fbpx
Wikipedia

Viborg

Viborg er en af de ældste byer i Danmark. Byen har 41.079 indbyggere (2021) og ligger centralt i Midtjylland ved Hærvejen. Byen er delt op af to søer, Søndersø og Nørresø. Byens navn, som gennem tiderne er skrevet som Wiborg, Wibjerg, Wibiærgh, Wybærgh, Wiburgh og på latin Wibergis, hentyder til et indviet sted til gudsdyrkelse (Vi på olddansk betyder helligdom) og til byens beliggenhed højt i terrænet. Viborg betyder således "det hellige sted på bakken".

Viborg
Købstadsvåben Herredsvåben

Viborg set fra østbredden af Søndersø.
Overblik
LandDanmark
Borgmester Ulrik Wilbek (fra 2018)
Region Region Midtjylland
Kommune Viborg Kommune
Grundlagt år 900-1000
Postnr. 8800 Viborg
Demografi
Viborg by 41.079(2021)
Kommunen 96.679(2021)
- Areal 1474,05 km²
Andet
Tidszone UTC +1
Hjemmeside
Oversigtskort
For alternative betydninger, se Viborg (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Viborg)

I hele Viborg Kommune bor 96.679 indbyggere (2021) indbyggere 2021. Kommunen er arealmæssigt Danmarks næststørste efter Ringkøbing-Skjern Kommune. Siden 1. januar 2007 har byen været sæde for den centrale forvaltning i Region Midtjylland.

I 2012 blev Viborg Kommune kåret som årets Idrætskommune samt Årets Ungdomskommune.

Indholdsfortegnelse

Der er arkæologisk belæg for, at den første bydannelse i Viborg fandt sted i slutningen af 900-tallet og begyndelsen af 1000-tallet. Den foregik ved, at én eller flere store vikingetidsgårde blev udstykket i mindre parceller langs en gade. Viborg er nævnt i en litterær kilde (Gisle Surssøns saga), der beretter om, at Gisle og to af hans fæller fra Island rejste sydpå til Danmark og kom til købstaden Viborg, hvor de blev vinteren over hos en mand ved navn Sigurhaddur. Det skal være foregået i 961, men da sagaen er skrevet flere hundrede år senere, er teksten ikke noget sikkert vidnesbyrd om Viborgs alder. Omkring 1060 blev Jylland inddelt i bispedømmer og Viborg blev bispestad. I begyndelsen af 1100-tallet begyndte opførelsen af domkirken. I midten af 1100-tallet blev byen i forbindelse med stridighederne mellem kongsemnerne Svend, Knud og Valdemar befæstet med en vold og en grav. Indgang til byen var derefter gennem fem byporte: ved Skt. Mathias Gade, Skt. Mikkels Gade, Skt. Hans Gade, Skt. Mogens Gade og Skt. Ibs Gade.

I begyndelsen af 1300-tallet byggede kong Erik Menved en befæstning på en bakkeknold ved Viborgsøerne. Befæstningen blev ikke bygget til beskyttelse af byen og dens borgere, men var en såkaldt tvangsborg, som skulle sikre kongens indflydelse på Viborg Landsting. Borgen blev allerede nedrevet igen i forbindelse med det næste kongeskifte i 1320, da Erik Mendveds bror Christoffer 2. blev konge. Bakkeknolden, hvor befæstningen lå, er nu en del af parkanlægget Borgvold. På toppen af bakken står et monument for kong Erik Ejegod.

I middelalderen havde Viborg fem klostre og tolv sognekirker. Med undtagelse af en del af Gråbrødre Kloster samt den til Sortebrødre Kloster hørende kirke, blev alle klostrene samt de tolv sognekirker revet ned i forbindelse med reformationen. Den luthersk-evangeliske reformation af det egentlige Danmark tog sin begyndelse i Viborg i forbindelse med Hans Tausens ophold i byen 1525-1529. I den forbindelse er det værd at nævne, at Søndre Sogns kirke var den første danske kirke, der fik lov til at holde lutherske gudstjenester.

Viborg er fortsat centrum for den romersk-katolske menighed i Midt- og Vestjylland, og i 1966 blev Sankt Kjelds Kirke indviet som menighedens lokale samlingspunkt, og senere blev den nuværende Sankt Kjelds Kirke opført på samme grund i 2008.

Byen har været udsat for flere store brande, blandt andet i 1501 og i 1567. Den helt store katastrofe skete dog den 25. juni 1726, da der opstod en brand, som i løbet af de følgende dage ødelagde hele den østlige del af byen med domkirken, Sortebrødre Kirke og rådhuset. Det tog meget lang tid, før Viborg kom på fode igen. Byen, som i middelalderen havde haft 4.000 – 5.000 indbyggere, havde i midten af 1700-tallet under 2.000 indbyggere.

Viborg begyndte at vokse igen i 1830'erne blandt andet i forbindelse med, at Stænderforsamlingen for Nørrejylland fik sæde i Viborg. Siden kom andre institutioner til byen: garnisonen, Danmarks første kreditforening og Hedeselskabet. I 1864 åbnedes jernbanestrækningen fra Langå over Viborg til Skive. Den første banegård lå ved Søndersø, men i 1896 førtes banen sydvest om byen, og den nye banegård blev opført samme år. To andre jernbanelinjer, som gik fra Viborg over Karup til Herning og fra Viborg over Fårup til Mariager, er nedlagt igen.

Viborg omkring 1900

Fra 1865 til 2001 havde Viborg en garnison, idet 3. Regiment, som senere fik navnet Prinsens Livregiment, var garnisoneret i byen. Viborg Kaserne, som i hovedsagen er bygget i 1930'erne, blev overtaget af Viborg Kommune, da regimentet forlod byen for at flytte til Skive. Kaserneområdet er udbygget til et videns- og uddannelsescenter, og Viborgs nye rådhus åbnede på området i 2011. Fra 1913 til 1947 havde desuden 2. Generalkommando, og i en del af perioden også Jyske Divisionskommando, domicil i Viborg. Generalkommandobygningen i Sct. Mathias Gade, bygget i 1913 med Søren Vig-Nielsen som arkitekt, er nu solgt til privat side og huser et advokatfirma.

Byen huser Landsarkivet for Nørrejylland. Hovedbygningen som stod færdig i 1891 blev opført af arkitekt Hack Kampmann. En moderne magasinbygning er tegnet af kgl. bygningsinspektør Leopold Teschl.

Den historiske gade Sct. Mogens Gade i domkirkekvarteret var frem til midten af 1800-tallet Viborgs hovedgade. Takket være en aktiv bevaringsindsats siden 1970'erne rummer gaden i dag velbebevarede huse fra 1600- og 1700-tallet.

Fra Viborg Station afgår InterCity og regionaltog til København, Aarhus og Struer. De fleste af byens buslinjer stopper ligeledes på stationen.

Adskillige primærruter går til eller fra byen. Dette tæller bl.a. primærrute 16 fra Randers og videre til Holstebro. Søndre Ringvej (Viborg) går rundt om byen og er en del af primærrute 26, der går fra Aarhus og videre til Skive.

I den gamle del af byen er der flere gågader, primært Sct. Mathias Gade og sidegaderne.

Viborg Flyveplads ligger lidt uden for byen, og har tre landingsbaner.

Landstinget i Viborg

Viborg var hovedtingsted i Nørrejylland fra Knud den Stores tid i 1000-tallet. Munken Ælnoth skrev omkring 1120: "Der samles hyppigt store skarer fra hele Jylland, dels for at forhandle om de fælles anliggender, dels for at drøfte, hvorvidt lovene er retfærdige eller endnu gyldige, og tillige give dem fasthed. Og hvad der er blevet fastlagt med enigt samtykke af den forsamlede mængde, kan ikke ustraffet sættes ud af kraft i nogen egn af Jylland."

Én af landstingets funktioner var, at hylde , dvs. godkende, den nyvalgte konge. Den første kongehyldning på Viborg Landsting menes at have fundet sted i 1027. Det var Hardeknud, der blev hyldet som dansk konge. Den sidste hyldning af den niårige kronprins, som senere blev kong Christian den 5., fandt sted i 1657. Efter at enevælde og arvekongedømme blev indført i 1660, skulle kongerne ikke længere hyldes på landstingene.

Landstinget blev formelt nedlagt i 1806, men havde da allerede mistet hovedparten af sin indflydelse, og var i realiteten kun en domstol. Den nuværende Vestre Landsret, som har hovedsæde i Viborg, kan siges at være et levn fra det gamle landsting.

Hospitalsvæsen

Regionshospitalet Viborg er det største hospital i Hospitalsenhed Midt, og er en af de største arbejdspladser i byen med omkring 2.900 ansatte. Der findes 500 sengepladser. Hospitalsapoteket Viborg er et sygehusapotek, med tilknytning til hospitalet.

Forsyning

Det gule vandtårn blev opført i 1927 og Det røde vandtårn leverer vand til byen.

Viborg Kraftvarmeværk er et relativt moderne kraftvarmeværk fra 1996.

Detailhandlen er især koncentreret lang gågaderne i midtbyen. Her findes adskillige specialbutikker, restauranter, cafeer og Sct. Mathias Centret.

Golf Hotel Viborg ligger ud til Søndersø og har lidt over 130 værelser.

Palads Hotel ViborgSct. Mathias Gade. Hotellet har 100 værelser.

Folkeskoler og privatskoler

Ungdomsuddannelser

Professionsbacheloruddannelser udbydes af VIA University College

Videregående uddannelser udbydes af Erhvervsakademi Dania

Øvrige uddannelser og skoler

Bagsiden af Viborg Domkirke.

Viborg rummer adskillige museer. Viborg Museum er et kulturhistorisk lokalmuseum i centrale del af byen, der besøges af omtrent 20.000 gæster om året. Skovgaard Museet blev etableret i 1937 rummer en samling af en lang række danske kunstnere især fra guldalderen. Viborg Kunsthal blev etableret i 1994 og rummer en samling af samtidskunst.

Uden for byen ligger Bruunshaab Gamle Papfabrik, der tidligere producerede pap og klæde, men er i dag et industrimuseum, og E Bindstouw (museum), der er et egns- og frilandsmuseum i Lysgård. Sidstnævnte er en del af Viborg Museum.

Paletten er et spillested for rytmisk musik. Viborg Teater blev grundlagt i 1909 og ligger på gaden Gravene. Fotorama Viborg

Viborg Domkirke er byens mest kendte kirke, men der findes flere andre. Den ligger centralt i byen med en plads foran. Digterparken er det største parkanlæg i byen. Desuden findes Borgvold, der en del af det middelalderlige voldanlæg omkring byen, Pilehaven og Sønæs.

Kommunens hovedbibliotek ligger i byen, men Viborg Bibliotekerne rummer flere andre biblioteker i de omkringliggende byer. Desuden har bydelen Houlkær også sit eget bibliotek.

Byen rummer flere gamle og fredede bygninger, hvoraf Domprovstegården er blandt de ældste. Derudover findes Den gamle præstegård, Amtmandsgården, Bispegården, Den Hauchske Gård, Den lille gård på Torvet, Morvilles Gård, Gamle Vagt, Eksercerhuset, Karnapgården og Salomon Gerbers Gård, Stillings Gård, Svaneapoteket, Ursins Gård, Villadsens Gård, Hans Werrings Gård og Zahrtmanns Gård.

Sport

Viborg rummer adskillige idrætsanlæg. Liseborgcentret er et idrætsanlæg i bydelen Liseborg i den sydlige ende af byen. Her spiller Søndermarkens Idræts Klub og Team Viborg. Viborg Stadion har plads til knap 10.000 tilskuere. Viborg Svømmehal ligger tæt på stationen, og Vestbadet er et udendørs badeanlæg i bydelen Vestervang.

Viborg Fodsports Forening er en fodboldklub, der i årevis har spillet i Superligaen og er senest rykket op til sæsonen 2015/16.

Viborg Håndbold Klub har hjemme på Viborg Stadionhal og klubbens kvindehold spiller i Damehåndboldligaen. Holdet var det bedste kvindehåndboldhold i verden i 2009-2010 efter to sejre i EHF Champions League.

Derudover findes der mange forskellige idrætsklubber som eksempelvis Viborg Karate Skole, Forenede Klubber i Viborg, Viborg Atletik og Motion og Bowlingklubben Viborg. Der findes flere tilbagevendende sportsbegivenheder, heriblandt Viborg City Marathon, Sabaki Challenge Spirit og Søndersøløbet.

  • Udsigt mod sydvest

  • Viborg Domkirke

  • Viborgs gamle rådhus opført 1728, efter den store brand

  • Viborg set fra øst

  • Regionshospitalet i Viborg

  • Landsarkivets hovedbygning

Viborg har følgende venskabsbyer:

  1. Danmarks Statistik: Statistikbanken Tabel Folketal 1. januar efter byområde, alder og køn
  • Viborg Købstads Historie, udg. 1940
  • Viborg Amt, J.P. Trap, (4. udg.)
  • Henning Ringgaard Lauridsen & Lars Munkøe (red.), Viborgs Historie, 3 bind, Viborg Kommune, 1997. ISBN 8798660500.

Viborg
viborg, gammel, jysk, sprog, overvåg, rediger, ældste, byer, danmark, byen, indbyggere, 2021, ligger, centralt, midtjylland, hærvejen, byen, delt, søer, søndersø, nørresø, byens, navn, gennem, tiderne, skrevet, wiborg, wibjerg, wibiærgh, wybærgh, wiburgh, lati. Viborg gammel jysk by Sprog Overvag Rediger Viborg er en af de aeldste byer i Danmark Byen har 41 079 1 indbyggere 2021 og ligger centralt i Midtjylland ved Haervejen Byen er delt op af to soer Sonderso og Norreso Byens navn som gennem tiderne er skrevet som Wiborg Wibjerg Wibiaergh Wybaergh Wiburgh og pa latin Wibergis hentyder til et indviet sted til gudsdyrkelse Vi pa olddansk betyder helligdom og til byens beliggenhed hojt i terraenet Viborg betyder saledes det hellige sted pa bakken ViborgKobstadsvaben HerredsvabenViborg set fra ostbredden af Sonderso OverblikLand DanmarkBorgmesterUlrik Wilbek fra 2018 RegionRegion MidtjyllandKommuneViborg KommuneGrundlagtar 900 1000Postnr 8800 ViborgDemografiViborg by41 079 1 2021 Kommunen96 679 1 2021 Areal1474 05 km AndetTidszoneUTC 1Hjemmesidewww viborg dkOversigtskortViborgViborgs beliggenhed 56 27 N 9 24 O 56 450 N 9 400 O 56 450 9 400 Koordinater 56 27 N 9 24 O 56 450 N 9 400 O 56 450 9 400For alternative betydninger se Viborg flertydig Se ogsa artikler som begynder med Viborg I hele Viborg Kommune bor 96 679 indbyggere 2021 1 indbyggere 2021 Kommunen er arealmaessigt Danmarks naeststorste efter Ringkobing Skjern Kommune Siden 1 januar 2007 har byen vaeret saede for den centrale forvaltning i Region Midtjylland I 2012 blev Viborg Kommune karet som arets Idraetskommune samt Arets Ungdomskommune Indholdsfortegnelse 1 Historie 2 Infrastruktur og transport 2 1 Landstinget i Viborg 2 2 Hospitalsvaesen 2 3 Forsyning 3 Erhverv 4 Uddannelse 4 1 Folkeskoler og privatskoler 4 2 Ungdomsuddannelser 4 3 Professionsbacheloruddannelser udbydes af VIA University College 4 4 Ovrige uddannelser og skoler 5 Kultur 5 1 Sport 6 Billeder fra byen 7 Se ogsa 8 Venskabsbyer 9 Noter 10 Litteratur 11 Eksterne henvisningerHistorie RedigerDer er arkaeologisk belaeg for at den forste bydannelse i Viborg fandt sted i slutningen af 900 tallet og begyndelsen af 1000 tallet Den foregik ved at en eller flere store vikingetidsgarde blev udstykket i mindre parceller langs en gade Viborg er naevnt i en litteraer kilde Gisle Surssons saga der beretter om at Gisle og to af hans faeller fra Island rejste sydpa til Danmark og kom til kobstaden Viborg hvor de blev vinteren over hos en mand ved navn Sigurhaddur Det skal vaere foregaet i 961 men da sagaen er skrevet flere hundrede ar senere er teksten ikke noget sikkert vidnesbyrd om Viborgs alder Omkring 1060 blev Jylland inddelt i bispedommer og Viborg blev bispestad I begyndelsen af 1100 tallet begyndte opforelsen af domkirken I midten af 1100 tallet blev byen i forbindelse med stridighederne mellem kongsemnerne Svend Knud og Valdemar befaestet med en vold og en grav Indgang til byen var derefter gennem fem byporte ved Skt Mathias Gade Skt Mikkels Gade Skt Hans Gade Skt Mogens Gade og Skt Ibs Gade I begyndelsen af 1300 tallet byggede kong Erik Menved en befaestning pa en bakkeknold ved Viborgsoerne Befaestningen blev ikke bygget til beskyttelse af byen og dens borgere men var en sakaldt tvangsborg som skulle sikre kongens indflydelse pa Viborg Landsting Borgen blev allerede nedrevet igen i forbindelse med det naeste kongeskifte i 1320 da Erik Mendveds bror Christoffer 2 blev konge Bakkeknolden hvor befaestningen la er nu en del af parkanlaegget Borgvold Pa toppen af bakken star et monument for kong Erik Ejegod I middelalderen havde Viborg fem klostre og tolv sognekirker Med undtagelse af en del af Grabrodre Kloster samt den til Sortebrodre Kloster horende kirke blev alle klostrene samt de tolv sognekirker revet ned i forbindelse med reformationen Den luthersk evangeliske reformation af det egentlige Danmark tog sin begyndelse i Viborg i forbindelse med Hans Tausens ophold i byen 1525 1529 I den forbindelse er det vaerd at naevne at Sondre Sogns kirke var den forste danske kirke der fik lov til at holde lutherske gudstjenester Viborg er fortsat centrum for den romersk katolske menighed i Midt og Vestjylland og i 1966 blev Sankt Kjelds Kirke indviet som menighedens lokale samlingspunkt og senere blev den nuvaerende Sankt Kjelds Kirke opfort pa samme grund i 2008 Byen har vaeret udsat for flere store brande blandt andet i 1501 og i 1567 Den helt store katastrofe skete dog den 25 juni 1726 da der opstod en brand som i lobet af de folgende dage odelagde hele den ostlige del af byen med domkirken Sortebrodre Kirke og radhuset Det tog meget lang tid for Viborg kom pa fode igen Byen som i middelalderen havde haft 4 000 5 000 indbyggere havde i midten af 1700 tallet under 2 000 indbyggere Viborg begyndte at vokse igen i 1830 erne blandt andet i forbindelse med at Staenderforsamlingen for Norrejylland fik saede i Viborg Siden kom andre institutioner til byen garnisonen Danmarks forste kreditforening og Hedeselskabet I 1864 abnedes jernbanestraekningen fra Langa over Viborg til Skive Den forste banegard la ved Sonderso men i 1896 fortes banen sydvest om byen og den nye banegard blev opfort samme ar To andre jernbanelinjer som gik fra Viborg over Karup til Herning og fra Viborg over Farup til Mariager er nedlagt igen Viborg omkring 1900 Fra 1865 til 2001 havde Viborg en garnison idet 3 Regiment som senere fik navnet Prinsens Livregiment var garnisoneret i byen Viborg Kaserne som i hovedsagen er bygget i 1930 erne blev overtaget af Viborg Kommune da regimentet forlod byen for at flytte til Skive Kaserneomradet er udbygget til et videns og uddannelsescenter og Viborgs nye radhus abnede pa omradet i 2011 Fra 1913 til 1947 havde desuden 2 Generalkommando og i en del af perioden ogsa Jyske Divisionskommando domicil i Viborg Generalkommandobygningen i Sct Mathias Gade bygget i 1913 med Soren Vig Nielsen som arkitekt er nu solgt til privat side og huser et advokatfirma Byen huser Landsarkivet for Norrejylland Hovedbygningen som stod faerdig i 1891 blev opfort af arkitekt Hack Kampmann En moderne magasinbygning er tegnet af kgl bygningsinspektor Leopold Teschl Infrastruktur og transport Rediger Den historiske gade Sct Mogens Gade i domkirkekvarteret var frem til midten af 1800 tallet Viborgs hovedgade Takket vaere en aktiv bevaringsindsats siden 1970 erne rummer gaden i dag velbebevarede huse fra 1600 og 1700 tallet Fra Viborg Station afgar InterCity og regionaltog til Kobenhavn Aarhus og Struer De fleste af byens buslinjer stopper ligeledes pa stationen Adskillige primaerruter gar til eller fra byen Dette taeller bl a primaerrute 16 fra Randers og videre til Holstebro Sondre Ringvej Viborg gar rundt om byen og er en del af primaerrute 26 der gar fra Aarhus og videre til Skive I den gamle del af byen er der flere gagader primaert Sct Mathias Gade og sidegaderne Viborg Flyveplads ligger lidt uden for byen og har tre landingsbaner Landstinget i Viborg Rediger Viborg var hovedtingsted i Norrejylland fra Knud den Stores tid i 1000 tallet Munken AElnoth skrev omkring 1120 Der samles hyppigt store skarer fra hele Jylland dels for at forhandle om de faelles anliggender dels for at drofte hvorvidt lovene er retfaerdige eller endnu gyldige og tillige give dem fasthed Og hvad der er blevet fastlagt med enigt samtykke af den forsamlede maengde kan ikke ustraffet saettes ud af kraft i nogen egn af Jylland En af landstingets funktioner var at hylde dvs godkende den nyvalgte konge Den forste kongehyldning pa Viborg Landsting menes at have fundet sted i 1027 Det var Hardeknud der blev hyldet som dansk konge Den sidste hyldning af den niarige kronprins som senere blev kong Christian den 5 fandt sted i 1657 Efter at enevaelde og arvekongedomme blev indfort i 1660 skulle kongerne ikke laengere hyldes pa landstingene Landstinget blev formelt nedlagt i 1806 men havde da allerede mistet hovedparten af sin indflydelse og var i realiteten kun en domstol Den nuvaerende Vestre Landsret som har hovedsaede i Viborg kan siges at vaere et levn fra det gamle landsting Hospitalsvaesen Rediger Regionshospitalet Viborg er det storste hospital i Hospitalsenhed Midt og er en af de storste arbejdspladser i byen med omkring 2 900 ansatte Der findes 500 sengepladser Hospitalsapoteket Viborg er et sygehusapotek med tilknytning til hospitalet Forsyning Rediger Viborg Kraftvarmevaerk Det gule vandtarn blev opfort i 1927 og Det rode vandtarn leverer vand til byen Viborg Kraftvarmevaerk er et relativt moderne kraftvarmevaerk fra 1996 Erhverv RedigerDetailhandlen er isaer koncentreret lang gagaderne i midtbyen Her findes adskillige specialbutikker restauranter cafeer og Sct Mathias Centret Golf Hotel Viborg ligger ud til Sonderso og har lidt over 130 vaerelser Palads Hotel Viborg pa Sct Mathias Gade Hotellet har 100 vaerelser Uddannelse Rediger Viborg Katedralskole Folkeskoler og privatskoler Rediger Vestre Skole Houlkaerskolen Overlund Skole Nordre Skole Vestervang Skole Finderuphoj Skole Viborg Private Realskole Sondre Skole Mollehoj Skolen Hald Ege SkoleUngdomsuddannelser Rediger Viborg Katedralskole er det aeldste gymnasium i byen oprettet i perioden 1060 1160 og er byens centrum Skolen har ca 1 000 elever STXViborg Gymnasium er i bydelen Houlkaer og gymnasiet har ca 900 elever STX HFErhvervsskolen Mercantec der er i den ostlige forstad Overlund udbyder HHX HTXProfessionsbacheloruddannelser udbydes af VIA University College Rediger Paedagog Sygeplejeske Videregaende uddannelser udbydes af Erhvervsakademi Dania Markedsforingsokonom Administrationsokonom IT teknolog Autoteknolog Professionsbachelor i Data AnalyseOvrige uddannelser og skoler Rediger Asmildkloster Landbrugsskole Medieskolerne Media College Denmark The Animation WorkshopKultur Rediger Bagsiden af Viborg Domkirke Viborg rummer adskillige museer Viborg Museum er et kulturhistorisk lokalmuseum i centrale del af byen der besoges af omtrent 20 000 gaester om aret Skovgaard Museet blev etableret i 1937 rummer en samling af en lang raekke danske kunstnere isaer fra guldalderen Viborg Kunsthal blev etableret i 1994 og rummer en samling af samtidskunst Uden for byen ligger Bruunshaab Gamle Papfabrik der tidligere producerede pap og klaede men er i dag et industrimuseum og E Bindstouw museum der er et egns og frilandsmuseum i Lysgard Sidstnaevnte er en del af Viborg Museum Paletten er et spillested for rytmisk musik Viborg Teater blev grundlagt i 1909 og ligger pa gaden Gravene Fotorama Viborg Viborg Domkirke er byens mest kendte kirke men der findes flere andre Den ligger centralt i byen med en plads foran Digterparken er det storste parkanlaeg i byen Desuden findes Borgvold der en del af det middelalderlige voldanlaeg omkring byen Pilehaven og Sonaes Kommunens hovedbibliotek ligger i byen men Viborg Bibliotekerne rummer flere andre biblioteker i de omkringliggende byer Desuden har bydelen Houlkaer ogsa sit eget bibliotek Byen rummer flere gamle og fredede bygninger hvoraf Domprovstegarden er blandt de aeldste Derudover findes Den gamle praestegard Amtmandsgarden Bispegarden Den Hauchske Gard Den lille gard pa Torvet Morvilles Gard Gamle Vagt Eksercerhuset Karnapgarden og Salomon Gerbers Gard Stillings Gard Svaneapoteket Ursins Gard Villadsens Gard Hans Werrings Gard og Zahrtmanns Gard Sport Rediger Viborg rummer adskillige idraetsanlaeg Liseborgcentret er et idraetsanlaeg i bydelen Liseborg i den sydlige ende af byen Her spiller Sondermarkens Idraets Klub og Team Viborg Viborg Stadion har plads til knap 10 000 tilskuere Viborg Svommehal ligger taet pa stationen og Vestbadet er et udendors badeanlaeg i bydelen Vestervang Viborg Fodsports Forening er en fodboldklub der i arevis har spillet i Superligaen og er senest rykket op til saesonen 2015 16 Viborg Handbold Klub har hjemme pa Viborg Stadionhal og klubbens kvindehold spiller i Damehandboldligaen Holdet var det bedste kvindehandboldhold i verden i 2009 2010 efter to sejre i EHF Champions League Derudover findes der mange forskellige idraetsklubber som eksempelvis Viborg Karate Skole Forenede Klubber i Viborg Viborg Atletik og Motion og Bowlingklubben Viborg Der findes flere tilbagevendende sportsbegivenheder heriblandt Viborg City Marathon Sabaki Challenge Spirit og Sondersolobet Billeder fra byen Rediger Udsigt mod sydvest Viborg Domkirke Viborgs gamle radhus opfort 1728 efter den store brand Viborg set fra ost Regionshospitalet i Viborg Landsarkivets hovedbygningSe ogsa RedigerViborg Kommune ViborgsoerneVenskabsbyer RedigerViborg har folgende venskabsbyer Borga Dalvik Marijampole Hamar Lund Luneburg KecskemetNoter Rediger a b c d Danmarks Statistik Statistikbanken Tabel BY1 Folketal 1 januar efter byomrade alder og konLitteratur RedigerViborg Kobstads Historie udg 1940 Viborg Amt J P Trap 4 udg Henning Ringgaard Lauridsen amp Lars Munkoe red Viborgs Historie 3 bind Viborg Kommune 1997 ISBN 8798660500 Eksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til Viborg Viborgs Historie Viborgs hjemmeside Viborg pa Den Digitale Byport fra Dansk Center for ByhistorieHentet fra https da wikipedia org w index php title Viborg amp oldid 10833196, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.