fbpx
Wikipedia

Viborggade

Der mangler kildehenvisninger i teksten
Denne artikel har en liste med kilder, en litteraturliste eller eksterne henvisninger, men informationerne i artiklen er ikke underbygget, fordi kildehenvisninger ikke er indsat i teksten. Du kan hjælpe ved at indføre præcise kildehenvisninger på passende steder.

Viborggade er en ca. 500 meter lang gade på Indre Østerbro. Det er en sidegade til Østerbrogade, hvor den begynder omtrent ved Gunnar Nu Hansens Plads. Herfra fortsætter den mod øst, hen over Bopa Plads og ender ved Strandboulevarden.

Viborggade mellem Randersgade og Skanderborggade.

Gaden fik sit nuværende navn i 1886, opkaldt efter den jyske købstad Viborg. Indtil 1886 hed den østlige del af gaden Batterivej efter Kalkbrænderihavns Batteri, der var et søfort, anlagt i 1850'erne, til forsvaret af Københavns Havn.

Indholdsfortegnelse

Etagebyggeri ved Viborggade.

Gaden ligger på det gamle areal kaldet Slagtervangen. På hele stykket fra Nøjsomhedsvej og helt op til Svanemøllen lå frem til 1850'erne kun ”Slagtervangen”. Det var Københavns Kommune, der ejede stykket, men det blev lejet ud til byens slagtere, der her lod deres dyr fede op her, før de blev slagtet til glæde for københavnerne. Omtrent hvor Viborggade udmunder i Strandboulevarden, lå en af byens galger, samt en rakkerkule til henlæggelse af døde dyr. Man kom til den af en smal vej, der bugtede sig nordøst fra Trianglen.

Omkring Viborggade og nord herfor blev der opført boliger til arbejderstanden, i modsætning til de senere opførte, mere herskabelige bebyggelser op langs Østerbrogade.

I 1860'erne opstod der et tidligt arbejderbyggeri i 2 etager i den østlige ende af Viborggade og i området. Husene blev opført af arbejdsmænd og håndværkere, og mange af arbejderne arbejdede på de nye store fabrikker i nærheden: Kryolitfabrikken, Heymans svineslagteri på Strandboulevarden og bomuldsvæveriet. De fleste af disse små huse er forsvundet til fordel for højere bebyggelse. Næste generation af huse i den vestlige ende af gaden skød op i 1880'erne i fem etager og var den typiske københavnerbebyggelse i brokvartererne.

Disse arbejderboliger blev dog – på baggrund af byggeloven af 1875 – opført i en noget bedre kvalitet end arbejderboligerne på Vesterbro og Nørrebro. Alligevel udtrykte professor Steen Eiler Rasmussen i sin bog fra 1969 om København sin undren over, at kommunen partout ønskede at rive de sunde Lægeforeningens Boliger ned, mens slumbebyggelsen i Viborggade og Ålborggade ikke på samme måde havde i myndighedernes interesse.

Tidligere overborgmester Egon Weidekamp voksede op i en trang lejlighed i Viborggade med lokum i gården, og politikeren bevidnede selv med glæde, at hans barndomshjem blev revet ned som følge af de saneringer, han selv havde igangsat.

For enden af Viborggade kan man se havnens siloer og silhuet. Det er få gader på Østerbro, hvorfra det kan fornemmes at der ligger havn og kyst så tæt på som det reelt gør. I den østlige ende af Viborggade – den tidligere Batterivej – er gaden smallere. Den blev anlagt allerede straks efter at det i 1852 var blevet tilladt at opføre større bebyggelse uden for Søernes inderside.

Bopa Plads har formelt adresse på Løgstørgade 2-10 og Viborggade 29. Der ligger to caféer og et møbelværksted. Der er udendørsservering, petanquebaner, træer og en legeplads. Disse huse som der er caféer i, er af ældre dato. De ser allerede ud som om de er af ældre dato på en tegning fra 1884. Her lå i 1990'erne Café Prøven. Pladsen blev først lukket for trafik under en trafiksanering i 1975-77.

I 1950'erne finder man et hav af småhandlende i gaden, bl.a. i nr. 1 en frugthandler og urmagerforretning ”Tik-Tak”, i nr. 3 en skomager, 11 herreekvipering, 13 damefrisørsalonen ”Chic”, 15 mejeri, 17 ”Sanika Chokolade & Biscuit en gros”, 19 viktualiehandler, marskandiser og en fiskehandler, 25 en træskohandler, 43 ”Nordisk Java The Import”, samt en cigarhandler, 61 en melhandler, 63 ”Altex Konfektionsfabrik”, 69 et bogtrykkeri, 79 vaskeriet ”Regina”, 22 en kakkelovnsrenser, 34 en frugthandel, 76 restaurationen ”Viborghus” og i nr. 78 danske bomuldsvæverier.

I Viborggade ligger blandt andet møbelpolstrere, Skønhedssaloner og Viborggades karakteristiske Den Blå Ballon. Den Blå Ballon er lukket i 2019 og der ligger nu en ny butik i samme lokaler.

Hjørnet af Viborggade og Silkeborggade.
  • Nr. 11: Opført 1885 af murermester Henry Hansen.
  • Nr. 16: Opført 1887 for en skomager Jensen. Facaden er klassicistisk og velproportioneret.
  • Nr. 55: Her lå tidligere International Goodtemplar Orden
  • Nr. 70: De tidligere bygninger for J. Kornbecks Asfaltfabrik, grundlagt 1865. Senere blev her smergelværk (Københavns Smergelfabrik) og bruges nu af Københavns Kommunes erhvervsskole TAMU (Ung i arbejde). Arkitekt Anton Rosen har tegnet værkstedsbygningen Viborggade 70 i 1907.
  • Nr. 75: Her boede Riborg Jørgensen, der har skrevet sine erindringer om omvæksten i området i 1920'erne og 30'erne, Børn af arbejderklassen (1988). Karreen, hvor også Egon Weidekamp voksede op, blev revet ned i 1980'erne.
  • Nr. 80: Her lå tidligere August Neuberts Bomuldsvæveri, hvis ældste fløj var helt fra 1860'erne. Alfred Thomsen tilføjede en bygning 1899. Senere indrettedes bygningerne til stearinlysfabrikation. Pia Lys-komplekset nedbrændte til grunden, da seriepyromanen Erik Solbakke Hansen i oktober 1982 satte ild til fabrikken. Den smeltede stearin løb ned i kloakkerne og størknede, og det medførte store oversvømmelse i gaderne omkring brandstedet. På grunden opførtes siden boligkomplekset Pia Hus i 1984-85.
  • Riborg Jørgensen: Børn af arbejderklassen, København: Socialpolitisk Forlag 1989. ISBN 87-7504-053-0
  1. Storbyens Stednavne af Bent Jørgensen. Gyldendal, 1999. S. 325. ISBN 87-00-35610-7
  2. , detlillemuseum.dk
  3. Katastrofe og kriseintervention : om branden på PIA-LYS fabrikken og følgerne for de omkringboende. [København]: Komiteen for sundhedsoplysning. 1987. ISBN 87-88822-45-1.

Koordinater:55°42′18.25″N12°34′43.53″Ø /55.7050694°N 12.5787583°Ø /55.7050694; 12.5787583

Viborggade
viborggade, gade, københavn, sprog, overvåg, rediger, mangler, kildehenvisninger, teksten, denne, artikel, liste, kilder, litteraturliste, eller, eksterne, henvisninger, informationerne, artiklen, ikke, underbygget, fordi, kildehenvisninger, ikke, indsat, teks. Viborggade gade i Kobenhavn Sprog Overvag Rediger Der mangler kildehenvisninger i teksten Denne artikel har en liste med kilder en litteraturliste eller eksterne henvisninger men informationerne i artiklen er ikke underbygget fordi kildehenvisninger ikke er indsat i teksten Du kan hjaelpe ved at indfore praecise kildehenvisninger pa passende steder Viborggade er en ca 500 meter lang gade pa Indre Osterbro Det er en sidegade til Osterbrogade hvor den begynder omtrent ved Gunnar Nu Hansens Plads Herfra fortsaetter den mod ost hen over Bopa Plads og ender ved Strandboulevarden Viborggade mellem Randersgade og Skanderborggade Gaden fik sit nuvaerende navn i 1886 opkaldt efter den jyske kobstad Viborg Indtil 1886 hed den ostlige del af gaden Batterivej efter Kalkbraenderihavns Batteri der var et sofort anlagt i 1850 erne til forsvaret af Kobenhavns Havn 1 Indholdsfortegnelse 1 Historie og bebyggelse 2 Naevnevaerdige bygninger i gaden 3 Litteratur 4 Eksterne henvisninger 5 NoterHistorie og bebyggelse Rediger Etagebyggeri ved Viborggade Gaden ligger pa det gamle areal kaldet Slagtervangen Pa hele stykket fra Nojsomhedsvej og helt op til Svanemollen la frem til 1850 erne kun Slagtervangen Det var Kobenhavns Kommune der ejede stykket men det blev lejet ud til byens slagtere der her lod deres dyr fede op her for de blev slagtet til glaede for kobenhavnerne Omtrent hvor Viborggade udmunder i Strandboulevarden la en af byens galger samt en rakkerkule til henlaeggelse af dode dyr Man kom til den af en smal vej der bugtede sig nordost fra Trianglen Omkring Viborggade og nord herfor blev der opfort boliger til arbejderstanden i modsaetning til de senere opforte mere herskabelige bebyggelser op langs Osterbrogade I 1860 erne opstod der et tidligt arbejderbyggeri i 2 etager i den ostlige ende af Viborggade og i omradet Husene blev opfort af arbejdsmaend og handvaerkere og mange af arbejderne arbejdede pa de nye store fabrikker i naerheden Kryolitfabrikken Heymans svineslagteri pa Strandboulevarden og bomuldsvaeveriet De fleste af disse sma huse er forsvundet til fordel for hojere bebyggelse Naeste generation af huse i den vestlige ende af gaden skod op i 1880 erne i fem etager og var den typiske kobenhavnerbebyggelse i brokvartererne Disse arbejderboliger blev dog pa baggrund af byggeloven af 1875 opfort i en noget bedre kvalitet end arbejderboligerne pa Vesterbro og Norrebro Alligevel udtrykte professor Steen Eiler Rasmussen i sin bog fra 1969 om Kobenhavn sin undren over at kommunen partout onskede at rive de sunde Laegeforeningens Boliger ned mens slumbebyggelsen i Viborggade og Alborggade ikke pa samme made havde i myndighedernes interesse Tidligere overborgmester Egon Weidekamp voksede op i en trang lejlighed i Viborggade med lokum i garden og politikeren bevidnede selv med glaede at hans barndomshjem blev revet ned som folge af de saneringer han selv havde igangsat For enden af Viborggade kan man se havnens siloer og silhuet Det er fa gader pa Osterbro hvorfra det kan fornemmes at der ligger havn og kyst sa taet pa som det reelt gor I den ostlige ende af Viborggade den tidligere Batterivej er gaden smallere Den blev anlagt allerede straks efter at det i 1852 var blevet tilladt at opfore storre bebyggelse uden for Soernes inderside Bopa Plads har formelt adresse pa Logstorgade 2 10 og Viborggade 29 Der ligger to cafeer og et mobelvaerksted Der er udendorsservering petanquebaner traeer og en legeplads Disse huse som der er cafeer i er af aeldre dato De ser allerede ud som om de er af aeldre dato pa en tegning fra 1884 Her la i 1990 erne Cafe Proven Pladsen blev forst lukket for trafik under en trafiksanering i 1975 77 I 1950 erne finder man et hav af smahandlende i gaden bl a i nr 1 en frugthandler og urmagerforretning Tik Tak i nr 3 en skomager 11 herreekvipering 13 damefrisorsalonen Chic 15 mejeri 17 Sanika Chokolade amp Biscuit en gros 19 viktualiehandler marskandiser og en fiskehandler 25 en traeskohandler 43 Nordisk Java The Import samt en cigarhandler 61 en melhandler 63 Altex Konfektionsfabrik 69 et bogtrykkeri 79 vaskeriet Regina 22 en kakkelovnsrenser 34 en frugthandel 76 restaurationen Viborghus og i nr 78 danske bomuldsvaeverier I Viborggade ligger blandt andet mobelpolstrere 2 Skonhedssaloner 3 og Viborggades karakteristiske Den Bla Ballon 4 Den Bla Ballon er lukket i 2019 og der ligger nu en ny butik i samme lokaler Naevnevaerdige bygninger i gaden Rediger Hjornet af Viborggade og Silkeborggade Nr 11 Opfort 1885 af murermester Henry Hansen Nr 16 Opfort 1887 for en skomager Jensen Facaden er klassicistisk og velproportioneret Nr 41 Hus opfort 1868 af arbejdsmand Nielsen Den 20 august 1985 besaettes huset nu kaldet Kapaw af BZ ere Ryddes 30 oktober 1990 og rives ned 1993 Nu er her en afdeling af AAB opfort 1997 Logstorgade 12 Nr 55 Her la tidligere International Goodtemplar OrdenNr 70 De tidligere bygninger for J Kornbecks Asfaltfabrik grundlagt 1865 Senere blev her smergelvaerk Kobenhavns Smergelfabrik og bruges nu af Kobenhavns Kommunes erhvervsskole TAMU Ung i arbejde Arkitekt Anton Rosen har tegnet vaerkstedsbygningen Viborggade 70 i 1907 Nr 75 Her boede Riborg Jorgensen der har skrevet sine erindringer om omvaeksten i omradet i 1920 erne og 30 erne Born af arbejderklassen 1988 Karreen hvor ogsa Egon Weidekamp voksede op blev revet ned i 1980 erne Nr 80 Her la tidligere August Neuberts Bomuldsvaeveri hvis aeldste floj var helt fra 1860 erne Alfred Thomsen tilfojede en bygning 1899 Senere indrettedes bygningerne til stearinlysfabrikation Pia Lys komplekset nedbraendte til grunden 5 6 da seriepyromanen Erik Solbakke Hansen i oktober 1982 satte ild til fabrikken Den smeltede stearin lob ned i kloakkerne og storknede og det medforte store oversvommelse i gaderne omkring brandstedet Pa grunden opfortes siden boligkomplekset Pia Hus i 1984 85 Litteratur RedigerRiborg Jorgensen Born af arbejderklassen Kobenhavn Socialpolitisk Forlag 1989 ISBN 87 7504 053 0Eksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til ViborggadeNoter Rediger Storbyens Stednavne af Bent Jorgensen Gyldendal 1999 S 325 ISBN 87 00 35610 7 https www oesterbro avis dk nye moebelpolstrere i viborggade https www oesterbro avis dk fra finske viborg til viborggade https www oesterbro avis dk genbrug i classensgade Pa sporet af historien detlillemuseum dk Katastrofe og kriseintervention om branden pa PIA LYS fabrikken og folgerne for de omkringboende Kobenhavn Komiteen for sundhedsoplysning 1987 ISBN 87 88822 45 1 Koordinater 55 42 18 25 N 12 34 43 53 O 55 7050694 N 12 5787583 O 55 7050694 12 5787583Hentet fra https da wikipedia org w index php title Viborggade amp oldid 10527684, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.