fbpx
Wikipedia

Elementarpartikel


En elementarpartikel er en partikel, der i teorien ikke kan deles i mindre bestanddele. Grundet udviklingen i vores forståelse af naturen, har betydningen ændret sig gennem historien. I dag omfatter elementarpartikler kvarker/antikvarker, leptoner/antileptoner samt en række kraftformidlende elementarpartikler (se nedenfor). De partikler, der tidligere opfattedes som elementarpartikler, kan således opbygges af de ovennævnte elementarpartikler. Ligeledes er det muligt, at ny forskning vil afsløre endnu mindre byggesten end de nuværende elementarpartikler.

Fra den græske oldtid (antikken) havde man en ide om, at alt stof bestod af noget udeleligt, som på græsk kaldes atomos – heraf navnet atom. De blev da, i princippet, klassificeret som elementarpartikler. Den første subatomare partikel, der blev opdaget, var elektronen (1897). Protonen og neutronen blev først fundet i henholdsvis 1918 og 1932.

Partikelfysikken beskriver i dag elementarpartiklerne og deres vekselvirkninger i en teori, der kaldes Standardmodellen. Forskerne mener, at der i dag findes 12 elementarpartikler, der så har hver sin modsvarende antipartikel, for i alt 24 partikler. Disse 12 partikler deles op i to grupper: kvarker (sværvægtere) og leptoner (letvægtere). I Standardmodellen består stof af 6 kvarker, 6 antikvarker, 6 leptoner og 6 antileptoner. Disse 24 partikler antages i dag at være stofs fundamentale byggesten. Herudover eksisterer der også en række kraftformidlende elementarpartikler: gravitoner, fotoner, W-bosoner, Z-bosoner, gluoner og Higgs-partiklen. Gravitonen er en hypotetisk partikel, da den endnu ikke er eksperimentelt påvist.

Man skelner mellen bosoner, der har et heltalligt spin, og fermioner, der har et halvtalligt spin.

Derved er mesoner bosoner, skønt de består af kvarker (fermioner).

Elementarpartikler kan klassificeres i:

Udover tabellens, findes der også 12 antipartikler:

Familie partikel Masse·c² el.lad./|e| Baryontal Vekselvirkning
1. Familie Elektron (e) 511 keV -1 0 Gr., em., svage
Elektron-Neutrino (νe) <2 eV 0 0 Gr., svage
Up-kvark (u) 4 MeV 2/3 1/3 Gr., em., svage, stærke
Down-kvark (d) 7 MeV -1/3 1/3 Gr., em., svage, stærke
2. Familie Myon (μ) 0,1 GeV -1 0 Gr., em., svage
Myon-Neutrino (νμ) <0,2 MeV 0 0 Gr., svage
Charm-kvark (c) 1,5 GeV 2/3 1/3 Gr., em., svage, stærke
Strange-kvark (s) 0,15 GeV -1/3 1/3 Gr., em., svage, stærke
3. Familie Tau (τ) 1,8 GeV -1 0 Gr., em., svage
Tau-Neutrino (ντ) <0,02 GeV 0 0 Gr., svage
Top-kvark (t) 174,0 GeV 2/3 1/3 Gr., em., svage, stærke
Bottom-kvark (b) 4,7 GeV -1/3 1/3 Gr., em., svage, stærke

(I parentes: Formodede partikler, som endnu ikke er eksperimentielt påvist):

Partikel Masse·c² Spin/(h/2π) el.lad./|e| formidlet vekselvirkning
Foton 0 1 0 elektromagnetiske kraft
Z0 ca. 91 GeV 1 0 svage
W+ ca. 80 GeV 1 1
W- ca. 80 GeV 1 -1
Gluon 0 1 0 stærke (Farvekraft)
(Graviton) 0 2 0 Gravitation
Higgs 125,3 +/- 0,6 GeV 0 0 Higgsfeltet
 1. . fra originalen 12. august 2020. Hentet 20. marts 2019.
 2. . fra originalen 8. juni 2012. Hentet 20. februar 2014.
 3. Citat: "... »Vi har observeret en ny boson med en masse på 125,3 +/- 0,6 GeV og med en signifikans på 4,9 sigma.«..."
 • Wikimedia Commons har flere filer relateret til Elementarpartikel
 • 11. juli 2005 hos Wayback Machine, 28. juni 2005 hos Wayback Machine, 26. juni 2005 hos Wayback Machine (God populær fremstilling på engelsk).
 • 17. oktober 2003 hos Wayback Machine ("Nuttede" dansende kvarker med musik)
 • 7. september 2017 hos Wayback Machine
 • 26. juli 2005 hos Wayback Machine
 • 3. juni 2006 hos Wayback Machine Citat: "...For some reason, which physicists are still puzzling over, the weak force only ever affects left-handed particles...The theories are really a last ditch effort to make do with the fundamentally flawed Standard Model of physics. If these theories keep getting disproved, we're going to have to go on to an entirely new model of the universe's workings..."
 • 23. juli 2008 hos Wayback Machine
 • 3. oktober 2003 hos Wayback Machine Citat: "...its giant accelerator which should have shown up the presence of the Higgs found absolutely nothing – and this could mean particle physics having to revisit some of its most cherished ideas..."
  • 11. marts 2004 hos Wayback Machine Citat: "...If correct, Dr Renton's assessment would place the elusive particle's mass at about 115 gigaelectronvolts...However, there is a 9% probability that the signal could be background "noise"..."
 • 16. marts 2004 hos Wayback Machine Citat: "...The electron's structure, as well as its spin, had been a mystery. Providing a physical origin of spin for the first time is the purpose of this paper....note that spin, and other properties, are attributes of the underlying quantum space rather than of the individual particle. This is why spin, like charge, has only one value for all particles...This structure settles a century old paradox of whether particles are waves or point-like bits of matter. They are wave structures in space. There is nothing but space. As Clifford speculated 100 years ago, matter is simply, "undulations in the fabric of space". ..."
 • 20. oktober 2003 hos Wayback Machine
 • 9. oktober 2003 hos Wayback Machine Citat: "...The value of mass is not being redefined. But the concept of mass being a fundamental property is reviewed...A new physical law is postulated: All known particles are elements of momentum moving at a velocity c...This extension is based on special relativity and uses SR equation for mass..."
 • 16. marts 2004 hos Wayback Machine Citat: "...note that spin, and other properties, are attributes of the underlying quantum space rather than of the individual particle. This is why spin, like charge, has only one value for all particles...."
 • 11. januar 2004 hos Wayback Machine Citat: "..."The fact that our measurement continues to deviate from theory may be an indication that we are seeing new physics beyond the Standard Model," said Lee Roberts of Boston University..."

Elementarpartikel
elementarpartikel, sprog, overvåg, rediger, omdirigeret, boson, elementarpartikel, partikel, teorien, ikke, deles, mindre, bestanddele, grundet, udviklingen, vores, forståelse, naturen, betydningen, ændret, gennem, historien, omfatter, elementarpartikler, kvar. Elementarpartikel Sprog Overvag Rediger Omdirigeret fra W boson En elementarpartikel er en partikel der i teorien ikke kan deles i mindre bestanddele Grundet udviklingen i vores forstaelse af naturen har betydningen aendret sig gennem historien I dag omfatter elementarpartikler kvarker antikvarker leptoner antileptoner samt en raekke kraftformidlende elementarpartikler se nedenfor De partikler der tidligere opfattedes som elementarpartikler kan saledes opbygges af de ovennaevnte elementarpartikler Ligeledes er det muligt at ny forskning vil afslore endnu mindre byggesten end de nuvaerende elementarpartikler Fra den graeske oldtid antikken havde man en ide om at alt stof bestod af noget udeleligt som pa graesk kaldes atomos heraf navnet atom De blev da i princippet klassificeret som elementarpartikler Den forste subatomare partikel der blev opdaget var elektronen 1897 Protonen og neutronen blev forst fundet i henholdsvis 1918 og 1932 Partikelfysikken beskriver i dag elementarpartiklerne og deres vekselvirkninger i en teori der kaldes Standardmodellen Forskerne mener at der i dag findes 12 elementarpartikler der sa har hver sin modsvarende antipartikel for i alt 24 partikler Disse 12 partikler deles op i to grupper kvarker svaervaegtere og leptoner letvaegtere I Standardmodellen bestar stof af 6 kvarker 6 antikvarker 6 leptoner og 6 antileptoner Disse 24 partikler antages i dag at vaere stofs fundamentale byggesten Herudover eksisterer der ogsa en raekke kraftformidlende elementarpartikler gravitoner fotoner W bosoner Z bosoner gluoner og Higgs partiklen 1 Gravitonen er en hypotetisk partikel da den endnu ikke er eksperimentelt pavist Man skelner mellen bosoner der har et heltalligt spin og fermioner der har et halvtalligt spin Derved er mesoner bosoner skont de bestar af kvarker fermioner 2 Elementarpartikler kan klassificeres i Elementarpartikel Fermioner stofpartikler har spin 1 2 3 2 5 2 Kvarker kan fole den staerke kernekraft danner baryoner og mesoner NB mesoner har heltalligt spin hvorfor de er bosoner up kvark down kvark charm kvark strange kvark top kvark bottom kvark og deres antipartikler leptoner kan ikke fole den staerke kernekraft danner ikke storre partikler elektron myon tauon elektronneutrino myonneutrino tauonneutrino og deres antipartikler Bosoner Har helt spin 1 2 kraftpartikler Kraftformidlere gravitoner fotoner W bosoner Z bosoner gluoner Har spin 0 Higgs partikelStofpartikeltabel RedigerUdover tabellens findes der ogsa 12 antipartikler Familie partikel Masse c el lad e Baryontal Vekselvirkning1 Familie Elektron e 511 keV 1 0 Gr em svageElektron Neutrino ne lt 2 eV 0 0 Gr svageUp kvark u 4 MeV 2 3 1 3 Gr em svage staerke Down kvark d 7 MeV 1 3 1 3 Gr em svage staerke2 Familie Myon m 0 1 GeV 1 0 Gr em svage Myon Neutrino nm lt 0 2 MeV 0 0 Gr svage Charm kvark c 1 5 GeV 2 3 1 3 Gr em svage staerke Strange kvark s 0 15 GeV 1 3 1 3 Gr em svage staerke 3 Familie Tau t 1 8 GeV 1 0 Gr em svage Tau Neutrino nt lt 0 02 GeV 0 0 Gr svage Top kvark t 174 0 GeV 2 3 1 3 Gr em svage staerke Bottom kvark b 4 7 GeV 1 3 1 3 Gr em svage staerke Kraftpartikeltabel Rediger I parentes Formodede partikler som endnu ikke er eksperimentielt pavist Partikel Masse c Spin h 2p el lad e formidlet vekselvirkning Foton 0 1 0 elektromagnetiske kraftZ0 ca 91 GeV 1 0 svageW ca 80 GeV 1 1W ca 80 GeV 1 1Gluon 0 1 0 staerke Farvekraft Graviton 0 2 0 GravitationHiggs 125 3 0 6 GeV 3 0 0 HiggsfeltetKilder referencer Rediger 1 aug 2012 ing dk 1 ud af 300 000 000 chance for at Higgs alligevel ikke er opdaget Arkiveret fra originalen 12 august 2020 Hentet 20 marts 2019 meson Gyldendal Den Store Danske Arkiveret fra originalen 8 juni 2012 Hentet 20 februar 2014 4 jul 2012 ing dk Cern Vi har fundet en ny partikel der kunne vaere Higgs Citat Vi har observeret en ny boson med en masse pa 125 3 0 6 GeV og med en signifikans pa 4 9 sigma Se ogsa RedigerSubatomar partikel Stof Antistof Partikelfysik Rumtid Kvantemekanik Sparticle UnitonEksterne henvisninger Rediger Wikimedia Commons har flere filer relateret til Elementarpartikel particleadventure org The Standard Model Arkiveret 11 juli 2005 hos Wayback Machine Unsolved Mysteries Beyond The Standard Model Arkiveret 28 juni 2005 hos Wayback Machine What is the World Made of The Naming of Quarks Arkiveret 26 juni 2005 hos Wayback Machine God populaer fremstilling pa engelsk quarkdance org Arkiveret 17 oktober 2003 hos Wayback Machine Nuttede dansende kvarker med musik University of California Particle Data Group Arkiveret 7 september 2017 hos Wayback Machine particleadventure org Particle chart Arkiveret 26 juli 2005 hos Wayback Machine 2005 02 17 Sciencedaily New Measurement Undermines Physicists Theories For Nature s Hidden Particle force Collaboration Arkiveret 3 juni 2006 hos Wayback Machine Citat For some reason which physicists are still puzzling over the weak force only ever affects left handed particles The theories are really a last ditch effort to make do with the fundamentally flawed Standard Model of physics If these theories keep getting disproved we re going to have to go on to an entirely new model of the universe s workings CERNCourier Season of Higgs and melodrama Arkiveret 23 juli 2008 hos Wayback Machine 6 December 2001 BBCNews God particle may not exist Arkiveret 3 oktober 2003 hos Wayback Machine Citat its giant accelerator which should have shown up the presence of the Higgs found absolutely nothing and this could mean particle physics having to revisit some of its most cherished ideas 10 March 2004 BBC News God particle may have been seen Arkiveret 11 marts 2004 hos Wayback Machine Citat If correct Dr Renton s assessment would place the elusive particle s mass at about 115 gigaelectronvolts However there is a 9 probability that the signal could be background noise Milo Wolff The Physical Origin of Electron Spin using quantum wave particle structure Arkiveret 16 marts 2004 hos Wayback Machine Citat The electron s structure as well as its spin had been a mystery Providing a physical origin of spin for the first time is the purpose of this paper note that spin and other properties are attributes of the underlying quantum space rather than of the individual particle This is why spin like charge has only one value for all particles This structure settles a century old paradox of whether particles are waves or point like bits of matter They are wave structures in space There is nothing but space As Clifford speculated 100 years ago matter is simply undulations in the fabric of space Robert Rutkiewicz Explaining Particle Spin Arkiveret 20 oktober 2003 hos Wayback Machine Robert Rutkiewicz Defining Mass Arkiveret 9 oktober 2003 hos Wayback Machine Citat The value of mass is not being redefined But the concept of mass being a fundamental property is reviewed A new physical law is postulated All known particles are elements of momentum moving at a velocity c This extension is based on special relativity and uses SR equation for mass The Physical Origin of Electron Spin using quantum wave particle structure Arkiveret 16 marts 2004 hos Wayback Machine Citat note that spin and other properties are attributes of the underlying quantum space rather than of the individual particle This is why spin like charge has only one value for all particles 8 January 2004 PhysicsWeb Muons continue to defy Standard Model Arkiveret 11 januar 2004 hos Wayback Machine Citat The fact that our measurement continues to deviate from theory may be an indication that we are seeing new physics beyond the Standard Model said Lee Roberts of Boston University Hentet fra https da wikipedia org w index php title Elementarpartikel amp oldid 10589050, wikipedia, wiki, bog, bøger, bibliotek,

artikel

, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil.