fbpx
Wikipedia

Thrakien

Thrakien er et landområde i Sydøsteuropa med kyst mod Sortehavet, Marmarahavet og det Ægæiske Hav. Landet er opkaldt efter thrakere eller trakere (antik græsk Θράκες, græsk thrakes), en gruppe indoeuropæiske (de) stammer, som talte et thrakisk sprog – en knapt dokumenteret gren af den indoeuropæiske sprogfamilie. Disse folk bosatte sig på Balkan i de østlige, centrale og sydlige dele, samt i tilstødende dele af Europa. Samlenavnet thrakere var en benævnelse på mere end 50 kendte stammer med delt kultur og sprog i antikken.

Gammelt historisk kort over Thrakien. Thraciae veteris typvs.
Thrakiens grænser i det moderne Grækenland, Tyrkiet og Bulgarien.

Indholdsfortegnelse

Arkaisk tid

De indoeuropæiske thrakere, som blev betragtet som barbariske og bondske af deres forfinede og urbane græske naboer, havde udviklet avancerede former for musik, poesi, håndværksindustri og kunsthåndværk. Da de var grupperede i småkongedømmer og stammer, opnåede de ingen national identitet undtagen i mindre, dynastiske riger på højden af den græske klassiske tid. Modsvarende gallerne og andre keltiske stammer er det antaget, at de fleste af dem levede enkelt i små befæstede landsbyer på højder i folkeborge. Selv om konceptet som en by ikke blev udviklet før i den romerske tid, tjente nogle større fæstninger også som markeder. Til trods for græsk kolonisering i områder som Byzans, Apollonia og andre byer, synes det som thrakerne undgik urbant liv.

De første græske kolonier i Thrakien blev grundlagt i 700-tallet f.Kr.

Thrakien syd for Donau (undtaget landet for den uafhængige trakiske stamme bessere) blev styret af perserne under Dareios I af Persien i omkring et halvt århundrede. Dareios havde ledet en militærekspedition ind i regionen fra 513 f.Kr. til 512 f.Kr. Perserne kaldte området med thrakerne for Skudra.

Klassisk tid

Ved 400-tallet f.Kr. var thrakerne mange nok til at få Herodot til at kalde dem de talrigeste i verden efter indere og det mægtigste, hvis det ikke havde været for deres mangel på enighed. Thrakerne var i klassisk tid fordelt i et mange grupper og stammer, skønt nogen mægtige thrakiske stater var organiserede, som det ordysiske kongedømme og det dakiske kongedømme i Burebista. En let infanterist fra denne tid blev kaldt for peltast og havde antagelig sin oprindelse i Thrakien.

I den thrakiske subkultur levede asketer i cølibat og blev kaldt ctistae. De tjente som filosofer, præster og profeter og havde øjensynligt en høj position.

Kontakten mellem thrakere og grækere blev forøget, og den græske indflydelse på thrakisk samfund, kultur og håndværk (og modsat) blev styrket. Da thrakisk ikke havde et skriftsprog, benyttede den thrakiske adel og administrationen i nogle regioner græsk, og thrakiske handelsmænd benyttede sig også af græsk som et lingua franca i deres kontakt med ikke-thrakiske stammer. Som et resultat blev en vis hellenisering gennemgående i de følgende århundreder og fik et dybere og mere gennemgående træk ved den makedonske erobring af thrakiske områder i 200-tallet f.Kr.

Før Kongeriget Makedonien ekspanderede, var Thrakien delt østlige, centrale og vestlige dele, efter at perserne trak sig tilbage. En kendt hersker af de østlige thrakere var Kersobleptes, som forsøgte at forøge sin autoritet over mange thrakiske stammer. Han blev til sidst besejret af makedonerne.

Thrakisk civilisation var ikke urban, og de største thrakiske byer var blot store landsbyer. Det eneste forsøg på at bygge en polis var Seuthopolis. Til syvende og sidst var thrakerne ikke typiske bybyggere.

Hellenistisk tid

Gravmalerier af en mulig thrakisk konge, i nærheden af Kazanlak, Bulgarien.

Regionen blev erobret af Filip II af Makedonien i 300-tallet f.Kr. og var underlagt kongeriget Makedonien i et og et halvt århundrede. Lysimakos af diadokerne og andre hellenister herskede over dele af Thrakien til romerne erobrede hele Thrakien. Thrakiske konger var de første, som blev hellenificerede. Græske dragtvaner erstattede gamle thrakiske klæder i en sådan grad, at thrakere så ud som grækere. Efter en tid blev thrakerne helt og holdent hellenificerede. Deres sprog og materielle kultur blev hellenistisk.

I 279 f.Kr. kom keltiske gallere ind i Makedonien, det sydlige Hellas og Thrakien. Indtrængerne blev snart tvunget ud af Makedonien og det sydlige Hellas, men de forblev i Thrakien til slutningen af århundredet. Fra Thrakien kom tre keltiske stammer ind i Anatolien og dannede der et nyt kongedømme, Galatia.

I løbet af Makedonerkrigene blev en konflikt mellem Rom og Thrakien uundgåelig. Ødelæggelsen af de herskende grupper i Makedonien destabiliserede græsk autoritet i Thrakien, og stammehøvdinger begyndte igen at handle uafhængigt. Efter slaget ved Pydna i 168 f.Kr. fik romerne autoritet over Makedonien og styringen over Thrakien blev overtaget af Rom. Hverken thrakerne eller makedonerne havde underkastet sig romersk dominans, og flere oprør indtraf i denne overgangstid. Oprøret under Andriscus, Fjerde makedonerkrig i 149 f.Kr., fik støtte megen fra Thrakien. Flere fjendtlige strejftog ind i Makedonien fortsatte i mange år, skønt der var også flere thrakiske stammer, som villigt allierede sig med Rom, eksempelvis besserne. Efter den Tredje makedonerkrig anerkendte Thrakien stort set romersk autoritet.

Romersk styre

Kort over bispedømmet Thrakien (Dioecesis Thraciae) ca. 400 e.Kr.

Det næsten et og halvt århundrede blev Thrakien gradvis omdannet til en romersk klientstat. Den thrakiske stamme sapaeiene kom i forgrunden oprindeligt under styret under Reskuporis II. Han er kendt for at have ydet militær støtte til både Pompeius og Julius Cæsar, og senere støttede han republikkens hære mod Marcus Antonius og Gaius Octavius i republikkens sidste dage. Reskuporis' arvinger var ofte lige så meget indblandede i politiske skandaler og mord som deres romerske herrer var. En række snigmord på kongelige ændrede det politiske landskab i flere år i den tidlige romerske kejsertid. Flere fraktioner tog kontrol med støtte fra den romerske kejser. Urolighederne standsedes med et snigmord.

Da Reskuporis III i det thrakiske kongedømmet Sapes blev myrdet i år 46 af sin hustru, blev Thrakien officiel en romersk provins styret af en promagistrat og senere af prætorianske præfekter. Roms centrale regeringsautoritet lå i Perinthus, men regioner i provinsen var under kommando af militære underordnet guvernøren. Manglen på store urbane centre gjorde det vanskeligt for romerne at styre, men til sidst blomstrede provinsen under romersk styre. Det synes som romanicering ikke blev gennemført, og at de fleste thrakere var hellenistiske i denne periode.

Romersk autoritet over Thrakien hvilede hovedsagelig på de legioner, som var stationeret i Moesia. Thrakiens befolkning var hovedsagelig bønder, og afstanden til romersk autoritet krævede tilstedeværelse af soldater, som støttede Moesias legioner. I løbet af de næste århundreder blev provinsen periodisk og hyppig invaderet af germanske stammer på vandring. Regimet under Justinian I den Store krævede, at over 100 fæstninger med legioner blev opførte for at støtte forsvaret.

Thrakere i Moesien og Dakien blev gjort til romere, mens det i Det Byzantinske Rige var deres hellenificerede efterkommere, som blandede sig med grækerne. De førstnævnte talte latin og de sidste græsk, om ikke andet som foretrukket andetsprog.

De førhistoriske sprog hos disse folk var allerede forsvundet, og deres kulturelle indflydelse var kraftig reduceret på grund af gentagne barbariske invasioner på Balkan af keltere, hunnere, gotere og sarmatere, fulgt af hellenisering, latinisering og slavisering.

Efter at thrakerne havde været underkastet den græsk-makedonske konge Aleksander den Store og derefter Romerriget, var de fleste thrakere til sidst blevet helleniserede (i provinsen Thrakien) eller latiniserede (i Moesia, Dakia etc). De latiniserede stammer i denne region blev senere den etniske underlag for folkegruppen valakere, som første gang optræder i de historiske dokumenter i 900-tallet e.Kr., og som udviklede sig til nutidens moderne folk i Rumænien og Bulgarien. I 500-tallet havde en del thrakisk-romere og byzantinske grækere, det vil sige helleniserede thrakere syd for floden Donau fået kontakt med slaverne, en ny stor gruppe indvandrere, og de indfødte blev da efterhånden slavificerede.

Thrakien er i dag delt mellem Grækenland, Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet.

 1. Christopher Webber, Angus McBride (2001): The Thracians, 700 BC–AD 46. Osprey Publishing. ISBN 1841763292.
 2. Hornblower, Simon & Spawforth, Antony (1996): The Oxford Classical Dictionary. Oxford University Press, s. 1515: "Fra det 8. århundrede f.Kr. blev kysten af Thrakien koloniseret af grækerne."
 3. Bauer, Susan Wise (2007): The History of the Ancient World: From the Earliest Accounts to the Fall of Rome. W.W. Norton & Company, s. 517: "Megabazus gjorde Thrakien til et nyt persisk satrapi, Skudra."
 4. .
 5. Hansen, Mogens Herman (2005): An Inventory of Archaic and Classical Poleis: An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Foundation. Oxford University Press, s. 888. "Den var ment som en polis, men det er ingen grund til at tænke på at dette var noget andet end en indfødt bosætning.»
 6. Webber, Christopher & McBride, Angus (2001): The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms). Osprey Publishing, s. 1. "De levede nærmest udelukkende i landsbyer; byen Seuthopolis synes at have været den eneste betydningsfulde by i Thrakien, som ikke var oprettet af grækerne (selv om thrakerne ikke byggede befæstede tilflugtssteder)."
 7. Boardman, John; Edwards, I. E. S.; Sollberger, E. & Hammond, N. G. L. (1992): The Cambridge Ancient History, Volume 3, Part 2: The Assyrian and Babylonian Empires and Other States of the Near East, from the Eighth to the Sixth Centuries BC. Cambridge University Press, s. 612: "Thrakien havde kun befæstede områder, og byer som Cabassus ville have været ikke noget mere end store landsbyer. Generelt levede befolkningen i landsbyer og småbebyggelser."
 8. Lazenby, John Francis (2004): The Peloponnesian War: A Military Study (Warfare and History). Routledge, s. 224: "Antagelig havde han et antal fæstninger og gjorde selv nyttig ved at bekæmpe ‘thrakere uden en konge’ på vegne af mere hellenificerede thrakiske konger og deres græske naboer..."
 9. Webber, Christopher & McBride, Angus: The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms). Osprey Publishing, 2001, s. 19.
 10. Quiles, Carlos (2007): A Grammar of Modern Indo-European. Carlos Quiles Casas, ISBN 8461176391, s. 76: "De fleste thrakere blev til sidst hellenificerede – i provinsen Thrakien – eller romerificerede – Moesia, Dakia, etc – med de sidste levninger, som overlevede i fjerntliggende områder til 5. århundrede."
 11. Quiles, s. 76. "De fleste thrakere blev til sidst helleniserede (i provinsen Thrakien)."

Koordinater:42°N26°Ø /42°N 26°Ø /42; 26

Thrakien
thrakien, sprog, overvåg, rediger, landområde, sydøsteuropa, kyst, sortehavet, marmarahavet, Ægæiske, landet, opkaldt, efter, thrakere, eller, trakere, antik, græsk, Θράκες, græsk, thrakes, gruppe, indoeuropæiske, stammer, talte, thrakisk, sprog, knapt, dokume. Thrakien Sprog Overvag Rediger Thrakien er et landomrade i Sydosteuropa med kyst mod Sortehavet Marmarahavet og det AEgaeiske Hav Landet er opkaldt efter thrakere eller trakere antik graesk 8rakes graesk thrakes en gruppe indoeuropaeiske de stammer som talte et thrakisk sprog en knapt dokumenteret gren af den indoeuropaeiske sprogfamilie Disse folk bosatte sig pa Balkan i de ostlige centrale og sydlige dele samt i tilstodende dele af Europa 1 Samlenavnet thrakere var en benaevnelse pa mere end 50 kendte stammer med delt kultur og sprog i antikken Gammelt historisk kort over Thrakien Thraciae veteris typvs Thrakiens graenser i det moderne Graekenland Tyrkiet og Bulgarien Indholdsfortegnelse 1 Historie 1 1 Arkaisk tid 1 2 Klassisk tid 1 3 Hellenistisk tid 1 4 Romersk styre 2 Tab af sprog og etnicitet 3 Moderne tid 4 Referencer 5 Eksterne henvisningerHistorie RedigerArkaisk tid Rediger De indoeuropaeiske thrakere som blev betragtet som barbariske og bondske af deres forfinede og urbane graeske naboer havde udviklet avancerede former for musik poesi handvaerksindustri og kunsthandvaerk Da de var grupperede i smakongedommer og stammer opnaede de ingen national identitet undtagen i mindre dynastiske riger pa hojden af den graeske klassiske tid Modsvarende gallerne og andre keltiske stammer er det antaget at de fleste af dem levede enkelt i sma befaestede landsbyer pa hojder i folkeborge Selv om konceptet som en by ikke blev udviklet for i den romerske tid tjente nogle storre faestninger ogsa som markeder Til trods for graesk kolonisering i omrader som Byzans Apollonia og andre byer synes det som thrakerne undgik urbant liv De forste graeske kolonier i Thrakien blev grundlagt i 700 tallet f Kr 2 Thrakien syd for Donau undtaget landet for den uafhaengige trakiske stamme bessere blev styret af perserne under Dareios I af Persien i omkring et halvt arhundrede Dareios havde ledet en militaerekspedition ind i regionen fra 513 f Kr til 512 f Kr Perserne kaldte omradet med thrakerne for Skudra 3 Klassisk tid Rediger Ved 400 tallet f Kr var thrakerne mange nok til at fa Herodot 4 til at kalde dem de talrigeste i verden efter indere og det maegtigste hvis det ikke havde vaeret for deres mangel pa enighed Thrakerne var i klassisk tid fordelt i et mange grupper og stammer skont nogen maegtige thrakiske stater var organiserede som det ordysiske kongedomme og det dakiske kongedomme i Burebista En let infanterist fra denne tid blev kaldt for peltast og havde antagelig sin oprindelse i Thrakien I den thrakiske subkultur levede asketer i colibat og blev kaldt ctistae De tjente som filosofer praester og profeter og havde ojensynligt en hoj position Kontakten mellem thrakere og graekere blev foroget og den graeske indflydelse pa thrakisk samfund kultur og handvaerk og modsat blev styrket Da thrakisk ikke havde et skriftsprog benyttede den thrakiske adel og administrationen i nogle regioner graesk og thrakiske handelsmaend benyttede sig ogsa af graesk som et lingua franca i deres kontakt med ikke thrakiske stammer Som et resultat blev en vis hellenisering gennemgaende i de folgende arhundreder og fik et dybere og mere gennemgaende traek ved den makedonske erobring af thrakiske omrader i 200 tallet f Kr For Kongeriget Makedonien ekspanderede var Thrakien delt ostlige centrale og vestlige dele efter at perserne trak sig tilbage En kendt hersker af de ostlige thrakere var Kersobleptes som forsogte at foroge sin autoritet over mange thrakiske stammer Han blev til sidst besejret af makedonerne Thrakisk civilisation var ikke urban og de storste thrakiske byer var blot store landsbyer Det eneste forsog pa at bygge en polis var Seuthopolis 5 6 Til syvende og sidst var thrakerne ikke typiske bybyggere 7 Hellenistisk tid Rediger Gravmalerier af en mulig thrakisk konge i naerheden af Kazanlak Bulgarien Regionen blev erobret af Filip II af Makedonien i 300 tallet f Kr og var underlagt kongeriget Makedonien i et og et halvt arhundrede Lysimakos af diadokerne og andre hellenister herskede over dele af Thrakien til romerne erobrede hele Thrakien Thrakiske konger var de forste som blev hellenificerede 8 Graeske dragtvaner erstattede gamle thrakiske klaeder i en sadan grad at thrakere sa ud som graekere 9 Efter en tid blev thrakerne helt og holdent hellenificerede 10 Deres sprog og materielle kultur blev hellenistisk I 279 f Kr kom keltiske gallere ind i Makedonien det sydlige Hellas og Thrakien Indtraengerne blev snart tvunget ud af Makedonien og det sydlige Hellas men de forblev i Thrakien til slutningen af arhundredet Fra Thrakien kom tre keltiske stammer ind i Anatolien og dannede der et nyt kongedomme Galatia I lobet af Makedonerkrigene blev en konflikt mellem Rom og Thrakien uundgaelig Odelaeggelsen af de herskende grupper i Makedonien destabiliserede graesk autoritet i Thrakien og stammehovdinger begyndte igen at handle uafhaengigt Efter slaget ved Pydna i 168 f Kr fik romerne autoritet over Makedonien og styringen over Thrakien blev overtaget af Rom Hverken thrakerne eller makedonerne havde underkastet sig romersk dominans og flere opror indtraf i denne overgangstid Oproret under Andriscus Fjerde makedonerkrig i 149 f Kr fik stotte megen fra Thrakien Flere fjendtlige strejftog ind i Makedonien fortsatte i mange ar skont der var ogsa flere thrakiske stammer som villigt allierede sig med Rom eksempelvis besserne Efter den Tredje makedonerkrig anerkendte Thrakien stort set romersk autoritet Romersk styre Rediger Kort over bispedommet Thrakien Dioecesis Thraciae ca 400 e Kr Det naesten et og halvt arhundrede blev Thrakien gradvis omdannet til en romersk klientstat Den thrakiske stamme sapaeiene kom i forgrunden oprindeligt under styret under Reskuporis II Han er kendt for at have ydet militaer stotte til bade Pompeius og Julius Caesar og senere stottede han republikkens haere mod Marcus Antonius og Gaius Octavius i republikkens sidste dage Reskuporis arvinger var ofte lige sa meget indblandede i politiske skandaler og mord som deres romerske herrer var En raekke snigmord pa kongelige aendrede det politiske landskab i flere ar i den tidlige romerske kejsertid Flere fraktioner tog kontrol med stotte fra den romerske kejser Urolighederne standsedes med et snigmord Da Reskuporis III i det thrakiske kongedommet Sapes blev myrdet i ar 46 af sin hustru blev Thrakien officiel en romersk provins styret af en promagistrat og senere af praetorianske praefekter Roms centrale regeringsautoritet la i Perinthus men regioner i provinsen var under kommando af militaere underordnet guvernoren Manglen pa store urbane centre gjorde det vanskeligt for romerne at styre men til sidst blomstrede provinsen under romersk styre Det synes som romanicering ikke blev gennemfort og at de fleste thrakere var hellenistiske i denne periode Romersk autoritet over Thrakien hvilede hovedsagelig pa de legioner som var stationeret i Moesia Thrakiens befolkning var hovedsagelig bonder og afstanden til romersk autoritet kraevede tilstedevaerelse af soldater som stottede Moesias legioner I lobet af de naeste arhundreder blev provinsen periodisk og hyppig invaderet af germanske stammer pa vandring Regimet under Justinian I den Store kraevede at over 100 faestninger med legioner blev opforte for at stotte forsvaret Thrakere i Moesien og Dakien blev gjort til romere mens det i Det Byzantinske Rige var deres hellenificerede efterkommere som blandede sig med graekerne De forstnaevnte talte latin og de sidste graesk om ikke andet som foretrukket andetsprog Tab af sprog og etnicitet RedigerDe forhistoriske sprog hos disse folk var allerede forsvundet og deres kulturelle indflydelse var kraftig reduceret pa grund af gentagne barbariske invasioner pa Balkan af keltere hunnere gotere og sarmatere fulgt af hellenisering latinisering og slavisering Efter at thrakerne havde vaeret underkastet den graesk makedonske konge Aleksander den Store og derefter Romerriget var de fleste thrakere til sidst blevet helleniserede i provinsen Thrakien 11 eller latiniserede i Moesia Dakia etc De latiniserede stammer i denne region blev senere den etniske underlag for folkegruppen valakere som forste gang optraeder i de historiske dokumenter i 900 tallet e Kr og som udviklede sig til nutidens moderne folk i Rumaenien og Bulgarien I 500 tallet havde en del thrakisk romere og byzantinske graekere det vil sige helleniserede thrakere syd for floden Donau faet kontakt med slaverne en ny stor gruppe indvandrere og de indfodte blev da efterhanden slavificerede Moderne tid RedigerThrakien er i dag delt mellem Graekenland Bulgarien Rumaenien og Tyrkiet Referencer Rediger Christopher Webber Angus McBride 2001 The Thracians 700 BC AD 46 Osprey Publishing ISBN 1841763292 Hornblower Simon amp Spawforth Antony 1996 The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press s 1515 Fra det 8 arhundrede f Kr blev kysten af Thrakien koloniseret af graekerne Bauer Susan Wise 2007 The History of the Ancient World From the Earliest Accounts to the Fall of Rome W W Norton amp Company s 517 Megabazus gjorde Thrakien til et nyt persisk satrapi Skudra Herodot Histories Book V Hansen Mogens Herman 2005 An Inventory of Archaic and Classical Poleis An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Foundation Oxford University Press s 888 Den var ment som en polis men det er ingen grund til at taenke pa at dette var noget andet end en indfodt bosaetning Webber Christopher amp McBride Angus 2001 The Thracians 700 BC AD 46 Men at Arms Osprey Publishing s 1 De levede naermest udelukkende i landsbyer byen Seuthopolis synes at have vaeret den eneste betydningsfulde by i Thrakien som ikke var oprettet af graekerne selv om thrakerne ikke byggede befaestede tilflugtssteder Boardman John Edwards I E S Sollberger E amp Hammond N G L 1992 The Cambridge Ancient History Volume 3 Part 2 The Assyrian and Babylonian Empires and Other States of the Near East from the Eighth to the Sixth Centuries BC Cambridge University Press s 612 Thrakien havde kun befaestede omrader og byer som Cabassus ville have vaeret ikke noget mere end store landsbyer Generelt levede befolkningen i landsbyer og smabebyggelser Lazenby John Francis 2004 The Peloponnesian War A Military Study Warfare and History Routledge s 224 Antagelig havde han et antal faestninger og gjorde selv nyttig ved at bekaempe thrakere uden en konge pa vegne af mere hellenificerede thrakiske konger og deres graeske naboer Webber Christopher amp McBride Angus The Thracians 700 BC AD 46 Men at Arms Osprey Publishing 2001 s 19 Quiles Carlos 2007 A Grammar of Modern Indo European Carlos Quiles Casas ISBN 8461176391 s 76 De fleste thrakere blev til sidst hellenificerede i provinsen Thrakien eller romerificerede Moesia Dakia etc med de sidste levninger som overlevede i fjerntliggende omrader til 5 arhundrede Quiles s 76 De fleste thrakere blev til sidst helleniserede i provinsen Thrakien Eksterne henvisninger RedigerThrakien i Salmonsens Konversationsleksikon 2 udgave 1927 Koordinater 42 N 26 O 42 N 26 O 42 26Hentet fra https da wikipedia org w index php title Thrakien amp oldid 10347056, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.