fbpx
Wikipedia

Vindmølle

En vindmølle er en transducer, der omdanner vindens energi til brugbart arbejde.

Stegø Mølle ved Bogense er en hollandsk Vindmølle fra 1871, bygget som pumpemølle.
Funktionsdiagram.

Energien fra vindmøllerne blev tidligere brugt til f.eks. at male korn og pumpe vand, mens vindmøllerne i dag primært bruges som vindkraftværker til at producere elektricitet. Flere steder i verden, bl.a. i Danmark, forskes der i vindmølleteknologi i et forsøg på at udnytte vindens vedvarende energi, ligesom der flere steder er opsat vindmølleparker.

Man kan anvende overskudselektriciteten fra vindmøller til først af lave syntesegas og dernæst syntetiske brændstoffer ifølge forskere fra DTU.

Husstandsvindmøller, som er vindmøller til private, benyttes bl.a. som alternativ til solcelleanlæg, og ses også i dag i det danske landskab.

Indholdsfortegnelse

På dansk har ordet vejrmølle oprindelig været benyttet til at skelne mellem møller, drevet af vindkraft og vandmøller. Med den hollandske vindmølle er forstavelsen vind- efterhånden vundet frem. Også vindmotor har været benyttet om en vindmølle, men dette ord skiftede i løbet af 1800-tallet betydning, således at det blev synonym til vindrose.

Opfinderen Heron fra Alexandria anvendte en vindmølle til at drive et orgel i 1. århundrede . Vindmøller vides at have eksisteret fra det 7. århundrede på højdedrag i Iran og Afghanistan, hvor de blev opstillet, hvor vinden kun blæste fra én retning, og de kunne ikke dreje vandret.

Vindmøllerne spillede også en stor rolle under tørlægningen og genvinding af land fra Nordsøen i dele af Holland.

Historisk har vindmøllen været en vigtig maskine, som muliggjorde mekanisk forarbejdning af korn. Datidens møller modtog korn fra bonden og malede det til mel ved hjælp af den store møllesten; desuden var vindmøller vigtige ved dræning af lave områder.

Vindmøller har også haft en stor betydning for koloniseringen af Nordamerika. De store jernbanenet, man byggede krævede mange vandstationer til lokomotiverne, der forbrugte store mængder vand. Vandet skulle på de enkelte stationer pumpes op i vandtårne, og til det brugte man de mangevingede vindmøller.

Med inspiration fra vandmøller begynder vindmøller, der kan drejes vandret, at ses i Europa i det 12. århundrede. Stubmøller forekom i Østengland, Normandiet og Flandern allerede i slutningen af 1100-tallet. I 1234 er stubmøllen dokumenteret i Holsten. De første vindmøller i Danmark var stubmøllen, som nævnes på skrift omkring 1259. Stubmøllen var bygget af træ og stående på en fod således, at hele møllen kan drejes efter vindens retning. Senere blev den hollandske mølle, hvor det kun er toppen der drejer, den mest udbredte type. Den første hollændermølle kom til Danmark omkring 1620. I 1680'erne blev der opført to oliemøller på Københavns volde. Fra omkring 1700 blev hollændermøllerne opført som korn- og industrimøller overalt i Danmark.

I 1680'erne fulgte et par oliemøller på Københavns Vold. Fra sidst i 1700-tallet bredte typen sig over hele landet som korn- og industrimøller.

I 1745 fik den skotske smed Edmund Lee patentvindrosen, som er en lille vindmølle der sidder lodret, men på tværs bag på møllehatten, modsat de store vinger. Krøjeværket fungerer ved at den lille vindmølle drejer hatten, indtil der ikke er vind til at dreje dem mere. Skifter vinden, vil den igen dreje de store vinger op mod vinden.

Oprindeligt kviksedes vindmøllerne manuelt ved påsætning af sejl, men i 1772 blev jalousierne opfundet, hvorefter at møllerne kunne svikke automatisk.

Pumpemøller, der via en vandsnegl løftede vandet, blev udviklet i Holland i forbindelse med store inddæmningsprojekter. I Danmark blev denne vindmølletype især benyttet til landvinding efter 1864. Et eksempel på typen er den i nutiden bevarede Vitsø pumpemølle fra 1836 i Vitsø NorÆrø. Den stråtækte hollandske vindmølle regulerede med en Arkimedessnegl af egetræ vandstanden og det blev muligt at udnytte et større område til agerbrug.

Historiske vindmøller ses for eksempel på Frilandsmuseet i Kongens Lyngby. Dybbøl Mølle er nok den mest kendte historiske vindmølle i Danmark. Andre historiske vindmøller der har overlevet er Uldum Mølle og Øksnebjerg Mølle. Danmarks ældste bevarede vindmølle er formentlig Bechs Mølle i Svaneke.

  1. Citat: "...Når vindmøllerne producerer mere strøm, end vi kan nå at forbruge, bør vi lagre den overskydende energi som CO2-neutrale syntetiske brændstoffer, mener en gruppe forskere fra DTU. De syntetiske brændstoffer kan nemlig uden videre fyldes i en almindelig bilmotor...Den CO2, der bruges til fremstillingen af syntetisk brændsel, kan opsamles enten fra luften eller fra kraftværker baseret på biobrændsel, og da CO2 indgår i elektrolyseprocessen, øges CO2-mængden i atmosfæren ikke, når for eksempel syntetisk benzin bruges i bilerne. De syntetiske brændstoffer er derfor CO2-neutrale..."
  2. ODS, opslag vindmotor
  3. Drachmann, s. 145–151; Lohrmann, s. 10f
  4. Gimbel
  5. Andersen, s. 11
  • Lise Andersen: "Hvad ved vi om de ældste danske vindmøller?" (Landbohistorisk Tidsskrift 2015; s. 9-51)
  • A.G. Drachmann: "Heron’s Windmill", Centaurus, 7 (1961), S. 145–151
  • Jean Gimbel: The Medival Machine. The industrial revolution of the middle ages, Barnes & Noble, 2003, ISBN 0-7607-3583-2.
  • Dietrich Lohrmann: "Von der östlichen zur westlichen Windmühle", Archiv für Kulturgeschichte, Bd. 77, Nr. 1 (1995), S. 1–30

Vindmølle
vindmølle, maskine, forvandler, vindens, energi, rotationsenergi, sprog, overvåg, rediger, vindmølle, transducer, omdanner, vindens, energi, brugbart, arbejde, stegø, mølle, bogense, hollandsk, 1871, bygget, pumpemølle, funktionsdiagram, energien, vindmøllerne. Vindmolle maskine der forvandler vindens energi til rotationsenergi Sprog Overvag Rediger En vindmolle er en transducer der omdanner vindens energi til brugbart arbejde Stego Molle ved Bogense er en hollandsk Vindmolle fra 1871 bygget som pumpemolle Funktionsdiagram Energien fra vindmollerne blev tidligere brugt til f eks at male korn og pumpe vand mens vindmollerne i dag primaert bruges som vindkraftvaerker til at producere elektricitet Flere steder i verden bl a i Danmark forskes der i vindmolleteknologi i et forsog pa at udnytte vindens vedvarende energi ligesom der flere steder er opsat vindmolleparker Man kan anvende overskudselektriciteten fra vindmoller til forst af lave syntesegas og dernaest syntetiske braendstoffer ifolge forskere fra DTU 1 Husstandsvindmoller som er vindmoller til private benyttes bl a som alternativ til solcelleanlaeg og ses ogsa i dag i det danske landskab Indholdsfortegnelse 1 Etymologi 2 Vindmollens historie 3 Se ogsa 4 Noter 5 Litteratur 6 Eksterne henvisningerEtymologi RedigerPa dansk har ordet vejrmolle oprindelig vaeret benyttet til at skelne mellem moller drevet af vindkraft og vandmoller Med den hollandske vindmolle er forstavelsen vind efterhanden vundet frem Ogsa vindmotor har vaeret benyttet om en vindmolle men dette ord skiftede i lobet af 1800 tallet betydning saledes at det blev synonym til vindrose 2 Vindmollens historie RedigerOpfinderen Heron fra Alexandria anvendte en vindmolle til at drive et orgel i 1 arhundrede 3 Vindmoller vides at have eksisteret fra det 7 arhundrede pa hojdedrag i Iran og Afghanistan hvor de blev opstillet hvor vinden kun blaeste fra en retning og de kunne ikke dreje vandret 4 Vindmollerne spillede ogsa en stor rolle under torlaegningen og genvinding af land fra Nordsoen i dele af Holland Historisk har vindmollen vaeret en vigtig maskine som muliggjorde mekanisk forarbejdning af korn Datidens moller modtog korn fra bonden og malede det til mel ved hjaelp af den store mollesten desuden var vindmoller vigtige ved draening af lave omrader Vindmoller har ogsa haft en stor betydning for koloniseringen af Nordamerika De store jernbanenet man byggede kraevede mange vandstationer til lokomotiverne der forbrugte store maengder vand Vandet skulle pa de enkelte stationer pumpes op i vandtarne og til det brugte man de mangevingede vindmoller Med inspiration fra vandmoller begynder vindmoller der kan drejes vandret at ses i Europa i det 12 arhundrede Stubmoller forekom i Ostengland Normandiet og Flandern allerede i slutningen af 1100 tallet I 1234 er stubmollen dokumenteret i Holsten De forste vindmoller i Danmark var stubmollen som naevnes pa skrift omkring 1259 5 Stubmollen var bygget af trae og staende pa en fod saledes at hele mollen kan drejes efter vindens retning Senere blev den hollandske molle hvor det kun er toppen der drejer den mest udbredte type Den forste hollaendermolle kom til Danmark omkring 1620 I 1680 erne blev der opfort to oliemoller pa Kobenhavns volde Fra omkring 1700 blev hollaendermollerne opfort som korn og industrimoller overalt i Danmark I 1680 erne fulgte et par oliemoller pa Kobenhavns Vold Fra sidst i 1700 tallet bredte typen sig over hele landet som korn og industrimoller I 1745 fik den skotske smed Edmund Lee patent pa vindrosen som er en lille vindmolle der sidder lodret men pa tvaers bag pa mollehatten modsat de store vinger Krojevaerket fungerer ved at den lille vindmolle drejer hatten indtil der ikke er vind til at dreje dem mere Skifter vinden vil den igen dreje de store vinger op mod vinden Oprindeligt kviksedes vindmollerne manuelt ved pasaetning af sejl men i 1772 blev jalousierne opfundet hvorefter at mollerne kunne svikke automatisk Pumpemoller der via en vandsnegl loftede vandet blev udviklet i Holland i forbindelse med store inddaemningsprojekter I Danmark blev denne vindmolletype isaer benyttet til landvinding efter 1864 Et eksempel pa typen er den i nutiden bevarede Vitso pumpemolle fra 1836 i Vitso Nor pa AEro Den strataekte hollandske vindmolle regulerede med en Arkimedessnegl af egetrae vandstanden og det blev muligt at udnytte et storre omrade til agerbrug Historiske vindmoller ses for eksempel pa Frilandsmuseet i Kongens Lyngby Dybbol Molle er nok den mest kendte historiske vindmolle i Danmark Andre historiske vindmoller der har overlevet er Uldum Molle og Oksnebjerg Molle Danmarks aeldste bevarede vindmolle er formentlig Bechs Molle i Svaneke Britzer Muhle i Berlin omtales som en prototype pa en hollandsk vindmolle Pibe Molle i Gribskov Kommune er den eneste bevarede stubmolle pa Sjaelland der stadig er funktionsdygtig Lyngmollen ved Gronnestrand i Nordjylland hollandsk vindmolle taekket med lyng Blabaeks Molle er et anlaeg med en vandmolle og en er en hollandsk vindmolle billedet fra 1828 i Hovby ved Fakse Havno Molle Visborg Sogn ved Hadsund er en strataekt hollandsk vindmolle opfort i 1842 Sonderho Molle er en hollandsk vindmolle fra 1895 i Sonderho pa Fano Vindmolle fra 1905 i Vallekilde Dybbol Molle er en hollandsk vindmolle gen opfort 1936 Vindmolle i Vejle fra 1890 fungerede som molle indtil 1960 Vindmolle pa Tuno Lumsas Molle i Odsherred opfort 1834 Tvindmollen et moderne vindkraftvaerk Hollaendermolle i Estland Moulin Moidrey i NormandietSe ogsa RedigerVindkraftvaerk Vindenergi Mollebygger VindinfoNoter Rediger 20 januar 2015 videnskab dk Elektrolyse gor al energi fra vindmoller vaerdifuld Citat Nar vindmollerne producerer mere strom end vi kan na at forbruge bor vi lagre den overskydende energi som CO2 neutrale syntetiske braendstoffer mener en gruppe forskere fra DTU De syntetiske braendstoffer kan nemlig uden videre fyldes i en almindelig bilmotor Den CO2 der bruges til fremstillingen af syntetisk braendsel kan opsamles enten fra luften eller fra kraftvaerker baseret pa biobraendsel og da CO2 indgar i elektrolyseprocessen oges CO2 maengden i atmosfaeren ikke nar for eksempel syntetisk benzin bruges i bilerne De syntetiske braendstoffer er derfor CO2 neutrale ODS opslag vindmotor Drachmann s 145 151 Lohrmann s 10f Gimbel Andersen s 11Litteratur RedigerLise Andersen Hvad ved vi om de aeldste danske vindmoller Landbohistorisk Tidsskrift 2015 s 9 51 A G Drachmann Heron s Windmill Centaurus 7 1961 S 145 151 Jean Gimbel The Medival Machine The industrial revolution of the middle ages Barnes amp Noble 2003 ISBN 0 7607 3583 2 Dietrich Lohrmann Von der ostlichen zur westlichen Windmuhle Archiv fur Kulturgeschichte Bd 77 Nr 1 1995 S 1 30Eksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til Vindmolle Dansk Molle Forum Hjemmeside for alle interesserede i de gamle vand og vindmoller Danmarks aeldste vindmolle Alt om vindmoller fra Nordisk Folke centerHentet fra https da wikipedia org w index php title Vindmolle amp oldid 10044206, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.