.
 32. Gábor Ágoston, Bruce Alan Masters (2009). Encyclopedia of the Ottoman Empire. Retrieved 14 August 2011.
 33. Tina P. Christodouleas (2008). Judeo-Spanish and the Jewish Community of 21st Century Thessaloniki: Ethnic Language Shift in the Maintenance of Ethno Cultural Identity. Retrieved 18 June 2012.
 34. Michael Jones (1995). The New Cambridge Medieval History: c. 1300 – c. 1415. Retrieved 14 August 2011.
 35. ABC-CLIO (2011). Conflict and Conquest in the Islamic World: A Historical Encyclopedia. Retrieved 14 August 2011.
 36. Panagiotopoulos, Apostolos (2009). Θεσσαλονίκη ... εν Θερμώ - Ο συγκλονιστικός 20ός αιώνας της πόλης [Thessaloniki ... on Fire - The Concussive 20th Century of the City] A. Maliaris Paideia. p. 91. ISBN 978-960-457-231-1.
 37. Panagiotopoulos, Apostolos (2009). Θεσσαλονίκη ... εν Θερμώ - Ο συγκλονιστικός 20ός αιώνας της πόλης [Thessaloniki ... on Fire - The Concussive 20th Century of the City] A. Maliaris Paideia. pp. 82–83. ISBN 978-960-457-231-1.
 38. Panagiotopoulos, Apostolos (2009). Θεσσαλονίκη ... εν Θερμώ - Ο συγκλονιστικός 20ός αιώνας της πόλης [Thessaloniki ... on Fire - The Concussive 20th Century of the City] A. Maliaris Paideia. p. 86. ISBN 978-960-457-231-1.
 39. Panagiotopoulos, Apostolos (2009). Θεσσαλονίκη ... εν Θερμώ - Ο συγκλονιστικός 20ός αιώνας της πόλης [Thessaloniki ... on Fire - The Concussive 20th Century of the City] A. Maliaris Paideia. p. 87. ISBN 978-960-457-231-1.
 40. William R. Schilling (2002). Nontraditional Warfare. Retrieved 27 June 2012.
 41. Dakin, Douglas (1966). The Greek struggle in Macedonia, 1897–1913. Retrieved 27 June 2012.
 42. Timothy Winston Childs (1990). Italo-Turkish Diplomacy and the War Over Libya, 1911–1912. Retrieved 27 June 2012.
 43. S. B. Chester (1921). Life of Venizelos (PDF). p. 159. Retrieved 7 December 2011.
 44. Eugenia Russell (2010). St Demetrius of Thessalonica - Cult and Devotion in the Middle Ages. Retrieved 10 August 2011.
 45. Richard C. Hall (2000). The Balkan Wars, 1912–1913: prelude to the First World War. Retrieved 7 December 2011.
 46. A Short History of Modern Greece. Cambridge University Press. 1979. Retrieved 10 August 2011.
 47. David Nicolle, Raffaele Ruggeri (2003). The Italian Army of World War I. Retrieved 13 August 2011.
 48. Spencer Tucker, Priscilla Mary Roberts (2005). World War I: encyclopedia, Volume 1. Retrieved 13 August 2011.
 49. 100 + 1 Years of Greece, Volume I, Maniateas Publishings, Athens, 1995. pp. 148–149
 50. George Th Mavrogordatos (1983). Stillborn republic: social coalitions and party strategies in Greece, 1922–1936. Retrieved 13 August 2011.
 51. Paschalis M. Kitromilides (2008). Eleftherios Venizelos: The Trials of Statesmanship. Retrieved 13 August 2011.
 52. Yerolympos, Alexandra Karadimou (1995). The Redesign of Thessaloniki after the Fire of 1917. Thessaloniki: University Studio Press.
 53. Elisabeth Kontogiorgi (2006). Population exchange in Greek Macedonia: the rural settlement of refugees 1922–1930. Retrieved 10 August 2011.
 54. Dimitri Pentzopoulos (2002). The Balkan exchange of minorities and its impact on Greece. Retrieved 10 August 2011.
 55. Panagiotopoulos, Apostolos (2009). Θεσσαλονίκη ... εν Θερμώ - Ο συγκλονιστικός 20ός αιώνας της πόλης [Thessaloniki ... on Fire - The Concussive 20th Century of the City] B. Maliaris Paideia. pp. 723–724. ISBN 978-960-457-239-7.
 56. Royal Institute of International Affairs (1975). Chronology and index of the Second World War, 1938–1945. Retrieved 10 August 2011.
 57. Panagiotopoulos, Apostolos (2009). Θεσσαλονίκη ... εν Θερμώ - Ο συγκλονιστικός 20ός αιώνας της πόλης [Thessaloniki ... on Fire - The Concussive 20th Century of the City] B. Maliaris Paideia. p. 753. ISBN 978-960-457-239-7.
 58. Panagiotopoulos, Apostolos (2009). Θεσσαλονίκη ... εν Θερμώ - Ο συγκλονιστικός 20ός αιώνας της πόλης [Thessaloniki ... on Fire - The Concussive 20th Century of the City] B. Maliaris Paideia. p. 738. ISBN 978-960-457-239-7.
 59. Panagiotopoulos, Apostolos (2009). Θεσσαλονίκη ... εν Θερμώ - Ο συγκλονιστικός 20ός αιώνας της πόλης [Thessaloniki ... on Fire - The Concussive 20th Century of the City] B. Maliaris Paideia. pp. 765–766. ISBN 978-960-457-239-7.
 60. Panagiotopoulos, Apostolos (2009). Θεσσαλονίκη ... εν Θερμώ - Ο συγκλονιστικός 20ός αιώνας της πόλης [Thessaloniki ... on Fire - The Concussive 20th Century of the City] B. Maliaris Paideia. pp. 766–768. ISBN 978-960-457-239-7.
 61. Isaac Jack Levy: And the World Stood Silent: Sephardic Poetry of the Holocaust, S. 10
 62. Das griechische Jerusalem. Tagung über die Geschichte der Juden von Thessaloniki, Deutschlandfunk, 19. Oktober 2004 abgerufen: 30. April 2011
 63. Zur Opferzahl in Auschwitz vergleiche Danuta Czech: Deportation und Vernichtung der griechischen Juden im KL Auschwitz. In: Hefte von Auschwitz 11, 1970, S. 5–37; Spengler-Axiopoulos: Von Romanioten und Sepharden (u.a. Opferzahlen für die 34 Gemeinden seinerzeit in ganz Griechenland).
 64. Zug der Erinnerung/Thessaloniki.
 65. "Significant earthquakes of the world - 1978". United States Department of Interior, US Geological Survey. Retrieved 18 August 2011.
 66. "5 Significant Earthquakes where Location Name includes Thessaloniki". United States Department of Interior, US Geological Survey. Retrieved 18 August 2011.
 67. "Thessaloniki, Greece". www.weatherbase.com. Retrieved 21 August 2011.
 68. Vardaris: The wind that will not prevent you from… unwinding!
 69. (engelsk). Weatherbase. 2007. Hentet2007-04-07.
 70. : Thessaloniki Port sell-off in the final stretch (hentet 2017-01-06)


Thessaloniki
thessaloniki, grækenlands, næststørste, sprog, overvåg, rediger, græsk, Θεσσαλονίκη, grækenlands, næststørste, største, regionen, centralmakedonien, byen, også, hovedstad, præfekturet, thessaloníki, kaldes, selânik, tyrkisk, salonika, eller, salonica, Σαλονίκη. Thessaloniki graekenlands naeststorste by Sprog Overvag Rediger Thessaloniki graesk 8essalonikh er Graekenlands naeststorste by og den storste by i regionen Centralmakedonien Byen er ogsa hovedstad i praefekturet Thessaloniki Thessaloniki kaldes for Selanik pa tyrkisk Salonika eller Salonica Salonikh Solun Solun סלוניקה Byens kaldes historisk ogsa med hovedstad 1 hvilket refererer til at den i det ostromerske kejserrige var hovedstad sammen med Konstantinopel 2 Thessaloniki 8essalonikhByflagThessalonikiOverblikLand GraekenlandBorgmesterGiannis BoutarisRegionCentralmakedonienRegional enhedThessalonikiGrundlagt315 f Kr Postnr 53xxx 54xxx 55xxx 56xxxDemografiThessaloniki790 824 2011 Areal111 703 km Befolkningstaethed7 080 pr km Storthessaloniki1 006 730 2011 Areal1 455 62 km Befolkningstaethed692 pr km AndetTidszoneUTC 2Hojde m o h 0 250 mHjemmesidewww thessaloniki grOversigtskortThessalonikiThessalonikis beliggenhed i Graekenland 40 39 N 22 54 O 40 650 N 22 900 O 40 650 22 900 Koordinater 40 39 N 22 54 O 40 650 N 22 900 O 40 650 22 900 Thessaloniki kommune havde ved en folketaelling 2011 325 182 indbyggere 3 Det sammenhaengende byomrade som omfatter syv kommuner havde ca 790 000 indbyggere mens hele storbyomradets 1 455 km2 rummede godt 1 1 millioner mennesker Thessaloniki er Graekenlands naeststorste okonomiske industrielle kommercielle og politiske center og det storste trafikknudepunkt for resten af sydosteuropa 4 Byen er kendt for sine festivaler musik film og teaterbegivenheder som sammen med et levende kulturliv i det hele taget gor den til landets kulturelle hovedstad Thessaloniki var i 1997 europaeisk kulturhovedstad og i 2014 europaeisk ungdomshovedstad 5 I 2013 medtog National Geographic byen blandt verdens fremmeste turistdestinationer 6 og i 2014 erklaerede Financial Times den for Europas bedste mellemstore storby i fremtiden hvad angar menneskelig kapital og livsstil 7 Byen blev grundlagt i 315 for vor tidsregning af Kassander af Makedonien I romertiden var den en vigtig storby og blev siden de byzantinske og osmanniske kejserrigers rigeste og naeststorste by og rummer mange monumenter fra sin fortid Af disse er 15 optaget pa UNESCOs verdensarvsliste Byen var i arhundreder praeget af sine store jodiske tyrkiske og graeske befolkningsgrupper hvoraf den jodiske var den storste helt frem til 1920 erne Af byens to universiteter er Aristoteles Universitetet med sine 95 000 studerende Graekenlands storste 8 Indholdsfortegnelse 1 Historie 1 1 Fra antikken til romerriget 1 2 Den byzantinske periode og Middelalderen 1 3 Osmanniske rige 1 4 Siden 1912 1 4 1 Forste og anden Balkankrig 1 4 2 Forste verdenskrig 1 4 3 Den store brand 1 4 4 Befolkningsudvekslingen i 1923 1 4 5 2 verdenskrig 1 4 6 Udryddelse af byens joder 1 4 7 Holocaustmuseum 2 Geografi 2 1 Geologi 2 1 1 Jordskaelv 2 2 Klima 3 Erhvervsliv 3 1 Havn 4 Politik 4 1 Lokalt 4 2 Landspolitisk 5 Kultur 6 Transport 6 1 Busser 6 2 Metro 6 3 Jernbane 6 4 Faerger 6 5 Luftfart 6 6 Veje 7 ReferencerHistorie RedigerFra antikken til romerriget Rediger Thessaloniki blev grundlagt omkring 315 for vor tidsregning fvt af kong Kassander af Makedonien som opkaldte den efter sin hustru Thessalonika 9 Aleksander den Stores halvsoster og datter af Filip den 2 Under det makedonske kongedomme opnaede byen selvstyre med eget parlament 10 og udviklede sig til Makedoniens vigtigste by Efter kongerigets sammenbrud i 168 fvt blev Thessaloniki en del af den romerske republik I 41 fvt gav Marcus Antonius byen status som fristat 11 Med sin beliggenhed pa Via Egnatia som forbandt Durres med Byzans blev byen et knudepunkt for handel mellem Byzans og Rom 12 Nord syd handelsruten mellem Balkan og Graekenland krydsede ogsa Thessaloniki 13 Pa et tidspunkt blev den hovedstad for det romerske kejserriges samtlige graeske provinser Da imperiet overgik til Tetrarkiet fik Thessaloniki status af administrationsby for Galerius Maximianus Caesars del af riget 14 Galerius lod i byen opfore et kejserpalads en ny hippodrom en triumfbue Galerius triumfbue pa Via Egnatia I Thessaloniki og et mausoleum 15 16 17 I aret 379 blev Illyricum som denne fjerdedel af romerriget kaldtes delt mellem det ostromerske og det vestromerske kejserrige og Thessaloniki blev hovedstad i et omrade der omfatter det meste af Balkan halvoen Ved romerrigets oplosning i 476 blev byen det ostromerske riges naeststorste by Byen spillede ogsa en rolle i kristendommens udbredelse Nogle laerde haevder ligefrem at Paulus forste brev til thessalonikerne er Det nye Testamentes aeldste skrift 18 Den byzantinske periode og Middelalderen Rediger Thessaloniki blev regnet for at vaere det byzantinske kejserriges vigtigste by efter Konstantinopel i storrelse og rigdom 19 I midten af 1100 tallet havde den omkring 150 000 indbyggere 20 Siden svingede tallet noget men endnu i 1300 tallet overgik den f eks London i storrelse 21 22 og dens status i kejserriget holdt sig helt frem til 1423 hvor den blev underlagt Venedig Hagia Sofia i Thessaloniki Opfort i 700 tallet og inspireret af Hagia Sofia i Konstantinopel Byens velstand og storrelse gjorde den til mal for mange erobringsforsog Saledes avarer og slaviske folk i 500 og 600 tallet Senere i ar 904 betod et arabisk angreb voldsomme plyndringer 23 I forbindelse med korsridderes erobring af Konstantinopel under det 4 korstog i 1200 tallet oprettedes kongeriget Thessaloniki 24 det tysk romerske kejserriges storste vasal som dog kun overlevede i 20 ar da det i 1224 blev generobret af efterkommere af Byzans kejser som udrabte omradet til kejserriget Thessaloniki 25 med en udstraekning som nutidens Nordgraekenland Blot seks ar senere blev dette regime sa fjernet 26 og regionen blev vasal under det 2 bulgarske kejserdomme Allerede i 1246 overgik magten til endnu et hold efterkommere af Byzans Fra da af og frem til 1423 nu hed det det nikaeanske kejserrige 25 Fra 1342 til 1350 var det dog i haenderne pa zeloterne en social revolutionaer gruppe af antiaristokratiske fattige og sofolk 27 I 1423 overlod despoten Andronicus magten over sin stat til Venedig for at beskytte den mod osmanernes erobringsforsog som dog blev gennemfort under Sultan Murad 2 den 29 marts 1430 28 Osmanniske rige Rediger Thessalonikis nye moske Efter Murads erobring og plyndring af Thessaloniki i 1430 anslar samtidige beregninger at omkring 20 af byens befolkning var gjort til slaver 29 samtidig med at en del fremtraedende borgere var flygtet 30 Det aendrede dog ikke ved byens status som en af kejserrigets vigtigste storbyer og som okonomisk kraftcenter Vigtigst her var sofarten 31 foruden fremstillingsvirksomheder 32 og handel Blandt byens mangfoldige befolkningsgrupper voksede isaer graeske joder og osmanniske muslimer Sidstnaevnte rummede tyrkere albanere bulgarere og graeske konvertitter I 1478 var der 4 320 muslimer 6 094 graesk ortodokse og nogle fa katolikker men endnu ingen joder I lobet af de naeste 100 ar kom naesten 20 000 sefardiske joder til byen i takt med at de blev deporteret fra Spanien efter Alhambra dekretet i 1492 33 Omkring ar 1500 fordelte indbyggertallet sig med 7 986 graekere 8 575 muslimer og 3 770 joder men allerede i 1519 udgjorde 15 715 joder 54 af Thessalonikis befolkning Nogle historikere mener at osmanerne stimulerede jodisk bosaetning for at forhindre at etniske graekere kom til at dominere byen 34 Thessaloniki bevarede i resten af osmanner tidens skiftende administrative strukturer sin position som provinshovedstad Byen rummede en garnison af janitsjarer Det var den osmanniske herskers personlige livgarde hvis medlemmer var af mange nationaliteter Da det rygtedes at herskeren Mahmud 2 ville udskifte dem med tyrkiske soldater gjorde de opror I juni 1826 blev dette opror slaet ned og dets ledere halshugget i det fort i Thessaloniki som nu udgor byens vartegn Det hvide Tarn som efter nedslagtningen i folkemunde kom til at hedde Blodtarnet 35 De sidste artier under osmannisk regime blomstrede byen op Styret moderniserede infrastrukturen efter europaeiske forbilleder og med hjaelp fra bl a franske byplanlaeggere 36 Det meste af bymuren blev revet ned mellem 1869 og 1889 37 de forste sporvogne begyndte at kore i 1888 38 Samme ar abnedes jernbanelinjen til Beograd i 1893 til Monastir nu Bitola og i 1896 til Konstantinopel Elektrisk gadebelysning indfortes i 1908 39 Siden 1912 Rediger I begyndelsen af det 1900 tallet var Thessaloniki praeget af forskellige radikale gruppers opror mod det osmanniske rige Den bulgarske Interne Makedoniske Revolutionaere Organisation grundlagt i 1897 40 den graeske Makedonisk Komite grundlagt i 1903 41 en bulgarsk anarkistisk terror gruppe kaldet Thessalonikis badsmaend og Ungtyrkerne fra 1908 42 Den sidste osmanniske sultan Abdul Hamid 2 blev efter sin afsaettelse holdt i husarrest i Villa Allatini i Thessaloniki Forste og anden Balkankrig Rediger Ved 1 balkan krigs udbrud erklaerede Graekenland det osmanniske rige krig og gik over graensen Da den graeske premierminister Eleftherios Venizelos blev spurgt om haeren skulle ga mod Monastir nu Bitola Republikken Makedonien eller mod Thessaloniki svarede han Salonique a tout prix Thessaloniki for enhver pris 43 Da savel Bulgarien som Graekenland onskede at indlemme Thessaloniki i deres respektive nationer indledte den osmanniske garnisonskommandant forhandlinger om overgivelse med begge lande Pa festdagen for byens skytshelgen St Demetrius 8 november 1912 accepterede den graeske haer osmannernes overgivelse 44 Dagen efter ankom den bulgarske haer over for hvilken osmannernes kommandant Tahsin Pasha beklagende erklaerede Jeg har kun en Thessaloniki og den har jeg allerede overgivet 45 Med Bukarest aftalen af 1913 som markerede afslutningen af 2 Balkankrig blev Thessaloniki sammen med resten af den graeske del af Makedonien og Thrakien en del af Graekenland 46 Den 18 marts samme ar blev Graekenlands konge gennem 50 ar den danskfodte Georg 1 myrdet pa aben gade i Thessaloniki af en graesk anarkist Alexandros Schinas Forste verdenskrig Rediger 1 bataljon af den Venizelos tro Nationale Forsvarshaer gar gennem Thessaloniki I 1915 under 1 verdenskrig etablerede de allieredes ekspeditionsstyrker en base i Thessaloniki hvorfra de opererede mod Bulgarien som var pa Tysklands side i krigen 47 Bulgarien som havde mistet store landomrader under 2 balkankrig i 1915 sa nu chancen for at vinde det tabte tilbage De allierede abnede Den Makedonske Front 48 49 som bl a skulle hjaelpe Serbien mod Ostrig Ungarn og Bulgarien Graekenland holdt sig formelt neutralt i krigen men der var staerke indre modsaetninger i landet Kongen Konstantin 1 var pa Tysklands side mens premierministeren Eleftherios Venizelos stottede Serbien Frankrig og Storbritannien I 1916 gjorde Venizelos tro officerer stottet af de allierede opror 50 mod kongen og dannede en midlertidig regering med hovedsaede i Thessaloniki Denne regering kontrollerede de omrader Graekenland havde erobret fra osmannerne under Balkan krigene det vil sige det meste af Nordgraekenland inklusive Makedonien og det nordlige AEgaeerhav samt oen Kreta 50 51 Kongens regering i Athen kontrollerede det gamle monarkistiske Graekenland 50 50 Thessaloniki staten faldt fra hinanden da de to stridende regeringer blev slaet sammen under Venizelos ledelse i forbindelse med at kong Konstantin abdicerede 47 51 Den store brand Rediger Det centrale Thessaloniki efter branden i 1917 Den 18 august 1917 blev storsteparten af byens nedre centrum odelagt af en brand 52 som gjorde 72 000 mennesker en fjerdedel af byens befolkning hjemlose heraf 50 000 joder Det meste af forretningskvarteret nedbraendte ligesom kirker synagoger og moskeer Mange af de ramte mistede deres livsgrundlag og forlod byen Regeringen standsede spontane initiativer til at genopbygge byen og bad i stedet udenlandske arkitekter og byplanlaeggere foresta en opbygning af bymidten efter moderne europaeisk forbillede 2 Ikke alt af dette lykkedes dels som folge af manglende finansiering dels pa grund af modstand blandt nogle af de besiddende klasser Befolkningsudvekslingen i 1923 Rediger Efter Graekenlands nederlag i den graesk tyrkiske krig i Lilleasien 1919 22 fastsatte Lausanne traktaten fra juli 1923 at alle etniske tyrkere skulle deporteres fra Graekenland til Tyrkiet mens alle etniske graekere skulle fordrives den anden vej For Thessaloniki betod det pa ganske kort tid en voldsom aendring i befolkningssammensaetningen og stigning i indbyggertallet 20 000 53 tyrkere forlod byen til gengaeld for 160 000 graekere der kom til 54 2 verdenskrig Rediger Tyske kampvogne pa patrulje ad Leoforos Nikis ved havnen i Thessaloniki Da italienske styrker den 28 oktober 1940 angreb Graekenland blev Thessaloniki udsat for kraftige bombardementer Alene i november var der 232 draebte 871 sarede og mere end 800 odelagte bygninger 55 Da den italienske offensiv mislykkedes greb Tyskland ind og besatte Graekenland i april 1941 56 Hitler tillagde Thessaloniki sa stor betydning at han oprindeligt havde planer om gore byen til en del af Det tredje Rige administreret direkte fra Berlin og ikke af en eventuel graesk lydregering 57 Han havde stillet Jugoslavien i udsigt at de som delvis betaling for at indtraede i krigen pa tysk side siden kunne indlemme Thessaloniki i deres land 58 Ligesom byen var den forste store by der blev besat var det ogsa i Thessaloniki den forste modstandsgruppe opstod Eleftheria graesk for Frihed kaldte den sig samme navn bar den forste illegale avis 59 som var en af de forste af sin slags I det tyskbesatte Europa Tyskerne gjorde en af byens kaserner til fangelejr for arresterede modstandere fra hele Graekenland Konzentrationslager Pavlo Mela fungerede som en mellemstation inden fangerne enten blev sendt videre til lejre andre steder i Europa eller blev myrdet pa stedet 60 Udryddelse af byens joder Rediger Jodiske maend udskrevet til tvangsarbejde afventer i Thessaloniki transport til Tyskland I 1941 var joderne den storste befolkningsgruppe i Thessaloniki Nogle fa lykkedes det at flygte men langt de fleste blev interneret i Pavlo Mela lejren og andre opsamlingslejre i byen Besaettelsesmagten opkraevede enorme belob i beskyttelsespenge af de internerede Herudover slojfede de den store jodiske kirkegard og brugte gravstenene til at bygge svommebade til tyske soldater eller solgte dem som byggematerialer 61 Kirkegardsgrundene er siden bebygget med Aristoteles universitetet 62 I 1943 mellem 20 marts og 18 august deporterede tyskerne omkring 50 000 mennesker til udryddelseslejrene Auschwitz Birkenau og Treblinka De fleste blev myrdet umiddelbart i gaskamrene mens 11 000 blev slavearbejdere i omliggende industrier Naesten ingen overlevede 63 Transporten til udryddelseslejrene foregik med tog og Deutsche Bahn kraevede betaling af de rejsende Thessalonikis jodiske samfund har efter krigen rejst krav om erstatning herfor hos DB 64 Holocaustmuseum Rediger I 2019 forventes indviet et museum for jodeudryddelserne Museet opfores i det omrade hvor opsamlingslejren la ved den gamle jernbanestation Et midlertidigt monument blev rejst pa stedet i januar 2017 65 Geografi RedigerGeologi Rediger Luftfoto af Thessaloniki taget mod ost Thessaloniki ligger i bunden og langs ostsiden af Thermaikos bugten Sydost for byen dominerer Choriatis bjerget De naere omgivelsers rigdom pa bjerge bakker og forkastninger gor den udsat for geologiske forandringer Jordskaelv Rediger I nyere tid er der registreret alvorlige jordskaelv i 1759 1902 1978 66 og 1995 67 I 1978 ramtes byen af en serie af skaelv malt til 5 5 og 6 5 pa Richterskalaen hvorved mange bygninger og monumenter led betydelig skade Da en beboelsesbygning i centrum kollapsede omkom 51 mennesker Klima Rediger Thessalonikis klima er direkte pavirket af at byen ligger ved havet Ifolge Koppens klimaklassifikation ligger den i graenseomradet mellem fugtigt og tort subtropisk klima med en arlig nedbor pa 449 millimetr Juni august er den torreste periode oktober december den fugtigste Sne kan forekomme de fleste vintre men den bliver sjaeldent liggende mere end et par dage Det er ofte taget gennemsnitligt 193 dage arligt 68 I snit nar temperaturen i lobet af et ar 32 dage under nulpunktet Den laveste registrerede temperatur er minus 14 C 68 og de fleste vintre kan den ga ned til minus 10 C Januar er koldeste maned med en dogntemperatur pa 6 C Det blaeser mest om vinteren hvor december og januar har et vindgennemsnit pa 26 kilometer i timen Et saerligt vejrfaenomen er Vardaris vinden som kommer nordfra med en kraftig styrke og ekstra afkolet af de bjerge den passerer undervejs til Thessaloniki 69 Sommerne er varme med ret fugtige naetter Maksimumtemperaturen ligger for det meste over 30 C men sjaeldent over 40 C Hedebolger forekommer Den hojest malte temperatur er 42 C Dogngennemsnittet for juli er 26 C Det regner sjaeldent og som regel i forbindelse med tordenvejr Vindgennemsnittet er 20 km t Vejr for ThessalonikiJan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ArGennemsnitlig maks C 9 11 14 19 25 29 32 31 27 21 15 11 20Gennemsnitlig min C 1 2 5 8 12 16 19 18 15 11 7 3 10Gennemsnitlig nedbor mm 37 38 41 38 44 30 24 20 27 41 54 55 449Kilde Weatherbase 70 Erhvervsliv RedigerHavn Rediger Thessalonikis merkantile havn er Graekenlands naestvigtigste efter Piraeus og knudepunkt for godstransporten til og fra det ovrige Balkan Havnen ejes af det offentlige selskab OLTH Landets kreditorer har som led i forsogene pa at rydde op i landets gaeld forlangt mange offentlige selskaber solgt til private investorer det gaelder ogsa Thessalonikis havn som statens privatiseringsselskab TAIPED forhandler med en raekke inden og udenlandske selskaber om Forhandlingerne er primo 2017 gaet ind i en afgorende fase og forventes afsluttet i marts 2017 71 Politik RedigerLokalt Rediger Et af Giannis Boutaris valglofter var at rydde op i byens store renovationsproblemer som skyldtes nedslidt materiel og hyppige strejker Ved lokalvalgene i november 2010 valgtes Giannis Boutaris til borgmester med kun 300 stemmers flertal I de foregaende 24 ar kom borgmesteren fra det borgerlige parti Nea Demokratia mens Boutaris med en baggrund i kommunistpartiet og senere miljolister stillede op som uafhaengig men med stotte af socialdemokratiske PASOK Boutaris valgsejr var en overraskelse Blandt hans markante modstandere var den ortodokse aerkebiskop som havde erklaeret at det ville blive over hans lig at Boutaris overtog borgmesterkontoret 72 Boutaris forgaenger i borgmesterstolen Vassilios Papageorgopoulos blev i februar 2013 efter at staten havde anklaget ham for okonomiske uregelmaessigheder i sin borgmestertid ligesom to af kommunens ledende embedsmaend idomt livsvarigt faengsel for underslaeb pa 18 millioner euro 73 I juli 2014 nedsatte en appelret dog straffen til 20 ars faengsel 74 Boutaris blev genvalgt i 2014 nu med et komfortabelt flertal pa 58 af stemmerne 75 Landspolitisk Rediger Ved det seneste parlamentsvalg 25 januar 2015 fordeltes stemmerne sig saledes i Thessaloniki Parlamentsvalget 25 januar 2015 Resultatet for Thessalonikis 1 kreds Parti Stemmer AEndring fra forrige valg MandaterSYRIZA 118 353 34 12 7 17 7Nea Demokratia 86 172 24 84 2 91 4XA 24 534 7 07 0 29 1To Potami 24 284 7 00 0 1KKE 19 467 5 61 1 11 1ANEL 19 285 5 56 3 36 1Enosi Kentroon 17 735 5 11 4 60 0PASOK 14 280 4 12 6 11 1Ovrige 22 726 6 39 1 02 0Kultur RedigerI forlaengelse af byens historiske multikulturelle status planlaegges opfort et Holocaust museum pa den grund der tidligere rummede hovedbanegarden hvorfra 50 000 af byens joder fra 1943 sendtes til Auschwitz 76 Transport Rediger Metroudgravning under Via Egnatia Busser Rediger Kollektiv transport i Thessaloniki og naermeste omegn daekkes af bybusser Der er 75 linjer som med 604 busser betjener de rejsende Busserne drives af det offentligt ejede selskab OASTH De fleste stoppesteder er forsynet med elektroniske tavler der lobende orienterer om ventetider Regionalbusserne har to terminaler en naer jernbanestationen i den vestlige del af centrum en anden der benyttes af busserne til Halkidiki omradet ligger i byens sydlige udkant Der er ogsa langdistancebusser f eks til Athen Metro Rediger Kort over Thessalonikis kommende metro Den rode linje er 1 etape som forventes i drift inden 2020 Bygningen af Thessalonikis Metro gik i gang i 2006 og forventes faerdig i 2018 Den var oprindeligt planlagt abnet i 2011 men arkaeologiske fund medforte store forsinkelser Forste fase af byggeriet omfatter en linje pa 9 6 kilometer Metroen med 13 stationer forventes af fa 250 000 passagerer dagligt Der er planlagt forlaengelser til lufthavnen mod ost samt til forstaeder i nord og vest EU har med direkte stotte og lan bidraget til projektet hvis samlede budget er 1 1 milliarder euro Et italiensk graesk konsortium star for byggeriet der bygger pa samme principper som Kobenhavns metro med forerlose tog og aflukkede perroner Jernbane Rediger Fra Thessalonikis hovedbanegard udgar linjer mod syd Athen ost Alexandropouli og nord Edessa Tidligere tiders direkte forbindelser til Skopje Moskva Wien Budapest Bukarest og Istanbul er som folge af Graekenlands voldsomme okonomiske vanskeligheder nedlagt siden 2011 Tilbage er i 2014 forbindelserne til Sofia og Beograd Byen er dog fortsat et knudepunkt ikke mindst takket vaere havnen og rangerterraennet er landets storste Der er to elektrisk drevne forstadsbaner med 11 stationer i byens naeromrader Faerger Rediger I feriesaesonen er der daglige faergeforbindelser til Sporaderne og andre oer i det nordlige AEgaeerhav Havnen benyttes af et stigende antal krydstogtsskibe Luftfart Rediger Lufthavnens startbaner er under forlaengelse ud i Thessalonikibugten Med fem millioner2014 passagerer heraf 3 millioner udlaendinge er Thessalonikis Internationale Lufthavn Makedonia lufthavnskode SKG en af Graekenlands storste Over 30 luftfartsselskaber benytter den som har forbindelse til alle storre europaeiske lufthavne Der er ingen interkontinentale forbindelser delvis fordi startbanerne aktuelt er for korte til de tungeste fly I saesonen bruges den isaer af turister der skal til Halkidikis ferieomrader Fra Danmark er der i sommersaesonen direkte forbindelse med SAS fra Kobenhavn Lufthavnen ligger 15 kilometer fra byens centrum og vil blive endestation for metroen nar denne bliver faerdig i 2018 Veje Rediger De store veje gennem og omkring Thessaloniki I Thessaloniki modes motorvejene A1 E75 A2 E90 og A25 som forbinder byen med andre dele af Graekenland samt Republikken Makedonien Bulgarien og Tyrkiet Byen er pa landsiden indrammet af den C formede Thessaloniki Indre Ringvej Eswterikh Periferiakh Odos Esoteriki Peripheriaki Odos som de naevnte motorveje rammer og hvorfra 12 veje straler ind mod centrum Ringvejen begynder i vest i bydelen Lachanagora og svinger derfra gennem de nordvestlige forstaeder Seich Sou skoven og rundt til den sydostlige forstadskommune Kalamaria hvor den lober sammen med A25 der fortsaetter sydpa mod Halkidiki Den seks sporede ringvej passeres dagligt af 120 000 koretojer2014 Da den blev bygget i 1975 var den beregnet til 30 000 Nuvaerende2015 Motor og hovedveje A1 E75 Vest Republikken Makedonien Larisa Athen A2 E90 Vest Kozani Ioannina Igoumenitsa faerger til Italien Nord Kavala Xanthi Alexandroupoulis Tyrkiet A25 Nord Serres Bulgarien Syd Lufthavnen Nea Moudania Halkidiki EO2 E86 Vest Edessa Giannitsa E79 Nord Serres Drama EO16 Sydvest Polygyros Ouranopolis EO12 Nord Kilkis Doirani Langsigtede fremtidsplaner sigter mod af fjerne noget af indre ringvejs mere og mere udefra kommende trafik til lufthavnen og ferieomradet Haldiki ved at bygge en ydre ringvej som via en 4 5 kilometer lang bro skal krydse Thermibugten Referencer Rediger Harry Coccossis Yannis Psycharis 2008 Regional analysis and policy the Greek experience Hentet 19 august 2011 a b Manos G Bires Marō Kardamitse Adame 2004 Neoclassical architecture in Greece Retrieved 10 August 2011 Apografh Plh8ysmoy Katoikiwn 2011 MONIMOS Plh8ysmos Detailed census results 2011 XLS in Greek Hellenic Statistical Authority 6 September 2013 Retrieved 20 February 2015 Nicholas Konsolas Athanassios Papadaskalopoulos Ilias Plaskovitis 2002 Regional development in Greece Retrieved 16 August 2011 lt references gt lt references gt Introducing Thessaloniki Lonely Planet travel guides Retrieved 19 August 2011 H 8essalonikh Eyrwpaikh Prwteyoysa Neolaias 2014 Thessaloniki the European Youth Capital 2014 Municipality of Thessaloniki Retrieved 23 November 2011 Best Trips 2013 Thessaloniki National Geographic Retrieved 6 January 2013 European Cities and Regions of the Future 2014 15 PDF 17 February 2014 Retrieved 7 December 2014 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI www auth gr Retrieved 19 August 2011 Richard Wallace Wynne Williams 1998 The three worlds of Paul of Tarsus Retrieved 13 August 2011 Dionysios Politis 2008 E Learning Methodologies and Computer Applications in Archaeology Retrieved 18 June 2012 Earl J Richard 2007 First and Second Thessalonians Retrieved 24 June 2012 David W J Gill Conrad Gempf 1994 The Book of Acts in Its Graeco Roman Setting Retrieved 13 August 2011 V A Fine Jr John 1991 The Early Medieval Balkans University of Michigan Press p 336 ISBN 978 0 472 08149 3 Pat Southern 2001 The Roman Empire from Severus to Constantine Retrieved 13 August 2011 Alexandros Ph Lagopoulos Karin Boklund Lagopoulou 1992 Meaning and geography the social conception of the region in northern Greece Retrieved 13 August 2011 Fred S Kleiner 2010 A History of Roman Art Enhanced Edition Retrieved 13 August 2011 Matthew P Canepa 2009 The two eyes of the Earth art and ritual of kingship between Rome and Sasanian Iran Retrieved 13 August 2011 Amy Jill Levine Marc Z Brettler 2011 The Jewish Annotated New Testament Retrieved 24 June 2012 Donald MacGillivray Nicol 1993 The last centuries of Byzantium 1261 1453 Retrieved 14 August 2011 Treadgold W T 1997 A History of the Byzantine State and Society Stanford University Press p 702 ISBN 978 0 8047 2630 6 Retrieved 7 December 2014 Karl Kaser 2011 The Balkans and the Near East Introduction to a Shared History Retrieved 5 August 2011 Richard Britnell John Hatcher 2002 Progress and Problems in Medieval England Essays in Honour of Edward Miller Retrieved 14 August 2011 V A Fine Jr John 2000 The early medieval Balkans a critical survey from the sixth to the late twelfth century 1 paperback ed 10 Dr ed Ann Arbor Univ of Michigan Press p 140 ISBN 978 0 472 08149 3 Jonathan Riley Smith 2005 The Crusades A History Retrieved 14 August 2011 a b Warwick William Wroth 1911 Catalogue of the Coins of the Vandals Ostrogoths and Lombards And of the Empires of Thessalonica Nicaea and Trebizond in the British Museum Retrieved 14 August 2011 Mark C Bartusis 1997 The late Byzantine army arms and society 1204 1453 Retrieved 14 August 2011 Timothy E Gregory 2010 A History of Byzantium Retrieved 14 August 2011 Melville Jones John R Venice and Thessalonica 1423 1430 The Greek Accounts Archivio del Litorale Adriatico 8 Padova Unipress 2006 ISBN 88 8098 228 1 Nicol Donald M 1992 Byzantium and Venice A Study in Diplomatic and Cultural Relations Cambridge University Press p 371 ISBN 0 521 42894 7 The capture and sack of Thessalonica is vividly described by an eye witness John Anagnostes He reckoned that 7000 citizens perhaps one fifth of the population were carried off to slavery Harris Jonathan 1995 Greek emigres in the West 1400 1520 Porphyrogenitus p 12 ISBN 1 871328 11 X Many of the inhabitants of Thessalonica fled to the Venetian colonies in the early 15th century in the face of sporadic attacks which culminated in the city s capture by Murad II in the 1430s John R Lampe Marvin R Jackson 1982 Balkan economic history 1550 1950 from imperial borderlands to developing nations Retrieved 14 August 2011 Gabor Agoston Bruce Alan Masters 2009 Encyclopedia of the Ottoman Empire Retrieved 14 August 2011 Tina P Christodouleas 2008 Judeo Spanish and the Jewish Community of 21st Century Thessaloniki Ethnic Language Shift in the Maintenance of Ethno Cultural Identity Retrieved 18 June 2012 Michael Jones 1995 The New Cambridge Medieval History c 1300 c 1415 Retrieved 14 August 2011 ABC CLIO 2011 Conflict and Conquest in the Islamic World A Historical Encyclopedia Retrieved 14 August 2011 Panagiotopoulos Apostolos 2009 8essalonikh en 8ermw O sygklonistikos 20os aiwnas ths polhs Thessaloniki on Fire The Concussive 20th Century of the City A Maliaris Paideia p 91 ISBN 978 960 457 231 1 Panagiotopoulos Apostolos 2009 8essalonikh en 8ermw O sygklonistikos 20os aiwnas ths polhs Thessaloniki on Fire The Concussive 20th Century of the City A Maliaris Paideia pp 82 83 ISBN 978 960 457 231 1 Panagiotopoulos Apostolos 2009 8essalonikh en 8ermw O sygklonistikos 20os aiwnas ths polhs Thessaloniki on Fire The Concussive 20th Century of the City A Maliaris Paideia p 86 ISBN 978 960 457 231 1 Panagiotopoulos Apostolos 2009 8essalonikh en 8ermw O sygklonistikos 20os aiwnas ths polhs Thessaloniki on Fire The Concussive 20th Century of the City A Maliaris Paideia p 87 ISBN 978 960 457 231 1 William R Schilling 2002 Nontraditional Warfare Retrieved 27 June 2012 Dakin Douglas 1966 The Greek struggle in Macedonia 1897 1913 Retrieved 27 June 2012 Timothy Winston Childs 1990 Italo Turkish Diplomacy and the War Over Libya 1911 1912 Retrieved 27 June 2012 S B Chester 1921 Life of Venizelos PDF p 159 Retrieved 7 December 2011 Eugenia Russell 2010 St Demetrius of Thessalonica Cult and Devotion in the Middle Ages Retrieved 10 August 2011 Richard C Hall 2000 The Balkan Wars 1912 1913 prelude to the First World War Retrieved 7 December 2011 A Short History of Modern Greece Cambridge University Press 1979 Retrieved 10 August 2011 a b David Nicolle Raffaele Ruggeri 2003 The Italian Army of World War I Retrieved 13 August 2011 Spencer Tucker Priscilla Mary Roberts 2005 World War I encyclopedia Volume 1 Retrieved 13 August 2011 100 1 Years of Greece Volume I Maniateas Publishings Athens 1995 pp 148 149 a b c d George Th Mavrogordatos 1983 Stillborn republic social coalitions and party strategies in Greece 1922 1936 Retrieved 13 August 2011 a b Paschalis M Kitromilides 2008 Eleftherios Venizelos The Trials of Statesmanship Retrieved 13 August 2011 Yerolympos Alexandra Karadimou 1995 The Redesign of Thessaloniki after the Fire of 1917 Thessaloniki University Studio Press Elisabeth Kontogiorgi 2006 Population exchange in Greek Macedonia the rural settlement of refugees 1922 1930 Retrieved 10 August 2011 Dimitri Pentzopoulos 2002 The Balkan exchange of minorities and its impact on Greece Retrieved 10 August 2011 Panagiotopoulos Apostolos 2009 8essalonikh en 8ermw O sygklonistikos 20os aiwnas ths polhs Thessaloniki on Fire The Concussive 20th Century of the City B Maliaris Paideia pp 723 724 ISBN 978 960 457 239 7 Royal Institute of International Affairs 1975 Chronology and index of the Second World War 1938 1945 Retrieved 10 August 2011 Panagiotopoulos Apostolos 2009 8essalonikh en 8ermw O sygklonistikos 20os aiwnas ths polhs Thessaloniki on Fire The Concussive 20th Century of the City B Maliaris Paideia p 753 ISBN 978 960 457 239 7 Panagiotopoulos Apostolos 2009 8essalonikh en 8ermw O sygklonistikos 20os aiwnas ths polhs Thessaloniki on Fire The Concussive 20th Century of the City B Maliaris Paideia p 738 ISBN 978 960 457 239 7 Panagiotopoulos Apostolos 2009 8essalonikh en 8ermw O sygklonistikos 20os aiwnas ths polhs Thessaloniki on Fire The Concussive 20th Century of the City B Maliaris Paideia pp 765 766 ISBN 978 960 457 239 7 Panagiotopoulos Apostolos 2009 8essalonikh en 8ermw O sygklonistikos 20os aiwnas ths polhs Thessaloniki on Fire The Concussive 20th Century of the City B Maliaris Paideia pp 766 768 ISBN 978 960 457 239 7 Isaac Jack Levy And the World Stood Silent Sephardic Poetry of the Holocaust S 10 Das griechische Jerusalem Tagung uber die Geschichte der Juden von Thessaloniki Deutschlandfunk 19 Oktober 2004 abgerufen 30 April 2011 Zur Opferzahl in Auschwitz vergleiche Danuta Czech Deportation und Vernichtung der griechischen Juden im KL Auschwitz In Hefte von Auschwitz 11 1970 S 5 37 Spengler Axiopoulos Von Romanioten und Sepharden u a Opferzahlen fur die 34 Gemeinden seinerzeit in ganz Griechenland Zug der Erinnerung Thessaloniki Ekathimerini A global monument against racism in Thessaloniki 20 1 2017 hentet 2017 01 28 Significant earthquakes of the world 1978 United States Department of Interior US Geological Survey Retrieved 18 August 2011 5 Significant Earthquakes where Location Name includes Thessaloniki United States Department of Interior US Geological Survey Retrieved 18 August 2011 a b Thessaloniki Greece www weatherbase com Retrieved 21 August 2011 http www macedonianhotels gr blog announcements vardaris the wind that will not prevent you from unwinding Vardaris The wind that will not prevent you from unwinding Weatherbase Historical Weather for Thessaloniki Graekenland engelsk Weatherbase 2007 Hentet 2007 04 07 http www ekathimerini com 215079 article ekathimerini business thessaloniki port sell off in the final stretch 7CeKathimerini Thessaloniki Port sell off in the final stretch hentet 2017 01 06 Athens and Thessaloniki with Socialist mayors the opposition took the power in Piraeus GRReporter info News from Greece Breaking News Business Sport Multimedia and Vi ekathimerini com Thessaloniki ex mayor gets life term for embezzlement ekathimerini com Ex Thessaloniki mayor s jail term for embezzlement lightened Municipal Election Results Kaminis Remains Athens Mayor Boutaris in Thessaloniki GreekReporter com ekathimerini com Thessaloniki unveils plans to build Holocaust museum Wikimedia Commons har flere filer relateret til ThessalonikiHentet fra https da wikipedia org w index php title Thessaloniki amp oldid 10826837, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.