fbpx
Wikipedia

Thyge de Thygeson

Thyge Georg Carl Frederik de Thygeson (7. april 1806 i Christianssand31. marts 1905) var en dansk godsejer og politiker.

Thyge de Thygeson

Personlig information
Født 7. april 1806
Død 31. marts 1905 (98 år)
Information med symbolet hentes fra Wikidata.Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Thygeson, der var søn af stiftamtmand Niels Emanuel de Thygeson, blev født 1806 i Christianssand. Ved faderens forflyttelse kom han senere til Christiania og 1814 til Danmark. Som dreng lærte han fortrinsvis latin og jagt og blev dernæst efter nogen tids undervisning i Sorø Skole dimitteret til Akademiet som student 1826; blandt klassekammeraterne var Carl Bagger, hvis Halvor Thyesen i Min Broders Levnet fra 1835 vel har en del til fælles med Thygeson. Efter at have taget Anden Eksamen i Sorø blev han uddannet praktisk i skovbrug og jagt, dog fortrinsvis det sidste, i Nordsjælland. Ved auktionen over Stamhuset Mattrup 1829 købte Tygeson Mattrup og Våbenholm godser, som han dog for største delen solgte 1851. Kort herefter købte han Damgård og Hennebjerg (ved Fredericia), som han til det sidste besad sammen med Ring Skov og et lille pengefideikommis.

Ved forholdenes magt blev Thygeson ført ind på praktisk landbrug, husdyrbrug og skovbrug. Med stor iver kastede han sig over disse virksomheder, deltog med liv i forhandlingerne ved landmandsforsamlinger, blev 1840 jægermester, 1846 hofjægermester og meldte sig ved krigens udbrud 1848 som frivillig. Da Hans Christian Riegels var død, overdrog indenrigsminister D.G. Monrad 1861 det overordnede tilsyn med træplantningen i klitterne til Thygeson, der ikke fandtes mellem de talrige ansøgere. Ved Klitvæsenets omordning i 1867 blev Thygeson udnævnt til klitinspektør. 1864-66 var han folkevalgt medlem af Rigsrådets Landsting, og fra 1868 til sin død var han kongevalgt medlem af Rigsdagens Landsting, hvor han stedse sluttede sig til Højre.

1869 blev han udnævnt til kammerherre, 1871 fik han Kommandørkorset af 2. grad, 1878 af 1. grad, 1896 Fortjenstmedaljen i guld. Som klitinspektør virkede Thygeson med stor kraft for sandflugtens dæmpning, og under hans ledelse blev der indtaget til beplantning, især med bjergfyr, henved 4 kvadratmile i de jyske klitter; til sin høje alder har han arbejdet med ungdommelig fyrighed, stadig optaget af at finde nye planer og arbejdsmåder. Ved sin død som 98-årig var han stadig medlem af tinget og er dermed det ældste medlem af den danske Rigsdag nogensinde.

28. august 1838 ægtede Thygeson Regine Vilhelmine Margrethe Feddersen (22. marts 1817 – 5. december 1875), datter af etatsråd og toldinspektør P.A.H. Feddersen. Han døde 31. marts 1905.

  1. Årbog for lokal- og kulturhistori på Nordvestfyn, 1998, Peter Storm, "Når det igen er sommer i Danmark", side 19-26, side 20


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til mere nutidig sprog, og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen, dette angives som f.x:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=http://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.

Thyge de Thygeson
thyge, thygeson, sprog, overvåg, rediger, thyge, georg, carl, frederik, thygeson, april, 1806, christianssand, marts, 1905, dansk, godsejer, politiker, personlig, informationfødt7, april1806død31, marts1905, information, symbolet, hentes, wikidata, kildehenvis. Thyge de Thygeson Sprog Overvag Rediger Thyge Georg Carl Frederik de Thygeson 7 april 1806 i Christianssand 31 marts 1905 var en dansk godsejer og politiker Thyge de ThygesonPersonlig informationFodt7 april1806Dod31 marts1905 98 ar Information med symbolet hentes fra Wikidata Kildehenvisninger foreligger sammesteds rediger pa Wikidata Thygeson der var son af stiftamtmand Niels Emanuel de Thygeson blev fodt 1806 i Christianssand Ved faderens forflyttelse kom han senere til Christiania og 1814 til Danmark Som dreng laerte han fortrinsvis latin og jagt og blev dernaest efter nogen tids undervisning i Soro Skole dimitteret til Akademiet som student 1826 blandt klassekammeraterne var Carl Bagger hvis Halvor Thyesen i Min Broders Levnet fra 1835 vel har en del til faelles med Thygeson 1 Efter at have taget Anden Eksamen i Soro blev han uddannet praktisk i skovbrug og jagt dog fortrinsvis det sidste i Nordsjaelland Ved auktionen over Stamhuset Mattrup 1829 kobte Tygeson Mattrup og Vabenholm godser som han dog for storste delen solgte 1851 Kort herefter kobte han Damgard og Hennebjerg ved Fredericia som han til det sidste besad sammen med Ring Skov og et lille pengefideikommis Ved forholdenes magt blev Thygeson fort ind pa praktisk landbrug husdyrbrug og skovbrug Med stor iver kastede han sig over disse virksomheder deltog med liv i forhandlingerne ved landmandsforsamlinger blev 1840 jaegermester 1846 hofjaegermester og meldte sig ved krigens udbrud 1848 som frivillig Da Hans Christian Riegels var dod overdrog indenrigsminister D G Monrad 1861 det overordnede tilsyn med traeplantningen i klitterne til Thygeson der ikke fandtes mellem de talrige ansogere Ved Klitvaesenets omordning i 1867 blev Thygeson udnaevnt til klitinspektor 1864 66 var han folkevalgt medlem af Rigsradets Landsting og fra 1868 til sin dod var han kongevalgt medlem af Rigsdagens Landsting hvor han stedse sluttede sig til Hojre 1869 blev han udnaevnt til kammerherre 1871 fik han Kommandorkorset af 2 grad 1878 af 1 grad 1896 Fortjenstmedaljen i guld Som klitinspektor virkede Thygeson med stor kraft for sandflugtens daempning og under hans ledelse blev der indtaget til beplantning isaer med bjergfyr henved 4 kvadratmile i de jyske klitter til sin hoje alder har han arbejdet med ungdommelig fyrighed stadig optaget af at finde nye planer og arbejdsmader Ved sin dod som 98 arig var han stadig medlem af tinget og er dermed det aeldste medlem af den danske Rigsdag nogensinde 28 august 1838 aegtede Thygeson Regine Vilhelmine Margrethe Feddersen 22 marts 1817 5 december 1875 datter af etatsrad og toldinspektor P A H Feddersen Han dode 31 marts 1905 Kilder RedigerAdolf Oppermann Thygeson Thyge Georg Carl Frederik i C F Bricka red Dansk Biografisk Lexikon Kobenhavn Gyldendal 1887 1905 Soransk Tidsskrift 1875 Hojskolebladet XXI 467 A Oppermann Bidrag til det danske Skovbrugs Historie 1786 1886 Tidsskrift for Skovbrug XII Niels Bransager Den danske Regering og Rigsdag 1901 Arbog for lokal og kulturhistori pa Nordvestfyn 1998 Peter Storm Nar det igen er sommer i Danmark side 19 26 side 20Eksterne henvisninger RedigerThyge de Thygeson pa gravsted dk Denne artikel bygger hovedsagelig pa biografi er i 1 udgave af Dansk Biografisk Leksikon udgivet af C F Bricka Gyldendal 1887 1905 Du kan hjaelpe Wikipedia ved at ajourfore sproget og indholdet af denne artikel Nar en omskrivning af teksten til mere nutidig sprog og wikificeringen er foretaget skal der anfores en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL jf stilmanualen dette angives som f x Kilde forfatter Navn titel Efternavn Fornavn url http runeberg org dbl work Dansk Biografisk Leksikon udgave 1 bind I til XIX side xxx besogsdato dags dato og herefter indsaettelse af Kategori Artikler fra 1 udgave af Dansk biografisk leksikon i stedet for DBL skabelonen Hentet fra https da wikipedia org w index php title Thyge de Thygeson amp oldid 10298667, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.