fbpx
Wikipedia

Thyge Axelsen Brahe (hofjunker)

Der er flere personer med dette navn, se Thyge Brahe.

Thyge Axelsen Brahe (1. januar 1593- 22. august 1640) var en dansk adelsmand og godsejer.

Thyge Axelsen Brahe

Personlig information
Født 1. januar 1593
Død 22. august 1640 (47 år)
Far Axel Ottesen Brahe
Søskende Sophie Axelsdatter Brahe
Information med symbolet hentes fra Wikidata.Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Thyge Axelsen Brahe blev født på Odensegaard, hvor hans fader, Axel Ottesen Brahe, da var lensmand. I 1615 blev han hofjunker, men tog 3 år efter afsked fra hove for at ægte den 17-årige Birgitte Brock, datter af den bekendte dagbogsforfatter Eske Brock. Brylluppet stod 6. september 1618, og året efter forlenedes Brahe med Skive Len, som han 1632 ombyttede med Tryggevælde. Fru Birgitte døde 4. august 1639, og hendes død gjorde megen opsigt, i det den formentes at skyldes en urigtig behandling fra vedkommende læges side, hvorfor også Brahe siden rejste tiltale mod denne, men lod på andres forbøn atter sagen falde. Fru Birgitte har efterladt sig et sjælden smukt eftermæle som en ualmindelig from, godgørende kvinde, til hvis ros det blandt andet må fremhæves, at hun på Mattrup lod indrette en skole for bønderbørnene. Hendes ægtefælle overlevede kun kort sin hustru, thi han døde alt året efter under et ophold på Vedtofte.

Han skal have haft megen sans for videnskabelig syssel og navnlig have delt sin store farbroders og navnes lyst til astronomien; det var ham, der foranledigede, at den lærde Ole Worm udgav sin forklaring over den bekendte runesten på Tryggevælde. Derimod var han en meget slet husholder, og skjønt han havde arvet betydelige godser, nemlig Tostrup og Gundestrup i Skåne efter sin faders slægt, Mattrup i Jylland og Eskebjerg og Vedtofte i Fyen efter moderen, Kirsten Hardenberg, samt Vemmetofte i Sjælland og måske Alnerup, Ellinge og Ørtofte i Skåne efter sin svigerfader, så at hans jordegods beløb sig til henved 3000 tønder hartkorn, undgik han dog ikke den økonomiske ruin, som på den tid hjemsøgte den langt overvejende del af hans standsfæller. Letsindige forløfter for slægt og venner ødelagde hans kår så grundig, at der ved hans død fandtes en gæld på 360 000 kroner. En del af arvingerne vilde derfor have arven og gælden frasagt, andre ikke, og derved foranledigedes et skandaløst optrin ved hans jordefærd i Sankt Knuds Kirke i Odense.

Thyge Axelsen Brahe (hofjunker)
thyge, axelsen, brahe, hofjunker, dansk, hofjunker, sprog, overvåg, rediger, flere, personer, dette, navn, thyge, brahe, thyge, axelsen, brahe, januar, 1593, august, 1640, dansk, adelsmand, godsejer, thyge, axelsen, brahepersonlig, informationfødt1, januar1593. Thyge Axelsen Brahe hofjunker dansk hofjunker Sprog Overvag Rediger Der er flere personer med dette navn se Thyge Brahe Thyge Axelsen Brahe 1 januar 1593 22 august 1640 var en dansk adelsmand og godsejer Thyge Axelsen BrahePersonlig informationFodt1 januar1593Dod22 august1640 47 ar FarAxel Ottesen BraheSoskendeSophie Axelsdatter BraheInformation med symbolet hentes fra Wikidata Kildehenvisninger foreligger sammesteds rediger pa Wikidata Thyge Axelsen Brahe blev fodt pa Odensegaard hvor hans fader Axel Ottesen Brahe da var lensmand I 1615 blev han hofjunker men tog 3 ar efter afsked fra hove for at aegte den 17 arige Birgitte Brock datter af den bekendte dagbogsforfatter Eske Brock Brylluppet stod 6 september 1618 og aret efter forlenedes Brahe med Skive Len som han 1632 ombyttede med Tryggevaelde Fru Birgitte dode 4 august 1639 og hendes dod gjorde megen opsigt i det den formentes at skyldes en urigtig behandling fra vedkommende laeges side hvorfor ogsa Brahe siden rejste tiltale mod denne men lod pa andres forbon atter sagen falde Fru Birgitte har efterladt sig et sjaelden smukt eftermaele som en ualmindelig from godgorende kvinde til hvis ros det blandt andet ma fremhaeves at hun pa Mattrup lod indrette en skole for bonderbornene Hendes aegtefaelle overlevede kun kort sin hustru thi han dode alt aret efter under et ophold pa Vedtofte Han skal have haft megen sans for videnskabelig syssel og navnlig have delt sin store farbroders og navnes lyst til astronomien det var ham der foranledigede at den laerde Ole Worm udgav sin forklaring over den bekendte runesten pa Tryggevaelde Derimod var han en meget slet husholder og skjont han havde arvet betydelige godser nemlig Tostrup og Gundestrup i Skane efter sin faders slaegt Mattrup i Jylland og Eskebjerg og Vedtofte i Fyen efter moderen Kirsten Hardenberg samt Vemmetofte i Sjaelland og maske Alnerup Ellinge og Ortofte i Skane efter sin svigerfader sa at hans jordegods belob sig til henved 3000 tonder hartkorn undgik han dog ikke den okonomiske ruin som pa den tid hjemsogte den langt overvejende del af hans standsfaeller Letsindige forlofter for slaegt og venner odelagde hans kar sa grundig at der ved hans dod fandtes en gaeld pa 360 000 kroner En del af arvingerne vilde derfor have arven og gaelden frasagt andre ikke og derved foranledigedes et skandalost optrin ved hans jordefaerd i Sankt Knuds Kirke i Odense Kilder RedigerBrahe Tyge i Dansk Biografisk Leksikon 1 udgave bind 2 1888 forfattet af A ThisetHentet fra https da wikipedia org w index php title Thyge Axelsen Brahe hofjunker amp oldid 10445686, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.