fbpx
Wikipedia

Unicode

Unicode er i digital sammenhæng en konventionel betegnelse for de almindeligt udbredte tegnsæt UTF-8, UTF-16, UTF-32 og eventuelt også ISO-10646. Disse tegnsæt har som kendetegn at være dels helt sammenfaldende og dels meget omfattende, idet de omfatter de fleste både nuværende og historiske skriftsprog og såvel supplerende skrifttegn såsom de der bruges i IPA-notation, node-notation og algebraisk notation. I 2015 var mere end 120.000 skrifttegn omfattet (ISO 2014, Introduction).

Logo for The Unicode Consortium

Indholdsfortegnelse

I 1993 publicerede International Standards Organisation (ISO) et tegnsæt, ISO/IEC 10646, hvori defineredes et Universal Multiple-Octet Coded Character Set ofte forkortet Universal Character Set eller UCS.

(..)UCS har som formål at tilvejebringe et enkelt (eneste) kodet tegnsæt for [den digitale transkription] af den skriftlige form af alle verdens sprog og en lang række øvrige symboler der måtte bruges i sammenhæng med disse sprog. Det er hensigten ikke kun at omfatte sprog af i dag, men også fortidens sprog og de tilføjelser som findes nødvendige i fremtiden. (CEN 1999, Origins and aims of the UCS)

UTF-8

Samme år opfandt Ken Thompson en metode hvorved UCS kunne implementeres på Unix-platformen: File system safe UCS transformation format (FSS/UTF), i kort tid kendt som UTF-2 og senere omdøbt til UTF-8. Dette engagement var primært praktisk, og blev realiseret på den - ikke ret brugte - Plan 9-platform (Kuhn 2009, Who invented UTF-8?). Ken Thompsons indsats var til dels også ansporet af den interesse som UCS ideen tiltrak fra ledende parter i computer-industrien, fokuseret i X/Open Joint Internationalization Group med repræsentation af eksempelvis IBM. Xerox og Apple havde årene forinden initieret The Unicode Consortium (Unicode 2015). I 1996 publicerede ISO deres overensstemmende specifikation af UTF-8. Ligeledes i 1996 kom RFC-2044, publiceret af IEEE, der også beskrev UTF-8.

Organisationerne The Unicode Consortium og ISO (ved arbejdsgruppen JTC1/SC2/WG2), startede deres virke i slutningen af 1980'erne. Det er disse organisationer der vedligeholder UCS. I dag koordineres deres research og publikationer for at undgå uoverenstemmelser i Unicode-formatet - specielt for at undgå uoverenstemmelser i det faktiske tegnsæt der menes omfattet.

Grundlæggende beskæftiger computere sig udelukkende med binære tal. Arkiveringen af bogstaver og andre skrifttegn kommer som følge istand ved tildelingen af en numerisk kode. Før Unicode var - og den dag i dag er - der hundredvis af forskellige indkodningssystemer beregnet allokeringen af disse tegn-tal, se herfor eksempelvis (KreativeKorp 2014). Reelt set erstatter Unicode den store mængde af forskellige internationalt standardiserede tegnsæt på forskellige platforme.

I modsætning til eksempelvis ASCII og ISO 8859 tegnsæt er der ikke nogen ligetil mulighed for at UCS numre kan repræsenteres med en enkelt byte - de 8 bit giver kun 256 forskellige tegn: For at præsentere UCS talrækken bliver der brugt flere bytes; det er en multi-byte encoding.

Hele UCS omfatter 31 bit. De allerede værende tegnsæt blev repræsenteret i de første 16 bit (2^16=65.536), og kaldt for Basic Multilingual Plane, forkortet til BMP. BMP er senere udvidet til 21 bit, sådan nogenlunde - med hexadecimal notation talrækken fra 0x000000 til 0x10FFFF, over 1 million tegn-tal. Denne talrække er dog langt fra implementeret (Kuhn 2009, What are UCS and ISO 10646?). Det gængse Unicode tegnsæt er indeholdt i BMP, og mere konkret talrækken fra 0x000000 til 0x10FFFF, hexadecimal notation.

UTF-8

UCS Transformation Format 8, specifikt forkortet UTF-8 findes specificeret hos ISO, IEEE og The Unicode Consortium (Kuhn 2009, What is UTF-8?).

 • Ifølge konvention bruges maksimalt 4 bytes.
 • Første byte i en byte-sekvens er enten enkeltstående, eller del i en multibyte sekvens.
 • En enkeltstående byte er mindre end 0x80, i decimal notation 128, dvs. 7 bit. Disse bits omfatter ascii tegnene.
 • Første byte i en multibyte sekvens viser hvormange efterfølgende bytes der hører med, ved at sætte de højest betydende bits til 1, efterfulgt af 0: 2-bytes 110x xxxx (binær notation); 3-bytes 1110 xxxx (binær notation).
 • Følgende bytes i en multibyte sekvens har de to mest betydende bits sat til henholdsvis 1 og 0: 10xx xxxx (binær notation).
Andre transformationer
 • UCS-2 og UTF-16 — to funktionelt identiske 16-bit sekvens metoder
 • UCS-4 og UTF-32 — to funktionelt identiske 32-bit sekvens metoder
 • UTF-7 — en ikke særligt brugt 7-bit variabel længde indkodning.
 • UTF-EBCDIC — en 8-bit variabel længde indkodning som maksimerer kompatibiliteten med EBCDIC.

Windows bruger hovedsageligt UTF-16, mens det hos Unix-[kilde mangler] og GNU/Linux-systemer i højere grad er op til den enkelte applikation at kunne håndtere Unicode - men Linux-kernen er også kompatibel med UTF-8.

I flere Windows programmer, bl.a. Word kan man skrive Unicode tegnene, ved at taste koden og derefter Alt + x. I GNU skrive-programmet Vim kan man i Ex-mode taste 'ga', hvorefter decimal-, oktal- og hexadecimal-notation for tegnet under cursoren vises nederst på skærmen - det inkluderer også multibyte tegn.

Wikimedia Commons har medier relateret til:
 • , Computer Desktop Encyclopedia, The Computer Language Company Inc., 1981-2015.
Specifikationer
 • , versions, unicode.org, 17. juni 2015.
 • , JTC1/SC2/WG2 - ISO/IEC 10646 - UCS (Website), std.dkuug.dk.
Transformationer
 • F. Yergeau (november 2003), , STD 63, RFC-3629, INTERNET STANDARD, The Internet Society.
Unicode font
 • . En Truetype font til GNU/Linux, Mac OS X og Microsoft Windows der også har fønikiske tegn!
 • Unicode truetype skriftstype med fokus på Middelhavsregionens skriftssprog fra oldtiden, bl.a. de fønikiske tegn, kan downloades som demofont her:
 • , Character Encodings, kreativekorp.com, 1999-2014.
 • ISO/IEC JTC 1, SC2 [committee] (2014), "Information technology — Universal Coded Character Set (UCS)", ISO/IEC 10646:2014(E), INTERNATIONAL STANDARD, ISO/IEC., kan downloades fra
 • , Guide to the use of character set standards in Europe, Comité Européen de Normalisation (CEN), 1999.
 • Kuhn, Marcus (2009), , cl.cam.ac.uk.
 • , Unicode, Inc., 1991-2015.
 1. Citeret: The Universal Multiple-Octet Coded Character Set, more simply known as the UCS, is intended to provide a single coded character set for the encoding of the written forms of all the languages of the world and of a wide range of additional symbols that may be used in conjunction with such languages. It is intended not only to cover languages in current use, but also languages of the past and such additions as may be required in the future.

Unicode
unicode, sprog, overvåg, rediger, digital, sammenhæng, konventionel, betegnelse, almindeligt, udbredte, tegnsæt, eventuelt, også, 10646, disse, tegnsæt, kendetegn, være, dels, helt, sammenfaldende, dels, meget, omfattende, idet, omfatter, fleste, både, nuværen. Unicode Sprog Overvag Rediger Unicode er i digital sammenhaeng en konventionel betegnelse for de almindeligt udbredte tegnsaet UTF 8 UTF 16 UTF 32 og eventuelt ogsa ISO 10646 Disse tegnsaet har som kendetegn at vaere dels helt sammenfaldende og dels meget omfattende idet de omfatter de fleste bade nuvaerende og historiske skriftsprog og savel supplerende skrifttegn sasom de der bruges i IPA notation node notation og algebraisk notation I 2015 var mere end 120 000 skrifttegn omfattet ISO 2014 Introduction Logo for The Unicode Consortium Indholdsfortegnelse 1 Unicodes oprindelse 2 Tekniske karakteristika 3 Se ogsa 4 Eksterne links 5 Kilder 6 NoterUnicodes oprindelse RedigerI 1993 publicerede International Standards Organisation ISO et tegnsaet ISO IEC 10646 hvori defineredes et Universal Multiple Octet Coded Character Set ofte forkortet Universal Character Set eller UCS UCS har som formal at tilvejebringe et enkelt eneste kodet tegnsaet for den digitale transkription af den skriftlige form af alle verdens sprog og en lang raekke ovrige symboler der matte bruges i sammenhaeng med disse sprog Det er hensigten ikke kun at omfatte sprog af i dag men ogsa fortidens sprog og de tilfojelser som findes nodvendige i fremtiden CEN 1999 Origins and aims of the UCS 1 UTF 8 Samme ar opfandt Ken Thompson en metode hvorved UCS kunne implementeres pa Unix platformen File system safe UCS transformation format FSS UTF i kort tid kendt som UTF 2 og senere omdobt til UTF 8 Dette engagement var primaert praktisk og blev realiseret pa den ikke ret brugte Plan 9 platform Kuhn 2009 Who invented UTF 8 Ken Thompsons indsats var til dels ogsa ansporet af den interesse som UCS ideen tiltrak fra ledende parter i computer industrien fokuseret i X Open Joint Internationalization Group med repraesentation af eksempelvis IBM Xerox og Apple havde arene forinden initieret The Unicode Consortium Unicode 2015 I 1996 publicerede ISO deres overensstemmende specifikation af UTF 8 Ligeledes i 1996 kom RFC 2044 publiceret af IEEE der ogsa beskrev UTF 8 Organisationerne The Unicode Consortium og ISO ved arbejdsgruppen JTC1 SC2 WG2 startede deres virke i slutningen af 1980 erne Det er disse organisationer der vedligeholder UCS I dag koordineres deres research og publikationer for at undga uoverenstemmelser i Unicode formatet specielt for at undga uoverenstemmelser i det faktiske tegnsaet der menes omfattet Tekniske karakteristika RedigerGrundlaeggende beskaeftiger computere sig udelukkende med binaere tal Arkiveringen af bogstaver og andre skrifttegn kommer som folge istand ved tildelingen af en numerisk kode For Unicode var og den dag i dag er der hundredvis af forskellige indkodningssystemer beregnet allokeringen af disse tegn tal se herfor eksempelvis KreativeKorp 2014 Reelt set erstatter Unicode den store maengde af forskellige internationalt standardiserede tegnsaet pa forskellige platforme I modsaetning til eksempelvis ASCII og ISO 8859 tegnsaet er der ikke nogen ligetil mulighed for at UCS numre kan repraesenteres med en enkelt byte de 8 bit giver kun 256 forskellige tegn For at praesentere UCS talraekken bliver der brugt flere bytes det er en multi byte encoding Hele UCS omfatter 31 bit De allerede vaerende tegnsaet blev repraesenteret i de forste 16 bit 2 16 65 536 og kaldt for Basic Multilingual Plane forkortet til BMP BMP er senere udvidet til 21 bit sadan nogenlunde med hexadecimal notation talraekken fra 0x000000 til 0x10FFFF over 1 million tegn tal Denne talraekke er dog langt fra implementeret Kuhn 2009 What are UCS and ISO 10646 Det gaengse Unicode tegnsaet er indeholdt i BMP og mere konkret talraekken fra 0x000000 til 0x10FFFF hexadecimal notation UTF 8 UCS Transformation Format 8 specifikt forkortet UTF 8 findes specificeret hos ISO IEEE og The Unicode Consortium Kuhn 2009 What is UTF 8 Ifolge konvention bruges maksimalt 4 bytes Forste byte i en byte sekvens er enten enkeltstaende eller del i en multibyte sekvens En enkeltstaende byte er mindre end 0x80 i decimal notation 128 dvs 7 bit Disse bits omfatter ascii tegnene Forste byte i en multibyte sekvens viser hvormange efterfolgende bytes der horer med ved at saette de hojest betydende bits til 1 efterfulgt af 0 2 bytes 110x xxxx binaer notation 3 bytes 1110 xxxx binaer notation Folgende bytes i en multibyte sekvens har de to mest betydende bits sat til henholdsvis 1 og 0 10xx xxxx binaer notation Andre transformationerUCS 2 og UTF 16 to funktionelt identiske 16 bit sekvens metoder UCS 4 og UTF 32 to funktionelt identiske 32 bit sekvens metoder UTF 7 en ikke saerligt brugt 7 bit variabel laengde indkodning UTF EBCDIC en 8 bit variabel laengde indkodning som maksimerer kompatibiliteten med EBCDIC Windows bruger hovedsageligt UTF 16 mens det hos Unix kilde mangler og GNU Linux systemer i hojere grad er op til den enkelte applikation at kunne handtere Unicode men Linux kernen er ogsa kompatibel med UTF 8 I flere Windows programmer bl a Word kan man skrive Unicode tegnene ved at taste koden og derefter Alt x I GNU skrive programmet Vim kan man i Ex mode taste ga hvorefter decimal oktal og hexadecimal notation for tegnet under cursoren vises nederst pa skaermen det inkluderer ogsa multibyte tegn Se ogsa Rediger Wikimedia Commons har medier relateret til UnicodeASCII ISO 8859Eksterne links Rediger X Open Computer Desktop Encyclopedia The Computer Language Company Inc 1981 2015 Specifikationer Unicode 8 0 0 versions unicode org 17 juni 2015 Standards JTC1 SC2 WG2 ISO IEC 10646 UCS Website std dkuug dk TransformationerF Yergeau november 2003 UTF 8 a transformation format of ISO 10646 STD 63 RFC 3629 INTERNET STANDARD The Internet Society Unicode fontGNU FreeFont En Truetype font til GNU Linux Mac OS X og Microsoft Windows der ogsa har fonikiske tegn Unicode truetype skriftstype med fokus pa Middelhavsregionens skriftssprog fra oldtiden bl a de fonikiske tegn kan downloades som demofont her ALPHABETUM Unicode fontKilder Rediger Legacy Encodings Character Encodings kreativekorp com 1999 2014 ISO IEC JTC 1 SC2 committee 2014 Information technology Universal Coded Character Set UCS ISO IEC 10646 2014 E INTERNATIONAL STANDARD ISO IEC kan downloades fra standards iso org Publicly Available Standards Annex B THE UNIVERSAL CHARACTER SET UCS Guide to the use of character set standards in Europe Comite Europeen de Normalisation CEN 1999 Kuhn Marcus 2009 UTF 8 and Unicode FAQ for Unix Linux cl cam ac uk History Corner Unicode Inc 1991 2015 Noter Rediger Citeret The Universal Multiple Octet Coded Character Set more simply known as the UCS is intended to provide a single coded character set for the encoding of the written forms of all the languages of the world and of a wide range of additional symbols that may be used in conjunction with such languages It is intended not only to cover languages in current use but also languages of the past and such additions as may be required in the future Hentet fra https da wikipedia org w index php title Unicode amp oldid 10612652, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.