fbpx
Wikipedia

Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen.

En trussel er en verbal eller fysisk ytring (kropssprog) der kan forstås som angivende en hensigt at påføre en anden en skade eller en straf. Truslen kan være en form for afpresning, således at hvis personen, den rettes mod, udfører eller ikke udfører en given handling, så vil truslen blive realiseret. Trusler fremsættes ofte under krig, røverier, voldtægter og andre forbrydelser, men kan også stå alene. I Danmark er det ulovligt at fremsætte trusler ifølge Straffelovens § 266, hvis det, man truer med, er ulovligt:

Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Bestemmelsens grundtanke er, at dén, der fremsætter trusler mod en andens liv, legeme eller helbred, må forvente en efter danske forhold forholdsvis streng straf.

Indholdsfortegnelse

Det objektive gerningsindhold er fremsættelsen af selve truslen (i ord eller ved adfærd). Det er en betingelse for at bringe § 266 i anvendelse, at truslen er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres:

  • Liv
  • Helbred eller
  • Velfærd

”Egnet til” er en objektiv, konkret vurdering (efter omstændighederne kan tidligere omgangstone blandt parterne være relevant). Truslen behøver ikke rent faktisk at have denne virkning og ej heller at ville have været egnet til at fremkalde alvorligt frygt hos gerningsmanden selv.

Fuldbyrdelsen sker ved fremsættelsen af truslen – altså før den har virket (modsat § 260)

De subjektive betingelser er følgende:

  • Forsæt til fremsættelse af truslen (dvs. til at den virker truende) (ej forsæt til at realisere truslen)
  • Kendskab til de momenter, som gør, at den vurderes, som egnet til at fremkalde den alvorlige frygt (misforståelse = egentlig retsvildfarelse)
  • Kendskab til de momenter, som gør, at handlingen, der trues med, er strafbar (misforståelse = egentlig retsvildfarelse)

Hvis gerningsmanden har forsæt til, at truslen skal virke handlingsbestemmende, vil § 260 ofte være relevant. Der kan godt straffes i sammenstød (både §§ 260 og 266), men det er ikke givet, at der straffes i sammenstød. §266 vil ofte absorberes i § 288, § 281, § 216, § 217 eller § 260.

Trusler kan også være mere abstrakte og beskrive en mere generel fare for et eller flere individer, eksempelvis en terrortrussel.

trussel, sprog, overvåg, rediger, denne, artikel, omhandler, overvejende, eller, alene, danske, forhold, hjælp, gerne, gøre, artiklen, mere, almen, trussel, verbal, eller, fysisk, ytring, kropssprog, forstås, angivende, hensigt, påføre, anden, skade, eller, st. Trussel Sprog Overvag Rediger Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold Hjaelp gerne med at gore artiklen mere almen En trussel er en verbal eller fysisk ytring kropssprog der kan forstas som angivende en hensigt at pafore en anden en skade eller en straf Truslen kan vaere en form for afpresning saledes at hvis personen den rettes mod udforer eller ikke udforer en given handling sa vil truslen blive realiseret Trusler fremsaettes ofte under krig roverier voldtaegter og andre forbrydelser men kan ogsa sta alene I Danmark er det ulovligt at fremsaette trusler ifolge Straffelovens 266 hvis det man truer med er ulovligt Overtraedelser af straffeloven 114Terrorparagraffen 119Vold mod personer i offentlig tjeneste 123Vidnetrusler 171 2Dokumentfalsk 180 2Brandstiftelse 203 4Hasardspil 216Voldtaegt 222Seksuelt misbrug af born 232Blufaerdighedskraenkelse 235Borneporno 237Drab 244Vold 245 aKvindelig omskaering 261Frihedsberovelse 263Brevhemmelighed og aflytning 264 dPrivatlivets fred 266Trusler 266 bRacismeparagraffen 267AErekraenkelse 268Bagvaskelse 276Tyveri 277Ulovlig omgang med hittegods 278Underslaeb 279Bedrageri 280Mandatsvig 281Afpresning 282Ager 283Skyldnersvig 288Roveri 291Haervaerk 293Brugstyveri 299 bOphavsretskraenkelser af saerlig grov karaktervdr Den som pa en made der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv helbred eller velfaerd truer med at foretage en strafbar handling straffes med bode eller faengsel indtil 2 ar Bestemmelsens grundtanke er at den der fremsaetter trusler mod en andens liv legeme eller helbred ma forvente en efter danske forhold forholdsvis streng straf Indholdsfortegnelse 1 Objektive betingelser 2 Subjektive betingelser 3 Sammenstod og absorbering 4 Andre former for truslerObjektive betingelser RedigerDet objektive gerningsindhold er fremsaettelsen af selve truslen i ord eller ved adfaerd Det er en betingelse for at bringe 266 i anvendelse at truslen er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres Liv Helbred eller Velfaerd Egnet til er en objektiv konkret vurdering efter omstaendighederne kan tidligere omgangstone blandt parterne vaere relevant Truslen behover ikke rent faktisk at have denne virkning og ej heller at ville have vaeret egnet til at fremkalde alvorligt frygt hos gerningsmanden selv Fuldbyrdelsen sker ved fremsaettelsen af truslen altsa for den har virket modsat 260 Subjektive betingelser RedigerDe subjektive betingelser er folgende Forsaet til fremsaettelse af truslen dvs til at den virker truende ej forsaet til at realisere truslen Kendskab til de momenter som gor at den vurderes som egnet til at fremkalde den alvorlige frygt misforstaelse egentlig retsvildfarelse Kendskab til de momenter som gor at handlingen der trues med er strafbar misforstaelse egentlig retsvildfarelse Sammenstod og absorbering RedigerHvis gerningsmanden har forsaet til at truslen skal virke handlingsbestemmende vil 260 ofte vaere relevant Der kan godt straffes i sammenstod bade 260 og 266 men det er ikke givet at der straffes i sammenstod 266 vil ofte absorberes i 288 281 216 217 eller 260 Andre former for trusler RedigerTrusler kan ogsa vaere mere abstrakte og beskrive en mere generel fare for et eller flere individer eksempelvis en terrortrussel Hentet fra https da wikipedia org w index php title Trussel amp oldid 10615104, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.