fbpx
Wikipedia

Uland

Uland (sammentrækning af betegnelsen underudviklet land, sidenhen omtolket til udviklingsland) er en betegnelse for et land, der endnu ikke har gennemløbet industrialisering, som ofte har problemer med hungersnød, sygdom, fattigdom og befolkningsoverskud, og er teknisk, økonomisk og industrielt tilbagestående, ofte med en dårlig infrastruktur, en ensidig eksport og et lavt uddannelsesniveau (især om landene i Afrika, Asien og Latinamerika). Betegnelsen den tredje verden er ofte et synonym for uland.

Lande med grønt opfylder pr. 2014 IMF's kriterier som værende ulande. Lysegrønne lande (Cuba, Sydsudan, Nordkorea og Vestsahara) er ikke vurderet. Røde lande (Letland, Litauen og Kroatien) har ændret status fra ulande til i-lande.

Det er svært i dag at karakterisere hvilke lande der er ulande og hvilke der ikke er. Størstedelen af landene syd for Sahara betegnes i dag som ulande og det samme gælder for fx Bangladesh. Til trods for dette har mange udviklingslande stor fremgang – bl.a. Kina, som har en af de hurtigst voksende økonomier og befolkningstilvækster, ligesom Polen af IMF anses som et uland.

Der findes en lang række mål for et lands velstand, fx BNP pr. indbygger, men det kan dække over store indkomstforskelle.

Et andet mål er FN's HDI (Human Development Index) som bygger på middellevetid, BNP, uddannelsesniveau mv.

  1. Den Danske Ordbog: "Oprindelse: "Først sammentrækning af underudviklet land, senere afkortning af udviklingsland."
  2. Nye Ord 1955-98, Dansk Sprognævn: "Oprindelse: "Underudviklet land; senere omtolket til: udviklingsland."
  3. Den Danske Betydningsordbog: "Betegnelse for et land, som endnu ikke har gennemløbet industrialisering, og som ofte har problemer med hungersnød, sygdom, fattigdom og befolkningsoverskud."
  4. Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog: "Land som er tilbagestående med hensyn til teknisk udvikling."
  5. Den Danske Ordbog: "Teknisk, økonomisk og industrielt tilbagestående land, ofte med en dårlig infrastruktur, en ensidig eksport og et lavt uddannelsesniveau – især om lande i Afrika, Asien og Latinamerika."


Uland
uland, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, land, sammentrækning, betegnelsen, underudviklet, land, sidenhen, omtolket, udviklingsland, betegnelse, land, endnu, ikke, gennemløbet, industrialisering, ofte, problemer, hungersnød, sygdom, fattigdom, befolkningso. Uland Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra U land Uland sammentraekning af betegnelsen underudviklet land 1 2 sidenhen omtolket 2 til udviklingsland 1 2 er en betegnelse for et land der endnu ikke har gennemlobet industrialisering som ofte har problemer med hungersnod sygdom fattigdom og befolkningsoverskud 3 og er teknisk 4 okonomisk og industrielt tilbagestaende ofte med en darlig infrastruktur en ensidig eksport og et lavt uddannelsesniveau isaer om landene i Afrika Asien og Latinamerika 5 Betegnelsen den tredje verden er ofte et synonym for uland 6 Lande med gront opfylder pr 2014 IMF s kriterier som vaerende ulande Lysegronne lande Cuba Sydsudan Nordkorea og Vestsahara er ikke vurderet Rode lande Letland Litauen og Kroatien har aendret status fra ulande til i lande Det er svaert i dag at karakterisere hvilke lande der er ulande og hvilke der ikke er Storstedelen af landene syd for Sahara betegnes i dag som ulande og det samme gaelder for fx Bangladesh Til trods for dette har mange udviklingslande stor fremgang bl a Kina som har en af de hurtigst voksende okonomier og befolkningstilvaekster ligesom Polen af IMF anses som et uland Der findes en lang raekke mal for et lands velstand fx BNP pr indbygger men det kan daekke over store indkomstforskelle Et andet mal er FN s HDI Human Development Index som bygger pa middellevetid BNP uddannelsesniveau mv Se ogsa RedigerBananrepublik Den Tredje Verden Iland industrialiseret land Udvikling Udvikling er Danidas gratisavis der bringer nyheder om dansk udviklingsbistand Referencer Rediger a b Oprindelse af opslagsordet uland iDen Danske Ordbog Oprindelse Forst sammentraekning af underudviklet land senere afkortning af udviklingsland a b c Oprindelse af opslagsordet uland iNye Ord 1955 98 Dansk Sprognaevn Oprindelse Underudviklet land senere omtolket til udviklingsland Betydning af opslagsordet uland iDen Danske Betydningsordbog Betegnelse for et land som endnu ikke har gennemlobet industrialisering og som ofte har problemer med hungersnod sygdom fattigdom og befolkningsoverskud Betydning af opslagsordet uland iPolitikens Retskrivnings og Betydningsordbog Land som er tilbagestaende med hensyn til teknisk udvikling Betydning af opslagsordet uland iDen Danske Ordbog Teknisk okonomisk og industrielt tilbagestaende land ofte med en darlig infrastruktur en ensidig eksport og et lavt uddannelsesniveau isaer om lande i Afrika Asien og Latinamerika Synonymer for ordet uland i Den Danske Synonymordbog Den tredje verden uland udviklingsland Hentet fra https da wikipedia org w index php title Uland amp oldid 10530580, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.